Nauka o miłości i próbach życiowych

Pan Majtreja

27 maja 2005

 

JAM JEST Pan Majtreja, przyszedłem znów poprzez tego posłannika.

Słodycz naszego obcowania i informacja, którą mam zamiar wam przekazać, będą wam przydatne.

Tak rzadko zdarza mi się obcować z niewywyższoną ludzkością i tak rzadko wam się zdarza obcować w Wywyższonymi Nauczycielami, że żadna informacja nie będzie zbędna, i czas przeznaczony przez was na czytanie tego przesłania będzie słodki.

Chcę porozmawiać z wami o najważniejszej kwestii. Chcę porozmawiać z wami na ten temat bo obecnie nie ma nic ważniejszego dla was niż to.

Gdyby mógł zajść cud i wszyscy ludzie naraz zaczęliby odczuwać uczucie Miłości, wtedy mogę was zapewnić, że natychmiast wydarzyłby się cud przekształcenia. Miłość jest cechą, której waszemu światu chronicznie brakuje. Lecz, w rzeczywistości, Miłość jest tą cechą, która jest z początku właściwa temu światu. To, że odczuwacie niedosyt Miłości, oznacza, że podążacie błędną Drogą.

Gdybyście mogli ciągle odczuwać to wspaniałe, wszechogarniające uczucie! Wasz umysł i wasze ciało emocjonalne znajdowałyby się ciągle w stanie wywyższonym. Wasze wibracje byłyby na najwyższym dostępnym dla was poziomie.

A czego wam więcej potrzeba, kochani?

Kiedy człowiek wypełni się wysokimi wibracjami, kiedy wypełniony jest Boskim uczuciem Miłości, odczuwa bezprzyczynowe szczęście, (posiada) życie pełne sensu, pokoju, harmonii.

Nie mam na myśli tej cechy, którą duża część ludzkości nazywa miłością i która w istocie ma się nijak do prawdziwej Miłości, czystej Miłości, Boskiej Miłości.

Mogę wam powiedzieć z całą stanowczością i pewnością, że prawdziwe uczucie Miłości jest taką rzadkością w waszym świecie, jak spotkanie z Wywyższonymi Nauczycielami.

Gdybyście mogli wznieść swoje wibracje do uczucia Boskiej Miłości choćby na krótki czas, wtedy prawie natychmiast otrzymalibyście obcowanie z Wywyższonymi Nauczycielami.

Wywyższeni Nauczyciele szybko odpowiadają na Miłość. Dlatego prosimy was o przesyłanie nam waszej Miłości. Dla nas nie ma większej przyjemności niż odczuwanie waszej Miłości.

Jeśli wibrujecie na częstotliwości Miłości będziecie odczuwać tak samo naszą Miłość.

W wielu naukach udzielonych poprzez wielu posłanników mówi się, że Miłość jest kluczem. Czy rozumiecie teraz, czemu Miłość jest kluczem?

Ponieważ uczucie to jest zdolne do natychmiastowego podwyższania waszych wibracji i zbliżania ich do wibracji panujących na eterycznych oktawach Światła. Stajecie się sposobni do realizacji kontaktu z każdym Nauczycielem, do którego w danej chwili odczuwacie uczucie Boskiej Miłości.

Sygnałem gotowości do obcowania z naszym światem będzie odczuwane przez was uczucie Miłości, prawdziwej Miłości, Boskiej Miłości. Tylko takie uczucie Miłości stwarza absolutnie nieprzenikliwą przegrodę przeciwko atakom ze strony wszelkich negatywnych sił i energii, ze strony wszelkich jednostek, które podporządkowały się działaniu tych sił.

Dlatego bardzo proste jest określenie kierunku, którym podążacie. Jeśli odczuwacie uczucie bezprzyczynowej Miłości, radości, pokoju, podążacie w dobrym kierunku. Gotowi jesteście przytulić cały świat i gotowi jesteście okazać pomoc całemu światu.

Ogarnia was bezprzyczynowa szczodrość, radość, pragnienie dawania, dajecie i dajecie wasze Światło, waszą Miłość. Gotowi jesteście obdarować waszą Miłością cały świat, nie chcąc nic w zamian.

I na odwrót, kiedy zabłądziliście i nie podążacie dokąd należy, będziecie odczuwać niedosyt Miłości i wskutek tego podejrzliwość, strach, osądzanie. Każdy człowiek wypełniony Miłością będzie się tak różnił od was w wibracjach, że odczujecie wobec niego rozdrażnienie.

Widzicie, że kryterium słuszności Drogi, którą podążacie, jest bardzo proste.

Albo odczuwacie uczucie Miłości, albo nie odczuwacie go.

Skoro tylko nieduży procent ludzi na Ziemi jest w stanie odczuwać to szlachetne uczucie, sami możecie ocenić, ilu ludzi podąża prawidłową Drogą.

Jeśli przyzwyczailiście się odczuwać Miłość, wtedy będziecie odczuwać brak Miłości jako wielki niedosyt. Natychmiast odczuwacie, że brakuje wam Miłości. Mogę wam powiedzieć w tajemnicy, że kiedy przechodzicie przez egzaminy na waszej Drodze, uczucie Miłości jest blokowane. W tym wypadku wasze wibracje maleją i znajdujecie się w stanie bez wyjścia, wystawieni jesteście na wszelkie negatywne uczucia, właściwe waszemu światu i wciąż obecne w waszej aurze jako niewartościowe, negatywne energie.

Przejście egzaminów na waszej Drodze jest bardzo ważnym i koniecznym elementem.

Testy, które przechodzicie, są egzaminami. Jest bardzo łatwo przechodzić przez życie i podejmować słuszne decyzje, kiedy wasze wibracje są harmonijne i wysokie. Lecz trafiając na te same sytuacje, będąc w nieharmonijnym stanie świadomości, można odczuwać trudność w dokonaniu słusznego wyboru.

Przypomina to egzamin z tabliczki mnożenia. Przypomnijcie sobie, jak trudno było odpowiedzieć, ile wynosi pięć pomnożone przez sześć lub osiem pomnożone przez siedem, kiedy znajdujecie się przed całą klasą i wszyscy patrzą na was. Choć w domu, w sytuacji spokoju odpowiedzielibyście na te pytania bez trudności.

Testy są wam potrzebne, byście się nauczyli dokonywać prawidłowego wyboru w każdej sytuacji życiowej. Zawsze powinniście wybierać najwyższą, Boską Drogę. Jak silna by nie była, otaczająca was iluzja, powinniście zawsze pamiętać, że istnieje inna, Wyższa Rzeczywistość. I ta rzeczywistość jest waszym prawdziwym Domem. A w tym świecie jesteście po prostu podróżnymi.

Kiedy przechodzicie pomyślnie swój test, uczucie Miłości powraca natychmiast do was. Tak możecie zawsze zrozumieć, czy zdaliście test i na ile się wam to udało.

Wielu z was wyraża swoje pragnienie służenia Wyższym Nauczycielom. I wielu z was jest całkowicie szczerych w swoim porywie. Lecz zapominacie, że zanim dopuszczą was do kierowania samochodem lub pociągiem czy samolotem, powinniście przejść szkolenie i zdać egzamin uprawniający do kierowania. Proponowane jest wam przejście szkolenia i zdanie szeregu egzaminów.

Jednak większość ludzi szybko zapomina o swoim pragnieniu służenia Wywyższonym Nauczycielom i ludzkości na Ziemi, kiedy zaczną się testy i życiowe egzaminy. Oblewają egzaminy.

A potem bardzo się dziwią, że wyrazili swoją gotowość służenia, lecz odmówiono im.

Jak możemy okazać wam zaufanie i powierzyć wam odpowiedzialną robotę, jeśli nie jesteście w stanie nawet przez kilka miesięcy pamiętać o waszych prośbach i pragnienia złożonych przed ołtarzem?

Wiele jednostek tak się boi swoich testów i powiązanych z nimi sytuacji życiowych, że są gotowi zrezygnować ze swoich próśb i swoich przysiąg i obietnic złożonych przed ołtarzem i w swoich listach do nas.

Kiedy po pewnym czasie oni znów przypominają sobie o swoim pragnieniu służenia, wtedy okazuje się, że możliwości przegapiono i kosmiczne cykle i ziemskie terminy nie pozwalają na rozpoczęcia nowego cyklu oświecenia. Smutne jest, że wielu naszych uczniów przegapia możliwości jedna po drugiej i całe ich życie okazuje się być na próżno z punktu widzenia rozwoju duszy.

Dlatego bądźcie czujni. Kiedy nadejdzie wasza kolej zdania egzaminów i przechodzenia przez oświecenia, nie oddalajcie się od wybranej Drogi. Przypomnijcie sobie to uczucie Miłości, które was naprowadzało, które było waszą gwiazdą przewodnią i spróbujcie znaleźć tą decyzję w każdej sytuacji życiowej, co przywróci wam uczucie Miłości.

Nie ma lekkich testów i nie ma lekkich prób i egzaminów. Lecz takie jest Prawo tego Wszechświata. Powinniście przejść potrzebne testy zanim powierzone będzie wam służenie. Pamiętajcie, że nie ma testów, które nie mogą być zdane. Dawane jest wam tyle, ile możecie wytrzymać, znajdując się nawet na granicy swoich sił i możliwości.

Z Miłość do was. JAM JEST Majtreja.