O listach do Rady Karmicznej

Pan Gautama Budda
22 grudnia 2005

JAM JEST Gautama Budda, przyszedłem znów do was poprzez naszego posłannika. JAM JEST przyszedł w tym mrocznym czasie roku, gdy w całej kuli północnej (planety) gdzie skupiona jest zasadnicza masa populacji Ziemi, dochodzi bardzo niewiele energii słonecznej. Jest to naprawdę mroczny czas roku. Możecie poczuć nawet w waszym samopoczuciu, iż nawet nadchodzące święta nie mogą pomóc wam zachować dobry stan.

Przychodzę do was udzielić kolejnego przesłania u podstaw którego stoi nasz niepokój o planetę i o samo istnienie życia na tej planecie.

Jakby się nie starali Wywyższeni Nauczyciele w upływającym roku, nie zdążyliśmy osiągnąć równowagi na planecie, która potrzebna jest do jej stabilnego rozwoju. Teraz bardzo uważnie i z wielkim skupieniem spodziewamy się decyzji która będzie ogłoszona po rozpoczynającym się posiedzeniu Rady Karmicznej. Na tym posiedzeniu będą podejmowane ważne decyzje na podstawie których planeta będzie żyła przez kolejne sześć miesięcy, do kolejnego posiedzenia Rady Karmicznej, które z kolei odbędzie się w okresie letniego przesilenia.

Dlatego możecie również wziąć udział w tym posiedzeniu Rady Karmicznej i w ten sposób okazać wpływ na rozwój planety przez kolejne pól roku. Oczywiście nikogo z was nie wpuszczą do Sali gdzie przebiega posiedzenie Rady Karmicznej i nie będziecie mogli być tam obecni ani jako ciała fizyczne, ani jako ciała subtelne. Lecz możecie zwracać się listownie do Rady Karmicznej i ja gwarantuję wam że wszystkie wasze listy będą rozpatrzone bardzo uważnie.

Wydarzało się że tylko jeden list, napisany przez płomienną duszę, wystarczył żeby zmienić decyzję Rady Karmicznej. Dlatego nalegam i zalecam wam skorzystać z tej danej możliwości i napiszcie listy do Rady Karmicznej.

Mogę powiedzieć wam jak konkretnie możecie okazać swoją pomoc.

Jeżeli wystarczająca liczba dusz przyjmie na siebie, w imieniu JAM JEST, zobowiązanie odmawiania modlitw, przykazań lub Różańca w określonym czasie przez kolejne sześć miesięcy i skieruje energię swojego czuwania modlitewnego do stabilizacji sytuacji na Ziemi, może to pomóc Radzie Karmicznej do podjęcia decyzji, która da możliwość wykorzystania zapasów kosmicznych energii do stabilizacji sytuacji na Ziemi.

Musimy być pewni że straty energetyczne będą skompensowane przez wasze wysiłki modlitewne. Dlatego proszę was po raz kolejny żeby zważyć i ocenić swoje możliwości.

Proszę was wykorzystajcie tą kolejną możliwość którą Niebiosa wam prezentują.

W zamian za to możecie poprosić w swoim liście o odciążenie dla was i waszych krewnych, które mogą być zrobione jeśli będzie to dozwolone przez Prawo Karmy.

Na przykład możecie skorzystać z okazanej wam możliwości, żeby uwolnić z części przyczyn karmicznych tych waszych krewnych, którzy cierpią na wady chroniczne lub szkodliwe nawyki.

Lecz nie zapominajcie że najpierw energia będzie skierowana do odnowienia energii pożyczonej z zapasu kosmicznego do stabilizacji sytuacji na Ziemi i dopiero potem energia będzie kierowana do realizacji waszych próśb.

Nie przyjmujcie na siebie obowiązków których nie możecie spełnić. Niech obowiązek który przyjmiecie będzie to na przykład 15 minut odmawiania modlitw. Lecz powinniście dotrzymywać tego obowiązku codziennie. Będzie to znacznie lepiej niż przyjąć zobowiązanie czytania modlitw lub Różańca w ciągu jednej lub dwu godzin i nie dotrzymanie przyjętego przez was zobowiązania nawet przez tydzień. Dokonajcie prawidłowej oceny i rozkładu swoich celów.

Posiedzenie rady karmicznej zacznie się w każdej chwili. Lecz swoje listy możecie kierować do Rady Karmicznej w ciągu kolejnych dwu tygodni.

Szczęśliwy jestem że mi się trafił tak radosny obowiązek, przypomnieć wam o danej wam możliwości podczas dni gdy obraduje Rada Karmiczna planety Ziemia.

Przed wami kolejny cykl kosmiczny, który trwać będzie do kolejnego posiedzenia Rady Karmicznej i mam nadzieję że wspólnymi wysiłkami będziemy mogli zachować bilans energetyczny naszej planety.

W każdym przypadku, ze strony Wywyższonych Nauczycieli, widać zdecydowanie w zastosowaniu wszelkich koniecznych do tego wysiłków. Gdyby tylko jedna tysięczna tego zdecydowania była charakterystyczna dla zaledwie kilku tysięcy przedstawicieli ludzkości Ziemi to byłbym całkiem spokojny o stan planety Ziemi w najbliższych miesiącach.

Może się wam wydaje że za każdym razem w ciągu wielu set lat zastraszania was zbliżającym się końcem świata, a koniec ten wciąż nie nadchodzi. I zaczynacie ignorować nasze przypomnienia. W rzeczywistości do zachowania bilansu energetycznego planety Ziemi potrzebne są wielkie wysiłki a sytuacja znajduje się na krawędzi zniszczenia planety już od wielu setek a nawet tysięcy lat.

Wiecie że planeta Ziemia znajduje się w najniższym punkcie swojego materializmu. Dlatego wpływ świata duchowego na planetę w tym najniższym punkcie jest bardzo ograniczony. I o ile ten najniższy punkt materialności trwa już wiele tysięcy lat, to tak samo stan nieokreśloności trwa długo. Lecz wy, którzy jesteście we wcieleniu na planecie Ziemia, możecie okazywać znacznie większy wpływ na stan fizyczny planety w tym najniższym punkcie materialności.

Taka jest przyczyna naszych nieustających odzewów do was.

Po raz kolejny przypominam wam, że nie tak dużo waszych wysiłków jest koniecznych do zmiany sytuacji na planecie, ponieważ wysiłki te, które zastosujecie, tysiąckrotnie mocniej wpłyną na sytuację na Ziemi niż wysiłki Wywyższonych Nauczycieli.

Zastanówcie się nad moimi słowami, jeszcze raz rozważcie i napiszcie swoje listy-zobowiązania do Rady Karmicznej.

Zadanie które stawiamy, wydaje się was obciążające, lecz zastanówcie się nad tym że po jednej stronie wagi stoi ratowanie całej planety, a po drugiej stronie – wasze chwilowe egoistyczne interesy.

Czy nie przypomina wam to sytuacji którą sami czasami wybieracie, gdy człowiek dalej ogląda TV podczas gdy jego dom się pali.

Mam nadzieje ze Boska mądrość w waszych umysłach przeważa nad waszym czysto człowieczym przywiązaniem i nawykami.

JAM JEST Gautama I byłem z wami w tym dniu.

Odebrane w republice Ałtaj, w mieście Czemal, poprzez posłannika Tatianę Mikuszynę.

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net