O nowej Boskiej łasce

Umiłowany El Moria
27 czerwiec 2005

JAM JEST El Moria przybyły do was znów!

Od momentu naszego spotkania miało miejsce ważne wydarzenie, o którym chciałbym opowiedzieć podczas naszej dzisiejszej rozmowy. Wiecie o tym, że 23 dnia każdego miesiącu udzielana jest możliwość odpracowania swojej karmy następnego miesiąca przy pomocy czytania modlitw, dekretów, Różańców lub mantr.

Wiecie, że 23 czerwca także rozpoczęło się posiedzenie Rady Karmicznej, której obrady będą trwały dwa tygodnie. W wyniku tego posiedzenia podjęto decyzję, że nabywacie bezprecedensową możliwość transmutacji karmy osobistej oraz karmy planety, poczynając od następnego miesiąca, to jest od 23 lipca 2005 oraz 23 dnia każdego następnego miesiąca włączając w to 23 grudnia tego roku.

Ci z was, którzy 23 dnia każdego miesiąca będą w stanie znaleźć czas i przeprowadzić nieskomplikowany rytuał, który opiszę poniżej, stworzą warunki do swojego wzrostu i przejścia na nowy poziom świadomości. Podobna możliwość nigdy wcześniej nie była dana.

Możecie skorzystać z tej możliwości na razie tylko do końca tego roku. Zobaczycie, na ile wasza świadomość będzie w stanie wznieść się i osiągnąć dużo wyższy poziom. Tak naprawdę jedynie własna karma oddziela was od wyższego poziomu świadomości. Ona zamyka was podobnie jak kopuła i nie pozwala widzieć rzeczy takimi jakie one są w istocie, ponieważ przeszkadza w tym negatywna energia zawarta w waszych czterech niższych ciałach.

Jeżeli dostatecznie duża liczba ludzi przeznaczy choćby jedną godzinę dziennie 23 dnia każdego miesiąca do końca tego roku na transmutację swojej karmy następnego miesiąca, to wasze wysiłki przekształcenia karmy będą pomnożone proporcjonalnie do liczby osób uczestniczących w tym modlitewnym czuwaniu.

Na przykład, jeśli będziecie uczestniczyć 23 lipca, 23 sierpnia, 23 września, 23 października, 23 listopada i 23 grudnia w transmutacji karmy następnego miesiąca i przeznaczycie na to tylko jedną godzinę, i jeśli razem z wami w tym czuwaniu będzie uczestniczyć 1000 osób na całej kuli ziemskiej, to wasze wysiłki będą pomnożone tysiąckrotnie. Jeżeli w czuwaniu 23-go dnia będzie uczestniczyć 10 000 osób, to wasze wysiłki będą pomnożone 10 000-krotnie. Dlatego proszę was, byście odnieśli się poważnie do tej nowej, darowanej przez Boga możliwości. Nie przegapcie swojej szansy.

Jesteśmy zupełnie świadomi, że wśród czytających te przesłania są ludzie, którzy należą do różnych duchowych nurtów i zajmują się różnymi praktykami modlitewnymi.

Niech nie krępuje was to, że nie będziecie zjednoczeni we wspólnej modlitwie. Używajcie modlitw czy dekretów, do których jesteście przyzwyczajeni. Najważniejszy jest nastrój waszej świadomości. Należy skupić całą swoją istotę na zjednoczeniu swoich osobistych wysiłków z wysiłkami tysięcy nosicieli światła rozmieszczonych po całej kuli ziemskiej. Wyobraźcie sobie, ile Światła będzie wyzwolone w tych dniach, i całe to Światło będzie skierowane zgodnie z waszymi wezwaniami, które uczynicie, i będzie spotęgowane tylekroć, ile osób weźmie udział w czuwaniu 23 dnia każdego z wymienionych miesięcy.

Jeśli nie jesteście przyzwyczajeni do rytuału modlitewnego, to możecie tę godzinę poświęcić wyłącznie poniżej opisanemu rytuałowi. Przy tym możecie wykonywać swoje codzienne zajęcia, na przykład sprzątać dom, pracować w ogrodzie lub po prostu pracować na swoim miejscu pracy, ale należy stale znajdować się na maksymalnie wysokim, dostępnym wam, poziomie świadomości i przesyłać całą energię, która w tym momencie zstępuje w wasze ciała z Boskiej Rzeczywistości, w celu transmutacji karmy następnego miesiąca.

Wykonujcie w toku dnia zwyczajną, typową dla was pracę, a przy tym stale wizualizujcie jak energia zstępuje do waszego serca po krystalicznej strunie, a wy swoją uwagą skierowujecie ją ku tym sytuacjom swego życia lub życia planety, które żądają przekształcenia. Róbcie to, nawet jeśli nie wiecie jak rozwiązać problemy, które stoją przed wami w życiu. Po prostu przesyłajcie Boską energię na te sytuacje i proście, aby była ona użyta dla Boskiego rozwiązania danej sytuacji.

Jeśli pozwalają na to okoliczności życiowe, to możecie poświęcać temu czuwaniu więcej niż jedną godzinę. Poświęcać tyle, aby nie było to dla was uciążliwie.

Ziemia potrzebuje generalnego sprzątania. Wszyscy razem skierujemy swoje wysiłki, aby to sprzątanie było wykonane do końca tego roku.

Pamiętajcie, że od czystości waszych motywów i czystości waszych serc zależy ten potok Boskiej energii, który będziecie posyłać, a który będzie pomnożony. Z tego względu, jeśli spróbujecie używać tej łaski do realizacji swoich egoistycznych celów lub do załatwienia porachunków, to stworzycie karmę, która także będzie pomnożona przez liczbę uczestników tego czuwania. Tak więc, jeżeli wasze intencje nie są wystarczająco czyste, to lepiej wstrzymajcie się od udziału w tym czuwaniu.

Niestety, takie są właściwości waszego świata. Każda dyspensa, każda Boska łaska to kij o dwóch końcach.

Wasz świat jest miejscem, gdzie następuje oddzielenie ziarna od plew. Sami swoimi działaniami dokonujecie w swoim wnętrzu rozdzielenia wszystkiego, co jest od Boga, od wszystkiego, co od Boga nie jest.

Dla jednych łaska ta przyniesie bezprecedensowy wzrost ich świadomości, podczas gdy innych doprowadzi do ostatecznego wyboru: komu służyć. Możecie nawet nie zastanawiać się nad tym, gdzie będzie skierowana wasza energia. Energia ta będzie używana w najlepszy sposób. Po prostu tego dnia zechciejcie poświęcić swoją Boską energię na transmutację osobistej karmy, karmy kraju, karmy planety.

Im bardziej bezinteresownie będziecie poświęcać swoją energię, tym szybciej i właściwiej rozstrzygną się wszystkie karmiczne sytuacje w waszym życiu.

Pozwólcie Wyższemu Prawu wykorzystywać waszą energię, nie stawiajcie przed Bogiem warunków, jakiego rozwiązania chcielibyście dla danej sytuacji.

Bóg daje możliwość wszystkim naprawienia każdego błędu. Tylko zechciejcie zawsze podążać za Wolą Boga. Nawet jeśli jesteście przykuci chorobą do łóżka lub do wózka inwalidzkiego i nie macie możliwości ani czytać modlitwy, ani pracować, to po prostu wyślijcie swoją Miłość temu Nauczycielowi, z którym odczuwacie szczególną więź. Może to być Matka Maria lub Jezus, lub Saint Germain. Wasza Miłość to najlepsza i najczystsza energia, która z pewnością będzie pomnożona.

Chcę podkreślić, że każdy z was ma możliwość skorzystania z tej łaski. Każdy ma szansę wspiąć się w swojej świadomości na inny, wyższy poziom, uwalniając się od ogromnego kawałka swojej karmy. Jednak należy włożyć w to wszystkie wysiłki swojego serca. Powinniście uczynić to z otwartym sercem, szczerze. Tylko własna czystość i szczerość określą, czy będziecie w stanie przy końcu roku otrzymać nagrodę w postaci wstąpienia na nowy stopień Boskiej świadomości. Postarajcie się nie ześliznąć w dół, poddając się nieczystym myślom i intencjom.

Mam nadzieję, że będziemy w stanie spotkać się z wami pod koniec roku i dokonać bilansu tej nowej możliwości, która dla was się otworzyła.

JAM JEST El Moria, z Wiarą w wasz sukces

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net