Wykorzystajcie darowaną przez Boga możliwość przejścia szkolenia i otrzymania wskazówek

Sanat Kumara
25 czerwca 2005

JAM JEST Sanat Kumara, przybyły do was znów poprzez mojego posłannika. Za każdym razem poziom wibracji, które przesyłamy na plan fizyczny za pomocą tego fizycznego przewodnika i poprzez te przesłania zwiększa się.

W miarę tego jak zdobywamy doświadczenie, udaje się nam powiedzieć więcej i przekazać czyściej. Choć sytuacja kształtująca się wokół naszego posłannika na planie fizycznym i subtelnym czasami przeszkadza nam przekazywać wiadomości maksymalnie efektywnie.

Eksperyment przyjmowania przesłań z oktaw eterycznych, który trwa nieprzerwanie każdego dnia już ponad trzy i pół miesiąca, może być przez nas przedłużony pod warunkiem, że dalej będziemy w stanie, w dalszym ciągu zachować czystość kanału i przewodnika. Istota tego eksperymentu polega na tym, aby dać możliwość tym duszom, które są gotowe do odbioru przekazywanej przez nas informacji, otrzymywania naszej energii nieprzerwanie każdego dnia w ciągu dłuższego okresu czasu. Rzecz w tym, że świat fizyczny jest podobny do bagna, które wciąga świadomość ludzi jak grzęzawisko. Kiedy macie w nim zanurzone jedynie nogi, to jeszcze nie odczuwacie trwogi, lecz przychodzi moment, kiedy owo grzęzawisko wciąga was w siebie coraz bardziej, coraz mocniej, a wtedy nie macie już sił, aby wydobyć się z niego samodzielnie. Przesłania dawane przez nas są liną, która możecie chwycić i wydobyć się z grzęzawiska masowej świadomości.

Udzielamy wam możliwości otrzymywania codziennej porcji Boskiej Energii podczas czytania tych przesłań.

Aby nauczyć się czegoś nawet w zwykłej szkole lub uniwersytecie, to należy codziennie uczestniczyć w zajęciach i przykładać się, by przyswoić wykładany materiał. Bez codziennych wysiłków z waszej strony i bez systematycznego uczestniczenia w zajęciach raczej wątpliwe jest przyswojenie całej niezbędnej wam informacji. Szkolenie w Boskiej Nauce i otrzymywanie Boskiej wiedzy niczym się nie różni od jakiejkolwiek innej nauki i wykształcenia, które otrzymujecie na planie fizycznym.

Dlatego im bardziej systematycznie będziecie czytać te przesłania, tym uzyskacie większy efekt w rozszerzaniu swojej świadomości.

Trzeba pamiętać, że wszyscy znajdujecie się na różnych stopniach poznania Boskiej rzeczywistości. Nawet tak proste przedstawienie informacji, jakim posługujemy się w tych przesłaniach dla niektórych z was wyda się zbyt złożonym albo wywoła w was rozdrażnienie właśnie swoją prostą.

Jeżeli ze szkoły traficie od razu na ostatni rok uniwersytetu, to jest raczej wątpliwe, że zdołacie szybko zaadaptować się i zrozumieć dyscypliny, które tam wykładają, chociaż informacja podawana jest w waszym ojczystym języku i w dostatecznie prostej formie.

Nie zawsze pozornie prosta forma świadczy o prostocie treści wykładanego materiału. Boska Prawda jest bardzo prosta w swojej istocie, lecz nie zawsze jest postrzegana przez ludzką świadomość, ponieważ Boski świat odróżnia się w swojej naturze i w swoich prawach od świata fizycznego. Przyszło wam poznawać to, czego nie postrzegają wasze fizyczne zmysły. Stąd też wynikają trudności w opanowaniu materiału, wątpliwości, niechęć poświęcania swego czasu przedmiotom, które jak się wydaje, w żaden sposób nie są związane z waszym życiem.

Rzeczywiście, w tych przesłaniach nie ma wskazówek, jak odnieść sukces w waszym ziemskim życiu, jak zyskać bogactwo i uznanie.

Dla ludzi, którzy skupili swoje siły głównie na planie fizycznym i na świecie materialnym, w tych dyktandach nie ma nic. Dla nich w tych dyktandach nie ma żadnych pożytecznych informacji, ponieważ wszystko, o czym mówi się w tych przesłaniach, jest niezbędne, byście wznieśli swoją świadomość do koniecznego poziomu, który pozwoli wam przejść do innego świata, bardziej subtelnego świata wyższych wibracji.

Jeśli spotkacie człowieka, który jest skupiony wyłącznie na świecie materialnym i zaczniecie opowiadać mu o informacji, którą zaczerpnęliście z tych przesłań, to najprędzej człowiek ten pomyśli, że coś nie w porządku jest z waszą głową. Niemożliwym jest uwierzyć w to, czego nie można dotknąć swoimi rękoma i zobaczyć swoimi oczami. Dlatego wysublimowane postrzeganie otaczającej was rzeczywistości jest tak nieodzowne.

Kiedy oglądacie dużo programów telewizyjnych lub słuchacie radia, to podobne jest to do sytuacji, kiedy bardzo czułym urządzeniem mogącym rozróżniać mikrony* zaczęlibyście wbijać gwoździe. Organizm człowieka jest unikalny w swojej naturze i pozwala odczuwać wam światy subtelne i odróżniać ich wibracje. Dlatego proszę, wykorzystujcie swój organizm zgodnie z przeznaczeniem. Chrońcie siebie przed wszelkimi grubiańskimi i niedoskonałymi przejawami waszego świata, ponieważ kiedy zaczynacie poświęcać zbyt dużo uwagi jakiejkolwiek niedoskonałej działalności, to obniżacie poziom swoich wibracji i już nie możecie odróżnić tego, co należy do świata subtelnego i nie zauważacie przejawów subtelnego świata w swoim życiu. Wasz stan zmienia się w ciągu dnia, zmienia się również z dnia na dzień i tym tłumaczy się, że jedne przesłania znajdują oddźwięk w waszej świadomości, a inne was rozdrażniają.

Podążanie Drogą zrozumienia Boskiej Rzeczywistości nosi bardzo stopniowy charakter. Dlatego poprzez te przesłania staramy się podtrzymać wasze wibracje na wystarczająco wysokim poziomie przez możliwie jak najdłuższy okres czasu, dopóty, dopóki wasza świadomość nie będzie w stanie odróżniać grubych wibracji tego świata i odsuwać się od nich dzięki instynktowi samozachowawczemu.

Zanim statek dotrze do bezpiecznego portu, to przepływa tysiące mil po wzburzonym morzu i sztormowym oceanie. Tylko pamięć ojczystego domu i pragnienie dotarcia do lądu zmusza żeglarzy do przetrzymania życiowych burz.

W waszej podróży niezbędny jest kompas, niezbędna jest mapa, niezbędny jest nawyk odnajdywania kierunku według kompasu, mapy i gwiazd, abyście mogli osiągnąć bezpieczny port obok ojczystego Domu. Dlatego wskazujemy wam kierunek, udzielamy wskazówek i pouczamy was na Drodze. Lecz należy zawsze pamiętać, że nastąpi chwila, kiedy możecie pozostać osamotnieni na wzburzonym morzu. Wtedy tylko od waszych własnych zdolności i nawyków, nabytych podczas szkolenia, będzie zależało czy zdołacie pokonać przeszkody i osiągnąć bezpieczny port.

Dlatego nie ociągajcie się. Wykorzystajcie tę darowaną przez Boga możliwość przejścia szkolenia i otrzymania wskazówek. Opanujcie nawyk wyznaczania swojej Drogi korzystając z mapy, kompasu i gwiazd.

Proszę, nie pozwalajcie żadnym zewnętrznym okolicznościom w swoim życiu stanąć pomiędzy wami a Boską rzeczywistością.

Dziś daję wam tę radę, ponieważ, jeśli nie będziecie stosować w swoim życiu otrzymanej wiedzy, to darowana możliwość bezpośredniego obcowania z Mistrzami może się skończyć. I kto wie, kiedy jeszcze otrzymacie taką możliwość.

Można wydatkować ogromną ilość Boskiej Energii na podtrzymanie naszego kanału łączności, lecz jeśli nie zobaczymy, że energia ta będzie przyswojona przez was i wykorzystana w waszym życiu, to Boska możliwość ustanie i Energia będzie zabrana.

Czy podlewacie suche drzewo znajdujące się w waszym sadzie? Dokładnie tak samo my wolimy nie zużywać na próżno drogocennej Boskiej Energii.

Mam nadzieję, że znajdziecie wolną chwilę, żeby odosobnić się i porozmyślać nad moimi słowami w ciszy swojego serca.

JAM JEST Sanat Kumara.

* mikron (mikrometr) - milionowa część metra lub tysięczna milimetra.

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net