Pozostawcie świąteczne troski. Zajmijcie się realną pracą zbilansowania energetycznego planety

Umiłowany Maha Czohan
18 grudnia 2005

JAM JEST Maha Czohan, przyszedłem do was poprzez naszego posłannika.

Przyszedłem do was poprzez tego posłannika żeby zrealizować swoją część pracy i udzielić wam przesłania którego powinienem dziś udzielić.

Próbowałem zrozumieć od czego należy rozpocząć. Przede wszystkim należy przywitać tych przedstawicieli ziemskiej ludzkości Ziemi którzy czytają nasze przesłania nie tylko z ciekawości, lecz odbierają je jako obowiązkowe instrukcje do działania. Ponieważ czytanie naszych przesłań z ciekawości i nie wykonywanie życzenia i próśb zawartych w nich, stanowi w najwyższym stopniu przejaw ludzkiej nie rozumności.

Jak dziwnie jest obserwować że ludzi odbierają przesłania Nauczycieli tak jakby otrzymywali informację z czysto ludzkich źródeł. Jakby nie było dla nich żadnej różnicy z kim rozmawiają: zwyczajni ludzie lub tacy którzy wzięli na siebie kierowanie planetą w tym tak złożonym czasie.

Taki nierozsądny stosunek do naszych przesłań jest charakterystyczny dla nierozwiniętej ludzkiej świadomości. Dziecko kiedy jest w przedszkolu również nie może odróżnić informacji która dochodzi do niego z różnych źródeł. Odbiera ono bajkę i to co widzi rzeczywiście wokół siebie jako wydarzenie tego samego rzędu. Tak samo dzieje się z wami. Tylko że odbieracie wydarzenia w waszym życiu jako rzeczywiste, a to o czym wam mówimy odbieracie jako bajkę.

Wyrośniecie wtedy gdy nauczycie się odróżniać w swojej świadomości Boską rzeczywistość od baśniowej iluzji waszego świata. Przy tym wasz świat przypomina straszną baśń.

Przychodzę w porze zmiany cyklu rocznego, którą celebruje się w tym czasie roku przez większą część krajów na świecie, żeby przypomniała wam po raz kolejny o odpowiedzialności która spoczywa na was w tym złożonym czasie.

Nie będę ukrywał, że wydarzenia na planecie nie przebiegają w najlepszy sposób. Jeśli zapomnieliście o tym strasznym kataklizmie który wydarzył się rok temu w Azji Południowej i który nie dotknął pozostałych krajów świata, to ja przyszedłem przypomnieć wam o prawdopodobieństwie nowego takiego kataklizmu.

Ja nie chce was straszyć. Lecz jak raz przywykliście słuchać strasznych bajek, to wysłuchajcie jeszcze jednej.

Mieć czy nie mieć kolejnego kataklizmu jest określane nie tylko przez Niebiosa. Niebiosa zawsze mogą zaniechać każdego kataklizmu. Lecz energia którą wykorzystują do jego zatrzymania, powinna zostać usprawiedliwiona i skompensowana.

Dlatego przychodzimy i zwracamy się do was po raz kolejny, przypominamy wam o waszej odpowiedzialności i obowiązkach które powinniście spełniać – zachować bilans wewnątrz siebie i w ten sposób podtrzymywać bilans całej planety Ziemia.

Decyzja o tym czy dopuścić do kolejnego kataklizmu wciąż nie podjęta. Czekamy na waszą reakcję po naszych uprzedzeniach i wysiłkach które gotowi jesteście podjąć do zatrzymania kataklizmu.

Zrozumcie że nie możecie dłużej być nieodpowiedzialnymi.

Nie możecie dłużej udawać że nic się nie wydarza na planecie i że nawet jeśli się coś wydarza to wcale to was nie obchodzi. Ponieważ wcześniej czy później będziecie musieli wyjść z dziecięcego wieku i przyjąć na siebie całą odpowiedzialność za waszą rodzimą planetę.

Przyszedłem do was nie z prośbą lecz z wymaganiem. Pozostawcie wasze świąteczne troski. Zajmijcie się realną pracą utrzymaniu bilansu energetycznego planety. Gdybym się znajdował razem z wami we wcieleniu, skierowałbym wszystkie swoje wysiłki na dni pozostające do końca roku, żeby modlić się o bilans planety i o zmądrzenie tych niedobrych synów, którzy w żaden sposób nie chcą wyjść ze stanu nieodpowiedzialności i nie rozumności.

Mamy prawo spodziewać się iż ludzie na Ziemi, na progu nadejścia następnej rasy powinni w końcu wyrosnąć i rozstać się z tymi przejawami swojego ego które zastraszają dalsze istnienie całkowitego życia na Ziemi.

Wiecie że w przeszłości było mnóstwo takich okresów kiedy sytuacja na planecie była krytyczna. Za każdym razem na pomoc planecie przychodziły Kosmiczne Istoty czy Nauczyciele, którzy ofiarowali swoje ciała przyczynowe i ratowali planetę.

Teraz sytuacja jest inna i ratunek planety powinien zostać dokonany z waszym wysiłkiem.

Nastał czas egzaminu dojrzałości dla wszystkich dusz które są wcielone obecnie na planecie.

Dlatego przychodzę i zwracam się do was nie z prośbą lecz z wymaganiem.

Możecie nie spełnić moich zaleceń i rad. Jednak mam nadzieję że znajdzie się wystarczającą liczba dusz na planecie Ziemia znajdujących się we wcieleniu, które uświadomią sobie swoją odpowiedzialność za planetę i spełnią swój obowiązek. Jakąkolwiek praktyką duchową zajmujecie się i do jakiejkolwiek religii należycie, proszę was żebyście w czasie pozostającym do końca roku przydzielili tyle czasu ile możecie, żeby wypełnić swoje praktyki modlitewne. Czytajcie przykazania, modlitwy, Różance. Róbcie to na tyle na ile nie będzie to ciężarem dla waszej rodziny i dla wykonania waszych bieżących obowiązków w pracy i w domu.

Nie możemy zmusić was do modlenia się, lecz nie możemy zatrzymać się w wymaganiach i proszeniu was byście robili to, wykorzystujcie każdą okazaną możliwość.

Nastała wasza kolej działać.

Postarajcie się opowiedzieć o niepokoju o którym my wam przekazaliśmy wszystkim tym ludziom którzy gotowi są odebrać tej informację i którzy gotowi są użyć całego swego czasu osobistego do przywrócenia bilansu na Ziemi.

Starajcie się czynić wszystko co od was zależy, i mam nadzieję że będziemy mogli spotkać się z wami na początku następnego roku i podsumować wyniki waszych wysiłków.

JAM JEST Maha Czohan i byłem z wami dziś na prośbę Niebios.

Odebrane w republice Ałtaj, w mieście Czemal, poprzez posłannika Tatiana Mikuszyna.

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net