Metody i praktyki zalecane w obecnej chwili

Sanat Kumara
5 sierpnia 2005

JAM JEST Sanat Kumara. W obecnej chwili zalecane są poniższe metody i praktyki.

Kiedy ludzkość dojdzie do określonego etapu swojego rozwoju, niepotrzebne staje się zalecane w przeszłości Służenie. Każda jednostka sama dla siebie może zadecydować, jaka metoda jest najbardziej odpowiednia, oraz jakie praktyki naśladować.

Nie jest twoim zadaniem zalecanie określonych metod. Pojawią się ludzie, i już się pojawiają, którzy będą mogli prowadzić za sobą innych, korzystając z metod otrzymywanych bezpośrednio ze swojego Wyższego Ja.

Podstawowy warunek to utrzymanie harmonii z Hierarchią i podtrzymywanie kontaktu pomiędzy światami poprzez przewodników, których wybraliśmy do zrealizowania naszych celów. Jednym z tych przewodników jesteś ty (chodzi o T. Mikuszinę).

Dlatego, każdy człowiek, który przyjmie cię jako naszego posłańca, jako naszego przedstawiciela na planie fizycznym, automatycznie staje na stopniu Hierarchii oraz korzysta ze wszystkich obecnych twoich osiągnięć oraz całego, naszego wsparcia, które będzie mu okazane poprzez jego Wyższe Ja.

Po tym gdy zaobserwujemy i zanalizujemy bieżącą sytuację, będziemy mogli udzielić bardziej szczegółowych zaleceń i rad.

Obecnie trzeba korzystać z tych doświadczeń, które ludzie już mają i stosują.

Szczególną uwagę zwracam na podstawową rzecz: Służenie jest pracą praktyczną na planie fizycznym.

JAM JEST Sanat Kumara. 

Sanat Kumara - w Hinduizmie jeden z bogów (syn Brahmy); przypisuje się mu moc rozpraszania nieświadomości i niszczenia wszelkich negatywności (jego atrybutem jest symbolizująca oświecenie włócznia)oraz obdarzania swoich wyznawców mocami duchowymi.

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net