Nastał czas, kiedy o całą pełnię Boskiej Prawdy powinniście zwrócić się do swojej Wyższej części

JAM JEST TEN KTÓRY JAM JEST
15 maja 2005

JAM JEST TEN KTÓRY JAM JEST. JAM JEST mówię z twego wnętrza.

Wszystko, co robiliśmy do tej pory, było przygotowaniem do twego postrzegania nowej informacji. Dzisiaj uczynię próbę doprowadzenia do twojej zewnętrznej świadomości części nowej informacji w tej postaci, która będzie najbardziej dostępna twojej percepcji.

Cały złożoność relacji pomiędzy światami polega na tym, że nasze światy charakteryzują się różnymi wibracjami. Kiedy wznosimy twoje wibracje do poziomu, z którego możesz przyswoić informację wychodzącą z wyższych sfer Światła, to wtedy rozbieżność pomiędzy twoimi wibracjami, a otaczającego świata wpływa na wszystko, co ciebie otacza, a także bezpośrednio na ciebie.

Twój świat nie może wytrzymać nawet krótkotrwałego podwyższenia wibracji. Momentalnie, w miejsce przyjmowania przesłania napływają wszystkie siły, które przeciwstawiają się siłom Światła. Dlatego nadzwyczaj skomplikowane jest zachowanie równowagi i balansu. Zatem ważniejszy niż informacyjna składowa przesłań jest sam fakt umocowania fokusu Światła w oktawie fizycznej i możliwość stałego używania tego fokusu w ciągu znacznego okresu czasu. Mamy możliwości ujawnienia przeciwstawnych nam sił i podjąć kroki do ich zrównoważenia, neutralizacji i przepolaryzacji.

Cały złożoność polega na tym, że z powodu gęstości świata fizycznego niemożliwe jest bezpośrednie oddziaływanie na wasz świat za pomocą Istot Światła, znajdujących się w naszym świecie.

Wasz świat powstał jako odbicie świadomości ludzkich istot. W miarę oddzielania się świadomości człowieka od Boskich wzorców materia coraz bardziej zagęszczała się, a w końcu uformowała się gęsta zasłona, oddzielająca nasze światy. Jest to wyłącznie zasłona energetyczna, przez którą kontakty pomiędzy światami są nadzwyczaj utrudnione.

Pomimo całego dążenia Istot Światła do zaistnienia w waszym świecie, nie mogą one tego uczynić, ponieważ nie mogą przeniknąć do waszego świata z powodu jego zbyt niskich wibracji. To samo dotyczy istot ludzkich, które w swoim wcielonym stanie nie mogą wznieść się przez zasłonę. Staje się to możliwe dopiero po przejściu określonego treningu i nauki pod kierownictwem Wzniesionych Istot, to znaczy istot znajdujących się za zasłoną.

Dlatego Niebiański świat nie może okazać bezpośredniego wpływu na świat ziemski. Aby realizować kontrolę i ukierunkowanie rozwoju waszego świata zgodnie z Boskimi Prawami, jesteśmy zmuszeni korzystać z pomocy pośredników, ludzi, którzy przeszli pewne szkolenie i mogą podwyższać swoją świadomość do poziomu Wzniesionych Istot.

Wzajemne przenikanie światów jest podobne do nurkowania. Wysokorozwinięte Istoty Światła zanurzają się w wasz świat, przyjmując wcielenie, a wraz z nim przyjmują określoną karmę w postaci różnych niedoskonałości. Oto, dlaczego mówi się, że we wcieleniu nie ma istot doskonałych. Doskonałe istoty po prostu nie są w stanie przebywać w waszym świecie.

W trakcie swego ziemskiego rozwoju i szkolenia współpracownicy Światła przywracają część swojej wiedzy i zdolności, a potem nurkują już do naszego świata za pomocą praktyk medytacyjnych i zmienionych stanów świadomości.

Błędnie uważa się, że współpracownicy Światła są w pełni doskonali, niczym bogowie.

Doskonałość nie ma miejsca w waszym świecie. Przynajmniej w obszarach gęsto zaludnionych.

Na tym polega trudność rozpoznania współpracowników Światła i odróżnienia ich od ludzi, którzy wybrali służbę przeciwstawnym siłom. Siłom, tworzącym iluzję.

Gdy wasza świadomość osiąga określony poziom rozwoju, to jesteście wtedy w stanie odróżnić, jakie siły reprezentuje każdy człowiek. Jednak dla zwykłego człowieka na danym stopniu rozwoju ludzkości nie ma możliwości ustalenia, z przedstawicielem jakich sił ma do czynienia. Sytuację komplikuje jeszcze to, że każdy człowiek, który przychodzi we wcielenie, podlega działaniu dwóch przeciwstawnych sił. W istocie zmaganie się tych sił zachodzi we wnętrzu każdego człowieka. Mam tu na myśli zmaganie się sił pomnażających iluzję i zwijających iluzję.

Dlatego w każdej konkretnej chwili w człowieku mogą przeważać te lub inne siły. Na przykład, jeszcze wczoraj mieliście do czynienia z człowiekiem, w którym przeważały siły Światła, to znaczy, że można go było uważać za świetlanego człowieka. Ale minęła noc i w wyniku wewnętrznej walki w człowieku tym odniosły zwycięstwo lub częściowe zwycięstwo siły ciemności.

Macie do czynienia z tym samym człowiekiem, który na zewnątrz wygląda zupełnie tak samo, ale w swej istocie okazuje się już zupełnie innym człowiekiem. Jego wewnętrzna istota wcześniej czy później zacznie przejawiać siebie. Ale upłynie wiele miesięcy albo może nawet rok, kiedy zmiany te będą dostrzegalne. Na tym właśnie polega problem współdziałania z waszym światem. Faktycznie wasze fizyczne ciało jest po prostu mechanizmem, robotem, który zarządzany jest wewnętrznymi siłami, pod których oddziaływanie ten człowiek wybrał trafić.

Dlatego stale wam mówimy, że należy kierować się odpowiedziami swego serca, swojego Wyższego JA. Wasze Wyższe JA zawsze zna odpowiedź na pytanie, z kim macie do czynienia, jakie siły stoją za człowiekiem, który jest przed wami.

Ten sposób jest najbardziej pewny i słuszny przy orientowaniu się w waszym świecie.

Z tego powodu wszystkie prawdziwe nauki, które dajemy, skierowane są na rozwój więzi z waszym Wyższym JA. Abyście nie byli ślepymi kociętami, tułającymi się od jednego nauczyciela do drugiego, przechodzącymi z jednej wiary do innej, z jednego nurtu religijnego do następnego. Naszym celem jest sprawienie, żebyście mogli orientować się zarówno w zewnętrznych naukach, tak i w zakresie każdej z nich. Dlatego że wewnątrz prawdziwych nauk są ludzie, którzy działają po stronie sił ciemności, a w naukach, które zaliczacie do niesłusznych, mogą być ludzie będący w pełni świetlistymi służebnikami.

W waszym świecie nie może być jednoznaczności.

Dzisiejsze spotkania nie ma na celu przedstawienia wam wizji czarno-białego świata, gdzie zmagają się dwie przeciwstawne zasady, a linia frontu pomiędzy nimi jest dokładnie określona.

Wasz świat rzeczywiście przedstawia sobą arenę bitwy dwóch zasad, czyli dwóch sił. Ale niuanse i subtelności ich przenikania we wszystkie dziedziny ludzkiej działalności są tak chytrze splecione, że nie ma możliwości rozwikłania tych zawiłości szybko i bez strat.

Dlatego bieg rozwoju ewolucyjnego ludzkości jest powołany nauczyć was orientowania się we wszystkich subtelnościach gobelinu życia. Znajdować w otaczającej rzeczywistości najmniejsze odcienie światła i cienia i w końcu nauczyć każdego z was bezbłędnie określać drogę i kierunek ruchu.

Ale do tego czasu będziecie trafiać w różne sytuacje karmiczne, dostawać się pod wpływ różnych sił.

W trakcie pokonywania przeszkód i rozpoznawania wszystkich odcieni światła i cienia w otaczającym świecie, a przede wszystkim wewnątrz siebie, nabędziecie czyste Boskie widzenie i wypracujecie bezcenne doświadczenie, które będzie stanowić wasz skarb w Niebiosach. Ten skarb, któremu nie będzie zagrażać ani rdza, ani mól.

Nastąpił etap, kiedy należy odejść od czarno-białego myślenia i znajdować ziarna prawdy samodzielnie. Obecny etap waszego rozwoju właśnie charakteryzuje się tym, że macie wielu nauczycieli i wiele nurtów. Do tego, abyście orientowali się w całej tej różnorodności, będzie wam potrzebna tylko jedna pewna wskazówka, którą wszyscy posiadacie – wasze Wyższe JA.

Dlatego ci z was, którzy wstąpią na drogę ustanowienia więzi ze swoim Wyższym JA, otrzymają przewagę na tym etapie ewolucyjnego rozwoju nad tymi ludźmi, którzy po staremu będą szukać zewnętrznego nauczyciela, zewnętrznej organizacji, mogących dać im całą pełnię Boskiej Prawdy. Jednak nastał czas, kiedy o całą pełnię Boskiej Prawdy powinniście zwrócić się ku sobie, ku Wyższej części siebie.

Możecie obejść całą kulę ziemską w poszukiwaniu odpowiedzi na swoje pytania. Możecie odwiedzić setki nauczycieli i tysiące organizacji. Lecz to, co rzeczywiście powinniście zrobić na danym etapie, to zwrócić się ku jedynemu prawdziwemu Guru, który mieszka w waszym sercu i który czeka na was, żeby dać wam swoje wskazówki i swoje szkolenie.

JAM JEST TEN KTÓRY JAM JEST.

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net