Wierzę w wielką przyszłość Rosji i pragnąłbym obdzielić każdego z was cząstką swojej wiary

Umiłowany Mikołaj Roerich
30 maja 2005

JAM JEST Mikołaj Roerich, wzniesiony Mistrz, przybyły do was poprzez tego posłannika.

Tak wiele chciałbym powiedzieć ludziom Ziemi, znajdującym się teraz we wcieleniu. Lecz trzeba powiedzieć tylko to, co niezbędne. Udzielić właśnie tych rad i zaleceń, z których możecie skorzystać w obecnym czasie.

Trzeba dodać do tego, co wcześniej powiedziano, tylko kilka pojęć i wyjaśnień, które są wam tak potrzebne. Gdybym teraz był we wcieleniu, to skierowałbym wszystkie swoje siły, całą swoją energię i wszystkie swoje środki pieniężne tylko na jedno: stworzenie bezpłatnego sytemu kształcenia dla dzieci w takim wieku, kiedy są one najbardziej chłonne na odbiór wszelkiego rodzaju informacji, kiedy ich umysły nie są jeszcze zablokowane potokiem fałszywej informacji, wylewanym ze światowych środków masowego przekazu.

Włożyłbym maksimum swoich wysiłków, by spotkać się z ludźmi mającymi w swoich rękach władzę, a także z ludźmi mającymi w swojej dyspozycji środki pieniężne.

Trzeba znaleźć właściwe słowa, trzeba starać się namówić ich do stworzenia szerokiej sieci oświatowych placówek dla dzieci zdolnych do nauki, mających dociekliwy umysł. Powinna to być globalna humanistyczna edukacja z obowiązkowym poznawaniem historii sztuki, światowej historii, historii religii oraz współczesnych środków komunikacji. Będzie to szerokie podejście i poznawanie najlepszych wzorców twórczości, zarówno w nauce, jak i w sztuce, jakimi dysponuje ludzkość na danym etapie, a które ludzkość otrzymała jako spuściznę poprzednich pokoleń.

Edukacja powinna być humanistyczna, o urozmaiconym charakterze. Dociekliwy dziecięcy umysł, wolny od dogmatów, od dogmatów religijnych, od poczucia beznadziei właściwego już ukształtowanemu pokoleniu jest zdolny jak gąbka wchłaniać wiedzę i pojęcia, którymi dysponuje ludzkość.

Człowiek, który otrzymał pełnowartościowe wykształcenie, a co ważniejsze, posiada zrozumienia Boskiego Prawa, będzie służył podstawą, fundamentem, na którym będziemy w stanie wznieść gmach przyszłości, gmach Nowej Epoki zastępujący stary.

Trzeba poświecić szczególną uwagę edukacji w sferze religii. Nigdy nie należy utwierdzać w świadomości dziecka podstaw jakiejkolwiek religii już istniejącej na Ziemi. Lecz potrzeba zapoznać z wiedzą i dać zrozumienie podstaw Wiary. Boski zmysł jest przyrodzony każdemu dziecku przychodzącemu na ten świat. Szczególnie dotyczy to tych dusz, które należą do nowej, Szóstej Podstawowej Rasy i które już zaczęły swoje wcielanie na Ziemi.

Należy, by ten Boski zmysł, Wiara w Boskie Prawo i w Boską sprawiedliwość swobodnie rozwijały się w świadomości dziecka, nie narażone na oddziaływanie żadnych kościelnych dogmatów. Otwarta świadomość dziecka jest w stanie bardzo szybko odnaleźć schowaną za wszystkimi istniejącymi wierzeniami i religiami wspólną istotę, wspólne Źródło. Właśnie to jest niezbędne Rosji na danym etapie.

Rosja jest historycznie przygotowana, by stać się pierwszym następcą Nowej Wiary, nie należącej do żadnej z istniejących, lecz zawierającej je wszystkie.

Każda sprzeczność na tle religijnym jest przejawem ograniczenia ludzkiej świadomości. Ludzie nieczyści stosują ograniczanie ludzkiej świadomości, żeby umacniać swoją władzę poprzez wprowadzenie religijnych dogmatów i reguł. Zadanie tych nieczystych ludzi i sił poprzez nich działających polega na spowiciu ludzkiego umysłu i zapędzeniu go w ramy dogmatów i reguł charakterystycznych dla każdej religii, istniejącej obecnie na Ziemi.

Człowiek zmuszony jest doświadczać na sobie oddziaływania przeciwległych sił. Z jednej strony, są to przygniatające dogmaty i ograniczenia oficjalnych religii, a z drugiej strony, całkowicie bezgraniczna i nie tolerująca żadnych ograniczeń Boska świadomość, której częścią on jest. Jest to jego Wyższe, Boskie JA. Rozdzierani tą sprzecznością ludzie są zmuszeni rzeczywiście pozostawać całe swoje życie pomiędzy młotem a kowadłem.

Przeczuwam silny opór ze strony oficjalnej religii przeciwko tworzeniu oświatowych placówek przyszłości. Przeczuwam, jak trudne będzie zrealizowanie tej koncepcji i tego, co zaplanowano. Jednak każde dziecko, które otrzymało pełnowartościowe wykształcenie, będzie w stanie wpływać i uczestniczyć w kształtowaniu życiowych drogowskazów tysiącom i milionom obywateli kraju, niezależnie od sfery działalności, w której wkłada swoje wysiłki.

Troska o wykształcenie dzieci okaże się zadaniem, którego ze względu na swoją znaczność i ważność nie będzie można porównać z żadnym innym zadaniem. Tylko kraj, który troszczy się o swoją przyszłość, może być żywotnym krajem.

Czas już przywrócić do codziennego użytku stosowanie takich pojęć, jak godność i honor. Społeczeństwo pilnie potrzebuje przywrócenia norm moralnych. W pełni zdaję sobie sprawę z tego, że to, o co proszę, oraz że to, o co chodzi w dzisiejszym wykładzie, będzie bardzo trudne do wykonania. Kraj jako całość i każdy jego obywatel niesie na sobie karmę bezbożności, którą Rosja wzięła na siebie po rewolucji w roku 1917 i rozstrzelaniu carskiej rodziny. Karma ta uniemożliwia wielu z was zobaczyć perspektywy i zakrywa Boską wizję przyszłości tego kraju.

Jeśli czujecie całkowitą bezsilność i niemożliwość włożenia swoich wysiłków do stworzenia warunków pozytywnego rozwoju swojego kraju, to w żadnym przypadku nie wpadajcie w rozpacz i przygnębienie. Uwierzcie w cud, który uratuje Rosję.

Wasza wiara w Boski cud, który na pewno będzie miał miejsce i uratuje Rosję, daje możliwość Wzniesionym Mistrzom wpływać na bieżącą sytuację w kraju. Czasami wystarczy jednego wystąpienia zrobionego na czas, w odpowiednim momencie i skierowanego w należyty sposób, żeby zmienić przebieg historii całego kraju.

Lecz aby doszło do takiego wystąpienia, a niezbędny impuls został nadany, powinniście, umiłowani, w swojej świadomości przyjąć możliwość dokonania cudu dla Rosji.

Módlcie się i w codziennych modlitwach proście Boga o uratowanie Rosji, o to, żeby Bóg zmiłował się i dopuścił cud dla Rosji. Zbyt ciężka jest karma, którą stworzyła Rosja w czasach bezbożności. Jednak konieczne jest przyjęcie tej karmy z pokorą, pokajanie się. Właśnie pokajanie się i wyznanie grzechów popełnionych w przeszłości okaże się tym, co pozwoli Wzniesionym Mistrzom zaingerować w sytuację waszego kraju i dokonać cudu.

I nie pokładajcie nadziei w Ameryce i w Europie. Ani oczekujcie, że ktoś przyjdzie i uratuje Rosję. Rosja powstanie jak Fenix z popiołu, a właśnie jej misją jest, by pokazać drogę całemu światu, tejże Ameryce i Europie.

Wszystkie proroctwa Rosji są zapisane w rosyjskich baśniach ludowych. Przypomnijcie sobie Iwana, który przez dłuższy czas leżał na piecu, potem i piec sam pojechał, i Iwan się przekształcił i zaczął czynić cuda. W rosyjskich bajkach ludowych zapisano proroctwo o Rosji. Mówię wam o tym, co pisane, i o tym, co przygotowuje się, i o tym, co spełni się dla Rosji.

Ja mówię nie o dalekiej świetlanej przyszłości i nie wzywam was do przygotowania wnuków do życia w komunizmie. Mówię o cudzie, który dokona się za życia i pamięci obecnie żyjących ludzi. Już Iwanie, wstawaj z pieca! Twój czas nadszedł! Po co się dłużej wylegiwać! Czeka wielka praca przekształcania świadomości ludzkości!

Wy nie jesteście świadomi siły, energii właściwej narodowi Rosji. Gdyby Rosja nie miała wielkiego przeznaczenia, to czy ciemne siły wkładałyby tyle wysiłków, by stłumić wszelkie zarodki Nowego Świata na terytorium Rosji na przestrzeni ostatnich 150 lat?

Wierzę w wielką przyszłość Rosji i pragnąłbym obdzielić każdego z was cząstką swojej wiary.

JAM JEST Mikołaj Roerich.

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net