Każdy wasz wysiłek będzie bezprecedensowo pomnożony, ponieważ takie jest prawo tego czasu i taka jest obecna sytuacja na planecie

Pan Sziwa
27 listopad 2005

JAM JEST Sziwa. JAM JEST przyszedłem udzielić wskazówek odnośnie współdziałania różnych duchowych ugrupowań i ruchów istniejących w tej historycznej chwili.

Wyraźnie rozumiemy całą ograniczoność ludzkiej świadomości oraz niechęć zobaczenia Boskiej Prawdy i zaakceptowania jej przez większość ludzi zamieszkujących dziś Ziemię.

Działania podejmowane przez was są naprawdę bezcenne. Bowiem każdy, kto jest przebudzony i gotowy przyjąć Boską Prawdę, nawet nie w całej jej pełni, lecz dążący do przyjęcia tej Prawdy, jest dla nas bezcennym przewodnikiem, kryształem-zarodkiem, poprzez który możemy wprowadzić elementy nowej świadomości i nowych relacji na Ziemi.

Więc, przyjmijcie moją wdzięczność – każdy, kto podąża, każdy, kto udziela jakiegokolwiek, choćby najmniejszego wkładu we wspólne dzieło ratowania planety Ziemi.

Możecie zachować to dążenie w waszym sercu i zgodnie z nim działać w codziennym życiu, możecie czynić te dzieła, do których jest gotowa wasza świadomość, możecie składać wszelkie dary materialne lub duchowe na ołtarzu służenia Boskiej Prawdzie. Przyjmiemy wszystkie wasze dary z wdzięcznością i pomnożymy je w naszych sercach.

Nastał czas, kiedy każde, nawet niewielkie wasze działanie skierowane na podtrzymanie Boskiej wibracji w waszej fizycznej oktawie, będzie otrzymane, zachowane i powiększone przez nas.

Błogosławione są wasze wysiłki, błogosławione są wasze dążenia, w jakiejkolwiek dziedzinie będą one realizowane.

Nie możecie nie działać, znajdując się w oktawie fizycznej, nie możecie nie działać, bo takie jest prawo tego czasu i taka jest wola Boga teraz.

Zachowajcie i powiększajcie waszą Boskość, wasz duchowy pierwiastek. Wprowadzajcie w swoje życie wielbienie Boga, Wyższego Prawa istniejącego w tym Wszechświecie.

Każdy wasz wysiłek będzie bezprecedensowo pomnożony, ponieważ takie jest prawo tego czasu i taka jest obecna sytuacja na planecie.

Jednak ci, którzy nie chcą z jakiejś przyczyny podporządkować się prawu dzisiejszego czasu i Wyższemu Prawu, wejdą w skomplikowany okres. Bowiem każdy opór, jaki okażecie, zwróci się przeciwko wam. Wasze działania prawie natychmiast będą prowadzić do skutków, które zostaną również powiększone. Nie możecie nie dostrzegać, jak daremne pozostają wasze wysiłki przystania przy starej świadomości, starych zachowaniach i wcześniejszym stylu myślenia i działania.

Wszystko wokół was podlega zmianie i już się zmienia. Tylko ślepy i głuchy może nadal udawać, że nic się nie dzieje i wszystko jest po staremu.

Zapewniam was, że nigdy wcześniej na planecie Ziemia zmiany nie odbywały się w tak wielkim tempie, jak obecnie. Więc dostosowanie się do tych zmian jest możliwe tylko poprzez zmianę własnej świadomości oraz zmianę stereotypów waszego myślenia i zachowania.

A teraz chciałbym udzielić jeszcze jednej ważnej wskazówki. Przyjmijcie ją jako zalecenie do waszej codziennej praktyki duchowej.

Każdego dnia, poczynając od dziś do nowego roku, proszę was o poświęcenie choćby kilku minut dziennie na medytację, kontemplację i wizualizację przyszłości waszego kraju i waszej planety.

Możecie narysować w swojej świadomości najśmielsze wizje i plany, wykorzystując do tego całą swoją wyobraźnię. Jedyny warunek, jakiego należy przestrzegać, to zachowanie czystości intencji, pomysłów i dążeń. Obiecuję wam, że jakiekolwiek śmiałe nadzieje, wizje i plany o bliskiej przyszłości powstaną w waszej świadomości, w następnym roku i w ciągu najbliższych kilku lat wszystko to będę osobiście wspierał i zwielokrotnione zwracał do waszego świata jako Boską możliwość, Boską łaskę i Boską wizję.

Więc odwagi! Rysujcie najśmielsze plany i jeżeli one są zgodne z Boskim kierunkiem dla czasu zmian, który doświadcza planeta Ziemia, to zostaną poparte i przejawią się w waszym świecie fizycznym.

Na medytacje wam pozostało niewiele czasu. Tylko do końca tego roku.

I nie zapomnijcie przed swoją medytacją zawołać mnie, Pana Sziwę, bym mógł zniszczyć wszystko to, co przestarzałe, co przeszkadza w realizacji waszych planów, oraz udzielić Boskiej możliwości i obdarzyć was moją Miłością, Nadzieją i Wiarą.

Pomnażajcie swoje dążenia. Odwagi! Zawsze pamiętajcie, że myśl zawsze jest zdolna do stwarzania. Twórcza zdolność waszej myśli, która jest waszą cechą, będzie po prostu wielokrotnie powiększona w tym czasie do końca roku.

I nie przegapcie swojej szansy, i nie zapomnijcie zanotować każdą waszą myśl, wszystkie plany i życzenia na oddzielnej kartce. Medytujcie i detalizujcie swój zamysł podczas każdej medytacji. Obserwujcie, co nastąpi w waszym życiu oraz w otaczającej was rzeczywistości, gdy nadejdzie nowy rok oraz w ciągu najbliższych kilku lat. Każdemu z was będzie dana możliwość napotkać i poznać siłę własnej myśli, kiedy jest ona w unisono z Boskimi celami i zadaniami dla tej historycznej chwili.

A teraz życzę wam owocnej pracy i pozostawiam was sam na sam z waszymi myślami i planami.

JAM JEST Sziwa byłem dziś z wami.

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net