Doświadczenia Ducha są tym, co pozostanie z wami

JAM JEST TEN KTÓRY JAM JEST
18 czerwca 2005

JAM JEST TEN KTÓRY JAM JEST. JAM JEST w tobie i JAM JEST wszędzie. JAM JEST we wszystkim.

JAM JEST obecny w każdej żywej istocie.

JAM JEST tym, z czego stworzono cały Wszechświat. JAM JEST tym wszystkim.

Kiedy twoja świadomość będzie zdolna oderwać się od ziemskich miar, to ty będziesz w stanie ogarnąć wiedzę obejmującą wszystko, co przejawione. Dlatego teraz, dopóki twoja świadomość jest ograniczona, JAM JEST daje ci tylko to, co może przyczynić się do wzrostu twojej świadomości i pokonania ograniczeń.

Stworzenie tego Wszechświata nigdy nie było podporządkowane ograniczonemu rozumowi, ale tylko ograniczony rozum może stworzyć tę część Wszechświata, która posiada ograniczenia przestrzeni i czasu. Jeśli spróbujecie powiesić różę w powietrzu, to ona upadnie, jeśli położycie różę na ziemi, to będzie ona leżeć. Dlatego każdy żywioł odpowiada swojemu przeznaczeniu i każdą rzecz używa się zgodnie z jej przeznaczeniem.

Gęsty świat ma swoje prawa. W gęstym świecie nie można zastosować praw Wyższego Świata. Będzie to przypominać różę, którą chcecie powiesić w powietrzu.

Jednak niższe światy są podporządkowane prawom Wyższych Światów. Jeśli róża rozkwitła, to musi zwiędnąć. Wasz świat jest podobny do tej róży.

Tworzycie wasz świat i będziecie niszczyli wasz świat. Najpierw tworzycie to, co odpowiada waszej nierozwiniętej świadomości, potem zwijacie iluzję poprzez swoją świadomość. W miarę tego, jak osiągacie coraz to nowsze stopnie poznania świata, to coraz bardziej będziecie zbliżać się do poznania Istoty i wasz świat stopniowo zbliża swoje wibracje do Boskiego Świata.

Za każdym razem, kiedy rozpoczyna się [nowy] etap, powstają iskry. Każda z tych iskier lub monad służy jako zarodek przyszłej istoty. Każda istota w swoim rozwoju przechodzi przez wiele stadiów, stopniowo zagęszczając się i doskonaląc.

Najpierw byliście nieprzejawionym minerałem, potem zostaliście kamieniem. Staliście się rośliną, a następnie niższym zwierzęciem.

Zmienialiście swoje niższe ciała, lecz pozostawała wasza nieśmiertelna cząstka.

Upłynęły eony lat, zanim otrzymaliście ludzkie ciała mało przypominające wasze obecne ciała.

Potem zyskaliście ciało fizyczne, rozum. A teraz jesteście na takim etapie swojej ewolucji, kiedy powinniście zrezygnować z ciała fizycznego na skutek wzniesienia swojej świadomości.

Byliście wszystkim, przeszliście wszystkie stadia rozwoju, zanim doszliście do stadium ludzkiego. Na każdym etapie rozwoju mieliście w swoim wnętrzu cząstkę mnie.

JAM JEST zawsze z wami na całej długości drogi.

Jestem podobny do kryształu, wstawionego do roztworu, z którego on stopniowo pobiera wszystko, co jest niezbędne do wzrostu.

Najpierw byliście po prostu Boską iskrą bez formy. Potrzebne były miliardy miliardów lat, nim osiągnęliście ludzkie stadium ewolucji. I będą potrzebne jeszcze miliardy miliardów lat, zanim osiągniecie stadium rozwoju najwyższych istot tego Wszechświata.

Jak często w swoim życiu zastanawialiście się nad tymi sprawami?

Wasze życie jest tak nasycone wydarzeniami, że brak wam czasu na zatrzymanie się i zastanowienie. Otrzymacie wiedzę o strukturze Wszechświata dopiero wtedy, gdy będziecie mogli rozmyślać nad pytaniami dotyczącymi Wszechświata.

Powinniście dążyć do tego, by ją otrzymać.

Będziecie w stanie przyciągnąć z przestrzeni potrzebną wiedzę, jeśli tylko macie w sobie dążenie.

Proces rozwoju świadomości zachodzi etapami. Jesteście podobni do dzieci, które domagają się troski i otrzymujecie ją od niewidzialnych Istot Światła, które nazywacie Aniołami lub Wzniesionymi Mistrzami, lub Bogami. Zawsze w swojej świadomości wiecie, że jest ktoś, kto troszczy się o was i obserwuje wasz rozwój. Lecz, jak to wszystkim dzieciom, jest wam właściwe oddawać się swoim zabawom. Bawicie się i nawet nie słyszycie, jak wasi rodzice wołają was do domu, bowiem już pora.

Zew Boskiego świata nie jest słyszalny fizycznym słuchem. Gdy wiosną Słońce posyła swoje promienie Ziemi, nie krzyczy trawie, żeby zaczęła przebijać się przez ziemię. Lecz przychodzi czas i spod ziemi przebijają się kiełki. Przychodzi czas i pojawiają się liście i rozwijają kwiaty.

Tak samo, jak otrzymujecie promienie słońca, otrzymujecie niewidoczne promienie, które budzą waszą świadomość i zmuszają ją do rozwinięcia na podobieństwo wiosennych kwiatów. To zew świata, do którego macie puścić kiełki. Zakiełkować swoją świadomością.

Obecnie jesteście podobni do zarodka przyszłej istoty. Jak motyl różni się od poczwarki, tak i wy w swojej nowej jakości będziecie różnili się od siebie takich, jak dziś wyglądacie.

Wasza świadomość ma zdolność poszerzania się i nabywa zdolności pobierania nowej wiedzy i nowych pojęć. Lecz jeśli nie będziecie kierować się ku nowej wiedzy i zamkniecie się na subtelne energie przenikające Ziemię, to nie będziecie w stanie wykiełkować.

Wiele nasion ginie, nie przebijając się na powierzchnię ziemi. Lecz życie toczy się, a energia tych nasion kontynuuje uczestnictwo w budowaniu świata.

Wasza wieczna część nie może być zniszczona, lecz może stracić swoją indywidualność – własne doświadczenia, które nagromadziliście przez miliony i miliardy lat, kiedy byliście kamieniem, zostaliście rośliną, niższym zwierzęciem, wyższym zwierzęciem, aż staliście się ludźmi.

Wasza świadomość i indywidualne doświadczenie są dla was najważniejsze. Są one tym, co pozostaje z wami po zakończeniu ludzkiej ewolucji. Są tym, co przejdzie z wami do Wyższych Światów i pomoże wam istnieć w tych światach. Kiedy wasza świadomość przerasta ten świat i tę formę, w której czasowo przebywacie, to troskliwe ręce przesadzają was do innych ciał, które będą zamieszkiwać inne światy.

Podobnie troskliwy gospodarz przesadza kwiat, który przerósł swoją dawną doniczkę, do większej, obszerniejszej, aby dalej się rozwijał.

Swoją świadomością przebijacie się do coraz nowszych światów. I za każdym razem macie możliwość otrzymania właśnie takiego świata, który odpowiada poziomowi waszej świadomości.

Obecnie znajdujecie się w swoim świecie. Tak długo będziecie się znajdować w swoim świecie, aż przerośniecie ten świat i skierujecie się w swojej świadomości ku Wyższym Światom.

Jednak nie powinniście odczuwać przygnębienia od nieskończonego szeregu światów, które macie jeszcze odwiedzić. Należy wam nauczyć się odczuwania radości z pobytu w każdym z tych światów. Ta radość jest inna niż radość spowodowana spełnieniem waszych pragnień i namiętności. Istnieje inna radość. Boska Radość, Radość bez przyczyny. Radość z tego, że świeci Słońce, Radość z tego, że żyjecie, że oddychacie. Radość ze szmeru strumyka, z szumu traw, z widoku obłoków.

Jesteście znacznie więksi od form, których teraz używacie. Przyjdzie czas, kiedy zmienicie te formy. Lecz wasza Radość i inne uczucia, które są wieczne, przejdą razem z wami do nowych światów i będą żyć wewnątrz was stale. Jednym z najważniejszych uczuć jest uczucie Miłości, które nabywa coraz bardziej subtelnych własności i przejawów wraz z wzrastaniem waszej świadomości.

Są cechy i właściwości, które posiadają wszystkie światy. Jedną z nich jest Miłość, uczucie Miłości.

To, co jest ukryte przed wami za otaczającymi przedmiotami, to, czego nie widać z tego punktu czasu i przestrzeni, w którym się obecnie znajdujecie, ujawni się z nową siłą w miarę tego, jak będziecie w stanie wznosić swoją świadomość i wyrywać się poza granice waszego świata.

Pokój. Harmonia. Piękno. Jest wiele jakości, które teraz nie wydają się wam cenne, lecz mają one wielką wartość w Wyższych Światach, taką, jaką mają w waszym świecie złoto i diamenty.

Jakości Ducha, zdobyte doświadczenia waszego Ducha są tym, co pozostanie z wami.

Zapomnicie o swoim zawodzie, nie będzie wam potrzebny w innym świecie. Zapomnicie o swoich przyzwyczajeniach, wydadzą się wam niepotrzebne. Lecz zachowacie cechy, które posiadają nieprzemijającą wartość we wszystkich światach.

Dlatego znajdźcie czas i pomyślcie, jakie wasze cechy mogą być pożyteczne w Wyższych Światach. Rozwijajcie w sobie te cechy i jakości i nie pozwólcie otaczającej was krzątaninie zagłuszyć ich w sobie.

JAM JEST TEN KTÓRY JAM JEST.

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net