Zalecenia, które chciałbym wam dać

Sanat Kumara
17 maja 2005

JAM JEST Sanat Kumara, przybyły przez mego posłannika.

JAM JEST przybyłem, aby udzielić niewielkiej Nauki, dotyczącej waszych wzajemnych stosunków z Bogiem, Mistrzami, Wyższą Częścią was samych. Znajdując się w gąszczu życia, pośród krzątaniny dnia bywa wam niekiedy trudno nastroić się na Boski ład, zobaczyć za całym tym rozgardiaszem, sceną otaczającego świata to, co wieczne i nieprzemijające, co jest stale obecne, lecz ukryte dla waszych oczu.

Dlatego tak ważne jest dostrojenie się do Boskości. Umiejcie obserwować zdarzenia dziejące się wokół, jakbyście je oglądali na ekranie, jakbyście byli w teatrze, a otaczający ludzie byli aktorami. Jeśli zastanowicie się nad sensem swojego życia, to tak naprawdę przyszliście na ten świat, żeby zagrać określoną rolę. W trakcie życia wasze role mogą się zmieniać. Możecie grać nawet różne role w ciągu dnia. Ale należy stale mieć poczucie gry, ponieważ Bóg stworzył ten świat jako gigantyczną scenę, na której możecie grać swoje role i jednocześnie przechodzić szkolenie.

Jeśli będziecie w stanie przez długi czas utrzymywać w swojej świadomości obraz sceny, na której gracie role, to będziecie w stanie wkrótce zrozumieć, że istnieje Reżyser całego tego ogromnego spektaklu. Ten Reżyser nie próbuje zmuszać was do grania według z góry napisanego scenariusza. Raczej w ramach Jego ogólnego zamiaru to wy macie możliwość przejawiać własną twórczość. Możecie brać na siebie nowe role lub zmieniać role, które wcześniej wypełnialiście.

I nastąpi taka chwila, kiedy znudzi się wam własna improwizacja i zwrócicie się wprost do Reżysera wchodząc z Nim w twórcze stosunki. Spróbujecie zrozumieć Jego zamiar, a im głębiej będziecie pojmować zamysł Stwórcy, tym bardziej wasze działania będą odpowiadać Jego zamiarowi.

Znudzi się wam wypełnianie ról, które z takim zadowoleniem graliście wcześniej, ponieważ odsłaniający się przed wami obraz zamysłu dla tego Wszechświata będzie zaciekawiać i pochłaniać całą waszą uwagę. Im bardziej będziecie ogarniać ten zamysł, tym ważniejsze role będziecie grać.

Postarajcie się w tym życiu nie wychodzić poza ramy gry. Zbyt serio nie bierzcie wszystkiego, co was otacza. Ale zawsze pamiętajcie, że otaczająca iluzja jest czasowa i stworzona tylko do czasu, kiedy wasza świadomość nie będzie gotowa przejrzeć tę iluzję i zobaczyć poza nią realny Boski świat, i realne życie.

Wasz wewnętrzny stan determinuje sytuacje życiowe, w których się znajdujecie. Dopóki traktujecie otaczającą iluzję jako rzeczywistość, to nie jesteście w stanie rozstać się z nią. Pamiętajcie, że wszystko na tym świecie przyciągane jest według wibracji. Sytuacje, do których trafiacie, tak naprawdę przyciągacie swoją świadomością jak magnesem. Jednak bardzo ciężkie jest uwolnienie się od iluzji we własnej świadomości, a na pewno wymaga to określonego czasu. Rzecz w tym, że wasze niższe ciała zawierają energetyczne zapisy tych sytuacji, w których postępowaliście niezgodnie z Wolą Boga. Zapisy te nagromadziły się tam nie w jednym wcieleniu. Dlatego, dopóki zapisy te nie będą przekształcone zgodnie z Boskimi standardami, zgodnie z zamysłem Stwórcy dla waszego potoku życia, to do tej pory będziecie trafiać w takie sytuacje życiowe, które dostarczą wam najlepszych możliwości odpracowania tych negatywnych zapisów, czyli karmy.

Znajomość praw karmy i Boskich Praw dla tego Wszechświata bardzo skraca waszą drogę na Ziemi. Jednak, ludzkość w swojej większości woli studiować masę innych informacji i czysto ludzkich praw. Innymi słowy, ludzkość tak mocno zaangażowała się w swoją grę, że przestała uświadamiać sobie, że to tylko gra. Wciąż przychodzimy i wciąż przypominamy o rzeczywistym świecie, o waszej misji i waszej drodze. Rzadko kto jest w stanie oderwać swoją uwagę od iluzji i skierować ją na nasze słowa i Naukę.

Jednakże my nigdzie się nie spieszymy. Ludzkość ma zapas czasu na swój rozwój i wcześniej czy później wszyscy ukończą ziemską szkołę. Przynajmniej ci, którzy będą zdolni do dalszej nauki.

Gdyby nie zmiana kosmicznych cykli i konieczność nadążania za nimi, to nie sprawialibyśmy wam kłopotu czytaniem naszych przesłań i nie odciągalibyśmy od waszej iluzji.

Wyobraźcie sobie aktorów, którzy tak weszli w rolę, że kontynuują grę kiedy spektakl już się skończył. Ludzkość obecnie przypomina takich aktorów.

Żeby czegokolwiek nauczyć się, niezbędne jest zachowanie dziecięcego stanu świadomości, stanu zabawy. Jednak nie należy pozwalać iluzji całkowicie zawładnąć swoją świadomością nawet wtedy, kiedy znajdujecie się w gąszczu życia.

Oto zalecenia, które chciałbym wam dać.

Zgodnie z prawem kosmicznych cykli koniecznym jest, aby wasza świadomość w najbliższym czasie doznała znacznej zmiany. Na pewno już odczuwacie te zmiany. Jest niemożliwym, by ich nie zauważyć. Wibracje Ziemi rosną. Ci z was, których świadomość nie jest gotowa do przejścia na nowy etap ewolucyjnego rozwoju czują się nieswojo. Sztucznie próbują obniżyć swoje wibracje wykorzystując do tego środki, które wcześniej dawały im poczucie zadowolenia. Ludzkość dopracowała się w czasie swego istnienia całego arsenału środków całkowicie blokujących wyższe zdolności. Alkohol, narkotyki, nikotyna, seks, gry hazardowe.

Jednak dalsze używanie tych środków więcej nie przyniesie wam zaspokojenia.

Życiodajne, Boskie, wysokie wibracje, które stopniowo schodzą na Ziemię, coraz bardziej będą wpływać na człowieka, a obniżone wibracje będą coraz bardziej wyrzucać was z ogólnego wibracyjnego tła. Przyjdzie wam wyrzec się wszystkiego, co nie odpowiada Boskiemu zamysłowi. Oczywiście, podwyższanie wibracji jest procesem stopniowym. Ludzkość nie jest w stanie błyskawicznie wyrzec się swoich starych przyzwyczajeń. Ale każdy, kto we wnętrzu poczuje skłonność i pragnienie zerwania ze swoimi starymi przyzwyczajeniami i przywiązaniami, ten otrzyma naszą pomoc i wsparcie.

Zdziwicie się, jak lekko uda się wam rozstać się z przyzwyczajeniami.

Napiszcie list do mnie lub do innego Mistrza, z którym odczuwacie szczególną bliskość. Wyliczcie wszystkie przyzwyczajenia i przywiązania, od których pragniecie się uwolnić.

Poproście aniołów ochrony o dostarczenie tego listu do adresata i spalcie go.

Od tej chwili waszym codziennym obowiązkiem będzie potwierdzanie swego pragnienia uwolnienia się od szkodliwych przyzwyczajeń i przywiązań.

Możecie sporządzić kopię swego listu do Mistrzów i codziennie czytać swoją prośbę przed modlitewnym rytuałem.

Po kilku miesiącach uwolnicie się od swych przyzwyczajeń i przywiązań.

Konieczne jest tylko wasze wzmożone pragnienie, umiłowani. Jeśli jesteście obarczeni zbyt dużą ilością przyzwyczajeń, to możecie zwrócić się z prośbą o uwolnienie się najpierw od jednego, potem od innego, aż do czasu, kiedy uwolnicie się od wszystkich przyzwyczajeń.

Pamiętajcie, że oprócz nawyków istnieją trwałe stany waszej świadomości, które przeszkadzają w przyswajaniu Boskich wibracji. Może to być przygnębienie, litowanie się nad sobą, potępienie, zawiść itd. Możecie także zażyczyć sobie uwolnienia się od tych, przeszkadzających waszemu rozwojowi wewnętrznych energii i barier.

Wszystko można zmienić, umiłowani, a Niebiosa są gotowe okazać wam swoją pomoc.

Jednak do was należy zrobienie pierwszego kroku i przejawienia swej chęci uwolnienia się od swoich wad.

Najpierw uświadomcie sobie, że macie jakieś negatywne cechy lub szkodliwe przyzwyczajenia.

Następnie wyraźcie swoje pragnienie uwolnienia się od tej wady przeszkadzającej waszemu rozwojowi.

Potem potwierdzajcie swój zamiar uwolnienia się od swojej wady w czasie, który jest niezbędny, aby przetransmutować te energie w waszej aurze, które sprzyjają przejawianiu się tej wady.

Chcę życzyć sukcesów w pracy nad sobą i swoimi wadami.

Jednak proszę, nie szukajcie w sobie zbyt wielu niedociągnięć, ponieważ tym sposobem będziecie kultywować swoje wady.

Jeśli stale będziecie kierować swoją uwagę ku pięknym wzorom, przyrodzie, muzyce, sztuce i odsuwać ją od tego co niedoskonałe, to zastąpienie negatywnych energii zajdzie naturalnie i bez znacznych wysiłków z waszej strony.

JAM JEST Sanat Kumara

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net