Gratuluję wam udanej realizacji tego ważnego eksperymentu związanego z osadzeniem ważniejszej i aktualnej informacji na fizycznym planie

Umiłowany El Morja
30 czerwca 2005

JAM JEST El Morja, przyszedłem do was przez tego posłannika w tym dniu.

Zdarzenia rozwijają się w takim szybkim tempie, że wymagane są wysiłki dosłownie każdego nosiciela światła, znajdującego się we wcieleniu. Nie wiem, czy odczuwacie na sobie te zmiany, które zachodzą z całą wzrastającą siłą i przyspieszeniem. Nastąpił czas bardzo szybkich i zwartych działań. A ci, którzy tego nie odczuwają i nie rozumieją, zasługują tylko na współczucie, dlatego, że wypadli z czasu i usiłują żyć według starych tendencji i przykładać do wszystkiego stare miary.

Nastała Nowa Epoka, w której powinniście dostosować swoją świadomość dosłownie do biegu. Dlatego, że ten rytm, który was czeka w bliskiej przyszłości, potrzebuje od was wszystkich waszych wysiłków, całego waszego starania, całego ognia waszych serc.

Dlatego, nawet jeśli, wydaje się wam, że wokół was nic się nie zmieniło i wszystko zostaje po staremu, nie wierzcie swoim oczom. Wszystko się zmieniło! I wszystko się zmieniło tak zdecydowanie i bezpowrotnie, że nie wystarczy żadnej waszej fantazji, żeby uzmysłowić sobie te zmiany, które nadchodzą i które już zachodzą, choć póki co, jeszcze nie są widzialne dla waszych fizycznych oczu.

Zaczęliśmy nasz ruch. Proponujemy wszystkim, którzy są przebudzeni, którzy odczuwają doniosłość następującego etapu i którzy są gotowi działać, nie szczędząc swego życia, przygotować się. Bardzo szybko, i wy, każdy znajdując się w swoim mieście, w swoim kraju, poczuje te zmiany, które się zaczęły. Trudno wam w to uwierzyć, bo wokół was wszystko zostało po staremu, jak było. Ale ja was zapewniam, że najbardziej podstawowe zmiany, o które staraliście się w przeciągu ostatnich 150 lat, dokonały się! Zaszła zmiana w świadomości dostatecznej ilości ludzi, znajdujących się we wcieleniu, żeby zmiana ta doprowadziła w pełni do odczuwalnych przejawów na planie fizycznym. Terminy, za którymi zmiana świadomości osadza się na fizycznym planie planety Ziemi, także zredukowały się. Były czasy, kiedy zmiana świadomości dziesiątki i setki lat opadała na fizyczny plan. Obecnie, jeśli wasza świadomość zmieniła się, nie zdąży minąć noc, jak zmiana waszej wiadomości wpływa na wasze działania. Mówię, upraszczając, żebyście otrzymali wyobrażenie o nadchodzących czasach i nadchodzącej możliwości.

Jak dawniej myśleliście, że będziecie czytać piękne słowa w tych dyktandach i to będzie wszystko, czego wam potrzeba. Pomyliliście się, dlatego, że oprócz czytania pięknych słów, od was wymagano podjęcia konkretnych działań, które z wiarygodnością 100% nieubłaganie doprowadziłyby was do rezultatu - zmiany waszej świadomości, jeśli byście tylko nie lenili się i czytali te dyktanda nie jak zwyczajne słowa, ale jak przewodnik do praktycznych działań czynów na fizycznym planie.

Cóż, ten, kto stracił swoją szansę przejdzie przyspieszony kurs poświęceń i zmiany swojej świadomości, będzie miał możliwość pozostać na drugi rok i na nowo przeczytać wszystkie dyktanda podane przez nas poprzez tego posłannika, poczynając od pierwszego dyktanda z 4 marca tego roku.

A, jeśli znowu nie poczujecie żadnych zmian w świadomości i nie odczujecie żadnych zmian w swoim życiu, to zalecam wam przeczytać te dyktanda trzeci raz.

Otrzymaliście bezcenny, całkiem unikalny dar w postaci tych dyktand. Nawet nie możecie sobie wyobrazić, ile energii było użytych przez Wniebowstąpione Zastępy, żeby dostarczyć dyktanda przez Internet prosto do waszego domu. Ile aniołów działało! Nie mówię już o tych wysiłkach, które były podjęte przez Tatianę przy przyjmowaniu tych dyktand.

Nawet nie możecie sobie wyobrazić, co znaczy wytrzymywać codziennie taki potok informacji i energii. I zdołać utrzymywanie siebie w zdolności do pracy w przeciągu prawie czterech miesięcy i nie przepuścić ani jednego dnia.

Nikt z was nie wierzył z początku tego eksperymentu, że uda się nam zrealizować przekazanie tylu ważnych informacji w takiej objętości i w takim ściśniętym terminie. Praca wykonana, i praca wykonana wspaniale! Gratuluję wam i gratuluję Tatianie za udaną realizację tego ważnego eksperymentu w osadzeniu ważniejszej i aktualnej informacji na fizyczny plan. Praca będzie kontynuowana, ale za nami najważniejszy etap. Etap informacyjny. Kiedy fizyczny plan planety otrzymał tyle potrzebnej informacji właściwej dla bieżącej chwili. Będziecie mieli możliwość otrzymać wszystkie potrzebne wyjaśnienia. Będziemy kontynuować naszą pracę przez naszego posłannika Tatianę.

Zbliża się nowy etap, kiedy informacja złożona przez nas w dyktandach będzie rosnąć w sercach ludzi. I każdy będzie mógł znaleźć zastosowanie według swoich sił i możliwości. Pracy starczy dla wszystkich. Ważna praca przy przeobrażaniu fizycznego planu dopiero się zaczyna. Każdy, kto potrafił rozbudzić swoją świadomość i zapalił ogień w swoim sercu, będzie źródłem wiedzy, informacji i energii dla wszystkich ludzi, z którymi będzie się spotykał w swoim życiu.

Waszym zadaniem, jako nosicieli światła, jest stopniowe podtrzymywanie palenia się waszych pochodni i niesienie Światła światu. Każdy z tych, którzy mogli przebudzić swoją świadomość w trakcie czytania tych dyktand, otrzymał ode mnie delikatne pajęczyny nici, która będzie wiązać mnie z nimi i podtrzymywać w trudnych chwilach.

Musicie tylko zrobić wezwanie „W imię JAM JEST, KTÓRY JEST przywołuję działanie nici, wiążącej mnie z Mistrzem El Morja. Mistrzu El Morja, proszę, pomóż mi w mojej sytuacji (opiszcie dokładnie sytuację). Pomóż znaleźć Boskie rozwiązanie dla mojej sytuacji i okaż mi tę pomoc, którą pozwala okazać Wyższe Prawo”.

I gdy tylko uczynicie to wezwanie, pomogę każdemu, kto zasługuje swoim staraniem na prawo otrzymania tej pomocy, osobistą więź ze mną. Niezawodnie poczujecie tę nić więzi, łączącą wasze serca z moim sercem. I bardzo wielu już odczuwa tę więź.

JAM JEST EL Morja. Twierdzę, że z Bogiem wszystko jest możliwe!

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net