Należy nauczyć się nie odczuwać żadnych negatywnych uczuć wobec swoich wrogów

Umiłowany Jezus
5 czerwca 2005

JAM JEST Jezus przybyły do was tego dnia.

Czy czekaliście na mnie? Czy macie potrzebę, byśmy kontynuowali nasze nauki i zalecenia?

Zbyt dużo pokus jest w waszym świecie i na tle ich obfitości jest wam bardzo trudno odróżnić prawdziwe wibracje, właściwe naszemu światu, od niższych wibracji właściwych planom astralnemu i mentalnemu. A niezbędne jest dokonanie rozróżnienia, ponieważ, jeśli nie będziecie mieć wyraźnego kierunku w swojej świadomości, w którym zdecydowaliście się podążać, to przełożycie wasz postęp na Drodze.

Dlatego kwestią, która staje przed każdym czytelnikiem tych przesłań, jest pytanie o ich prawdziwość. Całkowicie uświadamiam sobie tę trudność, z którą się stykacie. I rzeczywiście, jak dokonać rozróżnienia?

Przede wszystkim, zwróćcie uwagę na informacyjną zawartość przesłania. Czy zawiera ono informacje będące w sprzeczności z waszymi wewnętrznymi wskazówkami? Ponieważ u większości z was umysł cielesny jest silny, to najprościej będzie analizować właśnie płaszczyznę informacyjną przesłania. Jeżeli nie znajdujecie żadnych skaz lub innych większych rozbieżności pomiędzy swoim wewnętrznym przekonaniem a przesłaniem, to wtedy możecie przystąpić do analizowania kolejnej płaszczyzny tych przesłań.

Czy przesłania te zawierają coś, co mogłoby naruszać waszą wolną wolę? Czy jest coś w tej Nauce, której udzielamy poprzez tego posłannika, co zmusza was do postępowania w pewien określony sposób? Czy jest coś, co zmusza was do postępowania wbrew własnym interesom? Proszę was nie mylcie swoich interesów jako uczniów będących na Drodze, z interesami waszego ego. Interesy ego są przeciwstawne interesom Wyższej części was samych. Dlatego najczęściej wszystkie sprzeczności istniejące w waszym wnętrzu, stają się przeszkodą w postrzeganiu tych przesłań. Zaczynacie wahać się i próbujecie znaleźć potwierdzenie prawdziwości albo fałszywości źródła tych przesłań poprzez swoich znajomych i bliskich. Zapominacie, że wszystko zależy od tego, co w was przeważa. Jeśli góruje umysł cielesny, wasze ego, to będziecie szukać i zapewne znajdziecie potwierdzenie tego, że źródło tych przesłań nie jest boskie i nie warto zwracać uwagi na informacje tam zawarte.

Umysł cielesny jest bardzo wynalazczy i przebiegły, jeśli sprawa dotyczy kwestii związanych z ograniczeniem jego kluczowej pozycji w waszej istocie. Poczyni on wszelkie wysiłki, by znaleźć jakiekolwiek dowody potwierdzające, że tych przesłań nie warto czytać w ogóle. Jest tak, ponieważ dla waszego cielesnego umysłu informacja, a szczególnie energia zawarta w tych przesłaniach jest dosłownie podobna do śmierci.

Tylko w przypadku, kiedy jesteście blisko zwycięstwa nad swoim ego, to będziecie szukać i znajdziecie dowody potwierdzające prawdziwość tych przesłań. W końcowym rozrachunku, przesłania te przy ich systematycznym czytaniu wypełniają funkcję oddzielenia wszystkiego, co jest rzeczywiste od nie rzeczywistego wewnątrz was samych.

Kiedy rozstrzygacie kwestię prawdziwości lub fałszywości tych przesłań, to wtedy faktycznie wchodzicie w walkę ze swoim ego lub na odwrót, pobłażacie mu. Wiecie, że najważniejszą oznaką rozpoznawczą każdej prawdziwej Nauki jest jej zdolność rozdzielania realnego od nierealnego w was samych, oddzielania ziarna od plew w waszej duszy.

Dlatego, nawet jeśli te przesłania wyzwalają u was rozdrażnienie i wątpliwości, to ich czytanie będzie niewątpliwie pożyteczne dla waszej duszy. Inną sprawą jest, że wasza nierealna część próbuje i będzie próbowała namówić was, że należy zacząć walkę ze źródłem tych przesłań i będziecie odczuwać w sobie święty gniew i uczynicie wszystko, co od was zależy, by zniesławić posłannika i jego związek z naszym światem. W tym przypadku otrzymujecie niewątpliwy znak przejawiony na planie fizycznym w postaci waszych myśli, uczuć i działań, który mówi wam lepiej niż wszelkie nasze słowa i rozmowy, o tym, że coś w was jest źle i potrzebujecie pilnej pomocy.

Każda agresja i każde silne emocje, które pojawiają się przy czytaniu tych przesłań są oznaką przede wszystkim dla was samych, że potrzebujecie pilnie popracować nad sobą.

Przeanalizowaliście więc część informacyjną przesłań i zrozumieliście zewnętrzną świadomością, że nie zawierają niczego, co byłoby dla was nie do przyjęcia. Tym nie mniej odczuwacie negatywną reakcję przy ich czytaniu. Świadczy to o tym, że rozpoczęła się w was walka o oddzielenie realnego od nierealnego. Więc cel przesłań został osiągnięty.

Niezbędnym jest tylko odnalezienie w sobie męstwa i siły, by postarać się wznieść ponad tę sytuację i zanalizować ją bezstronnie, wywyższając swoją świadomość i zagłuszając choćby na jakiś czas swoje ego.

Te osoby, które przeanalizowały informacyjną płaszczyznę przesłań i sprawdziły swoje reakcje na ich czytanie, a nie zauważyły niczego negatywnego, wyzwalającego negatywną reakcję, są w pełni gotowe do dalszego podążania po Drodze uczniostwa. One albo już są naszymi uczniami, albo są w pełni gotowi stać się uczniami Wzniesionych Mistrzów.

Tym sposobem mamy możliwość odnajdowania naszych uczniów, ustanawiania z nimi łączności za pośrednictwem tych przesłań i pracy z naszymi uczniami znajdującymi się we wcieleniu.

Dla czułych, wrażliwych serc, nawet najmniejsza aluzja uczyniona przez nas w przesłaniach jest wystarczająca do zmiany ich punktu widzenia, a przed ich dociekliwymi oczyma i szczerym sercem odkryje się wówczas to, co wcześniej było ukryte za zasłoną. Dlatego podobnie jak 2000 lat temu, tak i w czasach dzisiejszych, szeroko zarzucamy sieci i mamy możliwość złowienia tych dusz, które są gotowe podążać naszą Drogą.

Nasi uczniowie potrafią odróżnić wibracje planu astralnego od wibracji Wyższych oktaw. Nasi uczniowie mogą rozróżnić wymagania dyscypliny, którą powinni posiadać, od podporządkowania swojej woli fałszywym nauczycielom i posłannikom.

Nasi uczniowie mogą rozróżnić pomiędzy tym, czy otrzymują energię podczas czytania tych przesłań czy ją tracą.

Należy zauważyć, że kiedy doznajecie negatywnych emocji przy czytaniu tych przesłań, to wtedy dobrowolnie oddajecie swoją energię siłom ciemności.

Dlatego jest od was wymagana bardzo uważna analiza wszystkiego, co dzieje się wewnątrz was i poza wami od początku czytania tych przesłań.

Poprzez te przesłania jesteście szkoleni, otrzymujecie wiedzę i zmieniacie swoją świadomość, po prostu poprzez regularne ich czytanie i wykonywanie zaleceń znajdujących się w nich. Poza tym, wraz z czytaniem przesłań otrzymujecie ogromne Światło i to Światło, którym się napełniacie powoduje powstanie przeciwko wam sił ciemności, znajdujących się w waszym otoczeniu. Każde źródło Światła w waszym gęstym świecie drażni i prowokuje siły ciemności do aktywnych działań skierowanych przeciwko niemu.

Kiedy ze wszystkich stron zaczną się ataki ciemnych sił, wtedy przypomnijcie sobie naukę, której udzielałem 2000 lat temu. Jeśli cię ktoś uderzy w lewy policzek, to wykorzystaj najsilniejszą broń wszystkich czasów i narodów - nadstaw mu i drugi.

Należy kochać swoich wrogów. Należy błogosławić swoich wrogów. Wróg daje wam możliwość rozliczenia się z karmicznych zobowiązań, daje wam możliwość otrzymania lekcji i przejścia testu. Wiem, że w wielu sytuacjach będzie wam trudno przyjąć z pokorą i wdzięcznością wszystkie skierowane w was pretensje, napady i groźby. Lecz należy nauczyć się przyjmować to wszystko, co przypada waszej doli z łagodnością i pokorą. Tylko i wyłącznie wy decydujecie, w jakim stopniu możecie siebie obronić za pomocą organów władzy i struktur powołanych do rozwiązywania sporów w konfliktowych sytuacji. Jednak należy nauczyć się nie odczuwać żadnych negatywnych uczuć wobec swoich wrogów. Ludzie, którzy was napadają, obrażają, ubliżają, poniżają, są w swojej istocie nieszczęśliwi.

Człowiek, w którego sercu przebywa Bóg, nigdy nie pozwoli sobie zaszkodzić innemu człowiekowi.

Dlatego wszystko, co możecie uczynić, kiedy zaatakują wasi wrogowie, to wybaczyć im i pomodlić się za nich, bowiem nie wiedzą co czynią. Ich świadomość jest zamroczona i czasami całkowicie opanowana przez siły ciemności, a oni istotnie nie zdają sobie sprawy ze swoich działań.

Tylko człowiek zamroczony ignorancją może dawać możliwość siłom ciemności działać poprzez niego i dokonywać niegodnych postępków, i sprawiać szkodę świętym niewinnym.

Bywa tak, że Bóg wybiera was, byście wzięli na siebie ogień i stali się celem ciemnych sił, działających poprzez innych ludzi, wykorzystywanych dla napadów i złośliwych ataków. Bóg wybrał was, by dać wam test a jednocześnie dać możliwość przejawienia się siłom, które w tej sytuacji zdejmują maski hipokryzji i pobożności, i pokazują swoje zwierzęce zęby.

Powierzcie się trosce Boga. Pan troszczy się o wszystkie swoje owce. Bądźcie gotowi ofiarować swoje ciało, lecz zachować swoją duszę. Prawda jest zawsze tam, gdzie wśród nieprawości tego świata przebywają najwznioślejsze uczucia. Pamiętajcie, że ponosicie odpowiedzialność tylko za siebie, za swoje reakcje. Obojętnie jak niesprawiedliwym wyda się wam stosunek innych ludzi do was, to wybaczajcie im.

Kochajcie swoich wrogów, ponieważ tylko wasza miłość i wstawiennictwo mogą czasem uratować życie tym duszom, które opętane ignorancją nie wiedzą co czynią.

Wasza modlitwa za swoich wrogów niekiedy pozwala zatrzymać rękę Boskiej sprawiedliwości i dać tej duszy jeszcze jedną szansę przedłużenia Życia.

Cieszę się, że mogłem jeszcze raz udzielić wam tej lekcji. Jestem gotów skłonić się w niskim ukłonie przed duszami wielu z was. Bowiem, wasze cierpienia i biedy, i gorycze czasami przewyższają cierpienia, jakie poniosłem na krzyżu.

JAM JEST Jezus

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net