Dążenie, wytrwałość i oddanie - to są konieczne cechy naszych uczniów

Umiłowany El Moria
14 maja 2005

JAM JEST El Moria znów przybyły do was przez mojego posłannika.

JAM JEST. I JAM JEST także realny, jeśli nie bardziej realny, niż wszystko, co was otacza w iluzorycznym świecie. Nauczanie, które prowadzimy dla naszych uczniów, przede wszystkim związane jest z rozszerzeniem waszej świadomości i przyjęciem do niej naszego świata, znajdującego się poza granicami waszego postrzegania zmysłowego, ale który nie staje się przez to mniej realny.

Przyszedłem, aby pomóc wam zrozumieć kontakty pomiędzy światami i utwierdzić to w waszej świadomości.

My stale znajdujemy się obok w waszych ziemskich wysiłkach i troskach, lecz nie możemy odrywać was od nich, jeśli sami nie zechcecie zwrócić się ku nam.

Proszę uwierzcie mi, że nasz świat stale znajduje się obok waszego. Oddziela nas jedynie poziom naszych wibracji. Podnieście swoje wibracje, skierujcie się na kontakty z nami, a otrzymacie to, do czego dążycie.

Cała trudność polega na tym, byście byli w stanie dopuścić w swej zewnętrznej świadomości naszą obecność i możliwość kontaktów z nami.

Prosicie o znaki, i my dajemy znaki. Prosicie o pomoc, i my udzielamy pomocy. Prosicie o kontakty z nami, i my obcujemy z wami. Więc dlaczego, kiedy prosicie o to wszystko, to zaraz zapominacie o co prosiliście? Kiedy my przychodzimy na wezwanie, to wasza świadomość okazuje się już na tyle pogrążona w iluzorycznym świecie, że nie jesteście w stanie nas usłyszeć.

Dlatego przyszedłem przypomnieć wam o stałej dyscyplinie świadomości i umysłu, którą należy utrzymywać, jeśli rzeczywiście pragniecie być naszymi uczniami.

My nie potrzebujemy uczniów, którzy mówią, że chcą być naszymi uczniami, proszą o pomoc, ale po upływie krótkiego czasu ich świadomość jest już tak pochłonięta otaczającą iluzją, że zapominają o wszystkich swoich prośbach, obietnicach, przysięgach i zapewnieniach.

Nam są niezbędni uczniowie, ale tacy, którzy rzeczywiście pragną przechodzić naukę pod kierunkiem Wzniesionych Mistrzów, którzy będą w stanie wkładać w to chociaż minimalne wysiłki.

Pamiętajcie o tym, że pragniecie być naszymi uczniami nie od czasu do czasu, kiedy przypadkowo wspomnicie o nas wśród swojej codziennej krzątaniny. Należy stale pamiętać o tym, co chcecie osiągnąć i do czego zmierzacie. Należy utrzymywać swoją świadomość skierowaną na nasz świat, dążącą do naszego świata w każdej, nawet najbardziej złożonej, życiowej sytuacji na jaką traficie.

Dążenie, wytrwałość i oddanie - to są konieczne cechy naszych uczniów.

Możecie zajmować się codziennymi sprawami i wykonywać swoje domowe obowiązki, ale należy stale utrzymywać w umyśle obraz naszego świata. Należy stale zachowywać współbrzmienie z nami. To pozwoli wam rozwinąć czujność. Czujność na nasze potrzeby i potrzeby czasu.

Utrzymujemy całodobowy dozór na planecie, pozwalając sobie jedynie na krótkotrwały odpoczynek w postaci pogrążenia w nirwanę.

Co przeszkadza wam brać z nas przykład? Zachowujcie i podtrzymujcie czujność i dążenie w ciągu dnia. Uważajcie, żebyście nie przegapili tej chwili, kiedy wyniknie potrzeba waszej pomocy albo kiedy przyjdzie czas otrzymania swojej lekcji. Uważajcie, ponieważ zbytnio rozproszyliście się pustymi rozmowami, niepotrzebnymi sporami czy oglądaniem kolejnego serialu.

Kiedy pragniecie stać się naszymi uczniami i otrzymywać od nas przewodnictwo, naukę i pomoc, to dlaczego myślicie, że zwolnieni jesteście ze wzajemnych zobowiązań w stosunku do nas?

My możemy przyjść, dać wam lekcję lub zadanie, albo informację w dowolnej porze doby. Dlatego waszym obowiązkiem, kiedy wstąpicie do grona naszych uczniów, jest ustawiczne zachowywanie czujności.

Jeśli uczycie się w szkole czy na uniwersytecie, to do waszych obowiązków należy uczęszczanie na zajęcia i słuchanie wykładowców. Wykładowcy ci mogą was ukarać lub nawet odsunąć od zajęć za niedbalstwo. Dlaczego więc sądzicie, że studiowanie nauk pod naszym kierownictwem jest mniej odpowiedzialne?

Kiedy pobieracie nauki w instytucjach naukowych, to otrzymujecie wiedzę, która w większej części będzie wam potrzebna w bieżącym życiu. My dajemy wiedzę, która będzie potrzebna na przestrzeni wszystkich waszych żyć. Dlaczego więc pozwalacie sobie na opuszczanie naszych zajęć i uchylanie się od swoich obowiązków?

Różnica naszej nauki polega na tym, że my dajemy naukę nie odciągając was od życiowych obowiązków. Możecie znajdować się w pracy i przechodzić nasze szkolenie. Możecie znajdować się w domu, pielęgnować swoje dziecko i przechodzić szkolenie pod naszym kierownictwem.

Dlatego należy stale być czujnym czekając na nasze zadania i instrukcje, a także informacje nadchodzące od nas. My nie komunikujemy się z naszymi uczniami w ich języku. Posyłamy naszą wiedzę i informację w postaci energii, subtelnego tchnienia wiaterku, lekkiego, świetlnego rozbłysku, rodzącego się lekkiego pragnienia lub pojawiającej się energii do realizacji jakiegoś dzieła. Bardzo rzadko mówimy cokolwiek naszym uczniom, a jeśli już, to nasze słowa pojawiają się w waszej głowie tak naturalnie, jakby były to wasze własne myśli. Dopiero po pewnym czasie możecie zrozumieć, że te myśli przyszły od nas.

Dlatego należy stale być czujnym i gotowym do otrzymania naszych informacji i wskazówek.

Proszę nie oczekiwać, że ja czy któryś z Mistrzów przyjdzie do was w swojej pełnej postaci i będzie rozmawiał, nauczał i odpowiadał na pytania. My nie mamy fizycznego ciała, dlatego niezmiernie rzadko tracimy swoje siły i energię na to, żeby przejawić się naszym uczniom w postaci gęstego astralu. Jeśli chcecie uczyć się u nas, to należy wysubtelnić swoją percepcję do tego stopnia, aby być wrażliwym na nasze słowa i potrzeby.

Rozwijajcie w sobie dar rozróżniania. Wiele istot astralnych może podszywać się pod nas i udawać Mistrzów. Większość z nich zbytnio nie wyróżnia się życzliwością, a wiele tych istot jest po prostu bardzo złośliwa i mściwa. Lepszym kryterium oceny tego, z kim macie do czynienia na subtelnym planie, będzie wasz własny stan świadomości. Wiecie, że podobne przyciąga podobne. Jeśli wewnątrz siebie jesteście niezrównoważeni, nieharmonijni i doznajecie jakichś, właściwych ludziom negatywnych uczuć, to wątpliwe jest, czy uzyskacie kontakt z prawdziwymi Wzniesionymi Mistrzami.

Dlatego zwracajcie uwagę na poziom swej świadomości w ciągu dnia. Wasza świadomość jest bardzo ruchliwa. Można powiedzieć, że w trakcie dnia stale ślizgacie się po skali swojej świadomości w przedziale od najniższego jej poziomu do najwyższego. Na poziom świadomości ma wpływ wszystko, z czym stykacie się w życiu. Wszyscy ludzie, z którymi się stykacie aurami, filmy, które oglądacie, muzyka, której słuchacie. Dosłownie wszystko w waszym świecie wywiera na was wpływ. Dlatego najpilniejszym zadaniem będzie utrzymywanie swojej świadomości na maksymalnym, dostępnym wam poziomie przez większą część dnia.

W ciągu dnia zawsze znajdźcie czas, żeby odosobnić się chociaż na kilka minut i przeanalizować swoją świadomość z bieżącego dnia. Wszystkie przychodzące do was myśli, uczucia, obrazy.

Stale analizujcie wasz stań i sprawdzajcie swoje odczucia wielokrotnie.

Znajdujemy się stale obok was i tylko poziom waszych wibracji, poziom waszej świadomości nie pozwala wam widzieć i słyszeć nas.

Pierwsze, co należy uczynić, to nauczyć się odczuwać naszą obecność, nasze wibracje.

Nasi najlepsi uczniowie nigdy nie opuszczają swojej straży. Oni stale zachowują współbrzmienie z nami i są gotowi przyjąć od nas niezbędne wskazówki przez całe 24 godziny na dobę.

Dlatego zanim obrazicie się na Mistrzów, że nie okazują wam należytej uwagi i niezbędnej pomocy, to uważnie przeanalizujcie swoje wewnętrzne nastawienie. Czy nie przepuściliście naszych wskazówek i nie przegapiliście naszej pomocy, ponieważ byliście zbyt zajęci użalaniem się nad swoim ciężkim życiem i zbyt wiele uwagi udzielaliście otaczającej was iluzji?

Udzieliłem dzisiejszej nauki w nadziei, że zrozumiecie nasze trudności, powstające w sytuacji, kiedy prosicie o naszą pomoc, my jej udzielamy, a wy po prostu jej nie zauważacie, ponieważ jesteście zbyt zajęci swoimi ziemskimi problemami.

JAM JEST El Moria.

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net