Nauka o Wolności

Umiłowany El Moria
19 czerwca 2005

JAM JEST El Moria przybyły znów!

Mam nadzieję, że nasze dzisiejsze spotkanie będzie pożyteczne dla was, a także dla waszego poznawania świata. Wiele dni staraliśmy się, żeby nowa posłanniczka była w stanie przyswajać nie tylko tę wiedzę, która w takim czy w innym stopniu istniała wcześniej w jej świadomości, lecz także żeby była w stanie nauczyć się przekazywać tę wiedzę która jest dla niej absolutnie nowa. Dlatego za każdym razem dostawaliśmy możliwość udzielania coraz bardziej rozszerzonej wiedzy i zrozumienia.

Wiecie, że Wszechświat jest urządzony w taki sposób, iż każdy jego poziom posiadający inny stopień świadomości jest oddzielony od poprzedniego i następnego poziomu swego rodzaju nieprzenikalną barierą energetyczną. Nabywacie zdolność pokonywania tej bariery tylko wtedy, gdy nagromadzicie określony wewnętrzny energetyczny potencjał, który pozwala to uczynić. Ta energia, którą jesteście w stanie przyswoić kształtuje się na określonym stopniu rozwoju waszej świadomości. Im bardziej rozwinięta jest wasza świadomość, tym do wyższych energetycznych warstw macie dostęp. Dlatego poziom waszych wibracji daje wam określony stopień wolności.

Praktycznie cały rozwój polega na odzyskania przez was większego stopnia swobody, która pozwoli wam obejmować swoją świadomością coraz większą ilość warstw energetycznych i mieć dostęp do szerszej informacji.

Paradoks polega na tym, że na początku należy zrezygnować ze swojej wolnej woli w takiej postaci, jak ją rozumiecie na waszym ludzkim poziomie świadomości. Wolność w ludzkim pojęciu oznacza swobodę w zaspokajaniu swoich pragnień. A jeśli prawa waszego społeczeństwa nie będą przymusowo ograniczać wolności poszczególnych jej członków, to nieokiełznane pragnienia niektórych członków społeczeństwa będą w stanie wyrządzić szkodę całej ludzkiej populacji istniejącej na planecie.

Najpierw należy w swojej świadomości dobrowolnie zrezygnować ze swego cielesnego umysłu i związanych z nim waszych ludzkich pragnień i potrzeb. Następnie osiągniecie większy stopień wolności, związanej z dostępem do wyższych energetycznych i informacyjnych poziomów…*

* Podczas przyjmowania przesłania zawiesił się komputer. Odbierając przesłania jednocześnie zapisuję nadchodzącą informację w komputerze. Udało się zrekonstruować jedynie początek odbieranego przesłania. Jednak większa część wprowadzonego tekstu uległa zniszczeniu. Podczas prób odzyskania utraconego tekstu wyszłam z połączenia (dosł.: potoku) i nie byłam w stanie kontynuować odbioru. Dlatego publikuję to, co udało mi się zachować.
T.M.
Temat Wolności jest kontynuowany w przesłaniu z dnia 21 czerwca 2005.

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net