Wykorzystujcie pomoc, która jest wam udzielana i nie unikajcie jej

Pan Sziwa
13 marca 2006

JAM JEST Sziwa, przybyłem poprzez mojego posłannika. Sytuacja wymaga, bym przybył udzielić wam kolejnego przesłania, które pozwoli wam ją zrozumieć i zbudować własne drogowskazy, które wykorzystacie do ukierunkowania swojego życia.

Od razu po ukończeniu poprzedniego cyklu przesłań, odczuliśmy ogromną ulgę wskutek tego, że zdążyliśmy zrealizować to, co zaplanowane, oraz udzielić wam informacji, potrzebnej całej ludzkości, poprzez wcielonego posłannika.

Potem nasze działania natrafiły na całkiem nieprzewidziany opór. Opór pojawił się ze strony umysłów ludzi znajdujących się w inkarnacji, z których wielu uważało się za nosicieli światła. Dlatego przyszedłem po raz kolejny, aby zapewnić was, że będziemy nadal obwieszczać przekazy, niezależnie od wysiłku, jaki będzie nas to kosztowało. Będziemy także trzymać się naszych planów i terminów zgodnych z kosmicznymi możliwościami i potrzebami.

Dlatego przyszedłem dziś powiedzieć wam kolejny raz, że jakkolwiek rozwinie się sytuacja na planecie Ziemi, my, Wielcy Nauczyciele będziemy pracować z ludzkością na Ziemi i będziemy kontynuować próby zmiany świadomości Ziemian.

Może się wydawać, że informacja zawarta w naszych przesłaniach jest nieznacznej wartości, lecz my za każdym razem jesteśmy pełni podziwu dla tych, którzy gotowi są zareagować na pierwsze nasze nawoływania i uwagi oraz czynić wszystko to, co jest teraz potrzebne.

Wiecie, że jedną z najważniejszych rzeczy dla ludzkości obecnie jest zmiana świadomości. Dlatego wszystko, co wspomaga zmiany świadomości Ziemian, jest dobrem. Oczywiście mamy na myśli zmianę świadomości, którą zamierzamy zrealizować w waszej oktawie, a nie zmianę świadomości, którą wy uważacie za właściwą.

Dlatego właśnie wszelkie sposoby rozpowszechniania wiedzy zawartej w udzielonych przesłaniach są dobre, jak również jakiekolwiek sposoby rozpowszechniania tej wiedzy czy to w postaci licznych spotkań, kursów szkoleniowych, seminariów, czy poprzez tworzenie szkół edukujących rodziców i dzieci w zakresie podstaw Prawa karmy i zachowywania się według Boskich praw.

Wszystko prawdziwe, wszystko to, co jest od Boga, potrzebuje waszej pomocy, by wyrastać i rozwijać się.

Dlatego, gdy stwierdzacie, że nie wszystko wokół was wygląda tak, jakbyście chcieli, my mówimy: “I bardzo dobrze! Macie możliwość nakierować swoje wysiłki oraz zastosować swoje talenty!”

Rozejrzyjcie się wokół siebie i uważnie przeanalizujcie, co z tego, co uważacie, że powinno być zmienione, moglibyście zmienić samemu wykorzystując własne możliwości i zdolności.

Chciałbym jeszcze raz przypomnieć wam o przesłaniu, którego udzieliłem 27 listopada, poprzedniego roku. Naprowadzając swoje myśli w odpowiednim kierunku, wypełniacie obrazy powstające w waszej głowie Boską energią, i wtedy będę miał możliwość pomóc wam i wypełnić wasze obrazy moją energią.

Istnieje Boska możliwość, która dawana jest planecie w określonej chwili. Taka możliwość teraz jest dana poprzez naszego posłannika. Czasami nie wymaga się od was niczego poza zaakceptowaniem naszego posłannika. A gdy zaakceptujecie posłannika Hierarchii automatycznie stajecie na stopniu Hierarchii, oraz cała Hierarchia ma możliwość pomagać wam w waszej pracy i w zrealizowaniu waszych planów.

Chciałbym zatrzymać się nad kolejnym ważnym punktem. Nasz posłannik jest człowiekiem utrzymującym nasze wibracje, stale poddanym Hierarchii w każdej sytuacji życiowej oraz realizującym Jej plany na Ziemi. Dla was znajdujących się w inkarnacji jest ucieleśnionym Nauczycielem, Guru. Oznacza to, że powinniście naśladować wskazówki otrzymywane przez naszego Guru tak, jakby wskazówki te były udzielane osobiście przeze mnie.

Przy tym wymaga się od was, abyście rozróżniali, abyście mogli w pewnym stopniu zaufać waszemu Guru, oraz w pewnym stopniu kierować się wskazówkami płynącymi z waszego serca, od waszej Wyższej części.

Nauka o Guru wymaga dodatkowego rozszyfrowania. Uważam, że w takim czy w innym stopniu udzielimy wam tej nauki. Zbyt wielu bowiem uważa siebie za guru i zachowuje się jak guru. Lecz wszyscy lub prawie wszyscy oni nie niosą w sobie podstawowej cechy prawdziwego guru – zdolności samoofiarowania się oraz zdolności położenia siebie na ołtarzu Służenia.

Dlatego, mimo że wasza ludzka świadomość przeszkadza w zrozumieniu prawdziwego znaczenia płaszcza Guru oraz stosunków między Guru, a uczniem, każda przeszkoda w was samych może i powinna zostać usunięta poprzez wasze prawdziwe dążenia i poddanie się Hierarchii.

Za każdym razem kiedy jest wam potrzebna pomoc, gdy chcecie otrzymać potwierdzenie lub zaprzeczenie waszej opinii o tym lub tamtym człowieku uważającym siebie za waszego Guru lub naszego posłannika, proszę zwracajcie się po pomoc do mnie.

Po prostu weźcie w ręce mój obraz lub zbliżcie się do mojego posążka i szczerze poproście mnie o pomoc. Od razu, gdy zobaczę waszą szczerość i dążenia, bezwzględnie wam pomogę. Otrzymacie odpowiedź – rozróżnienie, którego potrzebujecie na danym etapie waszego rozwoju.

Wykorzystujcie zatem pomoc, jakiej udzielają Niebiosa i nie unikajcie tej pomocy.

JAM JEST Sziwa i żegnam się dziś z wami, lecz mam nadzieję na nowe spotkanie.

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net