Przesłanie do ludzkości Ziemi

Umiłowany Alfa
1 czerwca 2005

JAM JEST Alfa, przybyły z przesłaniem do ludzkości Ziemi. JAM JEST przybył udzielić ważnego przesłania, które pozwoli wam zachować fokus waszego dążenia w obecnej chwili. Skupcie się na swoim sercu. Istniejecie tylko wy i wasze serce, umiłowani.

W waszym świecie nie ma niczego innego. W waszym sercu znajduje się jedyne wejście w rzeczywistość Boga.

Wszystko, co was otacza w świecie fizycznym jest tylko tym, co pomaga wam w rozwoju, wzrastaniu, pokonywaniu siebie i pomnażaniu swojej świadomości, swoich osiągnięć.

Jesteście podróżnikami, którzy stale znajdują się w nieustannym ruchu. Nawet wtedy, kiedy jesteście w stanie spoczynku, to pokonujecie ogromne przestrzenie w waszym świecie, przelatując tysiące i miliony kilometrów razem z waszą planetą, waszym układem Słonecznym i waszą Galaktyką.

To jest zewnętrzny Wszechświat. Istnieje także inny Wszechświat, wewnętrzny. Wejście do tego Wszechświata znajduje się wewnątrz was, w waszym sercu.

Należy, by wasz następny krok polegał na odkryciu tego wejścia do innego świata, do Boskiego świata. Świata nie podlegającego czasowi i nie posiadającego przestrzeni. Świata wszechwiedzy i wszechdoskonałości. To świat, z którego wszystko pochodzi i do którego wszystko powraca. To wasz świat, wasz dom, wasza prawdziwa rzeczywistość, skąd przyszliście na ten świat fizyczny i stworzyliście go.

Miliony Istot Światła trudziło się i dalej się trudzi nad stworzeniem przejawionego Wszechświata, zewnętrznego świata. I każdy z was trudzi się nad jego stworzeniem, niezależnie od tego, czy uświadamiacie to sobie czy nie. Dziecko może nie być świadome budowy Wszechświata i całej jego złożoności, lecz urodziło się ono i przebywa w tym przejawionym świecie.

Potem dziecko dorasta, zdobywa wiedzę i już świadomie uczestniczy w budowie świata i w jego działalności.

Jesteście dziećmi, a znajdując się na waszym poziomie świadomości, nie możecie świadomie uczestniczyć w tworzeniu światów i w utrzymaniu ich w porządku i czystości. Lecz nastał czas kiedy należy wydorośleć.

Końcowym egzaminem uprawniającym was do wstąpienia w świat dorosłych jest znalezienie wejścia w waszym sercu, wejścia do realnego świata Boga.

Mam wielką nadzieję, że wszyscy, którzy czytacie te słowa, będziecie w stanie zdać egzamin końcowy, egzamin dający wam prawo współtworzenia z Bogiem i świadomej realizacji w życiu Jego planu dla tego Wszechświata. Należy przejść przez wąskie tajemne drzwiczki, ukryte w waszym sercu, w jego tajemnym przybytku.

Ktokolwiek wołałby was do pociągających przestrzeni kosmosu, do zrozumienia dalekich światów, znajdujących się poza wami, nie wierzcie mu. Wszystkie światy, wejście do dalekich światów i innych światów znajduje się w sercu. Kluczem do drzwi znajdujących się w waszym sercu jest Miłość.

Otworzycie te drzwi przy pomocy swojej świadomości, swojej Boskiej świadomości.

Zewnętrzna świadomość i zewnętrzny umysł będą przeszkadzać wam. Będą posyłać coraz to nowe przeszkody na waszej drodze.

Lecz teraz wiecie, gdzie znajdują się tajemne drzwi do świata, z którego przyszliście i dokąd należy powrócić. Postarajcie się w waszych życiowych doświadczeniach nie zgubić klucza od tych drzwi. Postarajcie się również usunąć ze swojej świadomości wszystko, co przeszkadza przecisnąć się przez te ciasne drzwi.

W waszym świecie nie ma nic, co przydawałoby się wam w realnym świecie Boga, oprócz waszego bezcennego doświadczenia, które zdobyliście i dalej będziecie zdobywać podróżując w przestrzeni i czasie.

Jeśli przypomnicie sobie, po co posłałem was do waszego świata, to dowiecie się, że posłałem was po skarb. Tym skarbem jest wasze ciało kauzalne. Jest to największy skarb, bezcenny skarb, wasz skarb, któremu nie straszna ni rdza, ni mole.

Wielu znalazło już swój skarb, po który posłałem was do tego świata. A teraz należy powrócić do Domu, przypomnieć sobie, kim jesteście i po co udaliście się w podróż po waszym świecie.

Nastał czas do przebudzenia ku Wyższej rzeczywistości. Termin zbliżył się i termin nastał.

Droga jest wam wskazana. Już znacie Drogę. Macie wszystko, co niezbędne, by powrócić do Domu. Wołam was, dzieci moje.

Tęsknię za wami. Czy mnie słyszycie?

Jeśli ktokolwiek z was podczas wędrówki nie znalazł skarbu, to nie rozpaczajcie. Przyjmę was i bez waszego skarbu. Tylko powróćcie do Domu. Odnajdźcie tajemne drzwi w swoim sercu.

Czekam na was dzieci moje.

JAM JEST Alfa, wasz Ojciec w Niebiosach.

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net