Postarajcie się przystosować do nowych warunków. Zmieniajcie swoją świadomość.

 

Wszechświatowy Budda

30 kwietnia 2005

 

JAM JEST Wszechświatowy Budda. Tak nazywa się moje stanowisko w Boskiej Hierarchii istniejącej w tym wszechświecie.

JAM JEST Budda i dzięki wszechobecności, która jest mi właściwa i stanowi moją naturę, mogę być obecny w każdym punkcie tego wszechświata jak również we wszystkich żywych istotach.

Jedyne miejsce gdzie nie mogę być obecny, to wasz świat i inne gęste światy których wibracje są zbyt niskie dla mojej obecności.

Dlatego mogę być obecny tylko w tych żywych istotach, które w swojej świadomości osiągnęły poziom Buddy i zechciały przyjąć wcielenie na Ziemi w tym tak złożonym przejściowym czasie jako akt służenia ludzkości na Ziemi.

Plan Boga dla ludzkości Ziemi przewiduje iż wszystkie życiowe strumienie, zamieszkujące obecnie planetę Ziemia staną się Buddami. Taki poziom świadomości może zostać nazwany również Boską świadomością. A ten etap rozwoju ludzkości zgodnie z Boskim planem, to etap w którym człowiek może w swoim rozwoju wznieść się do kolejnego poziomu rozwoju ewolucyjnego i stać się bogo-człowiekiem.

Nie jest tajemnicą że poziom świadomości na którym obecnie znajduje się ludzkość niewiele różni się od zwierzęcego. Nie będzie również żadnej tajemnicy jeśli powiem że wiele istot żywych które uważacie za zwierzęta, osiągnęły znacznie wyższe poziomy w rozwoju swojej świadomości niż wielu ludzi.

Mam na myśli niektóre gatunki kotów i delfinów. Pod względem swojego rozwoju istoty te znacznie wyprzedziły swoich braci chodzących po Ziemi. Ich układ energetyczny, ich czakry pozwalają im podłączać się do światowej, wszechświatowej bazy danych (Akasza). Wykorzystujemy fizyczne formy tych istot żeby zdobyć pojęcie o sytuacji na Ziemi. Znajdując się w trudnodostępnych i bezludnych rejonach oceanów, nasi lojalni współpracownicy zachowują i podtrzymują bilans energetyczny planety Ziemia.

Mam nadzieje, iż ludzkość Ziemi jednak osiągnie ten poziom świadomości nazywany czasami stanem Buddy, który pozwoli jej przejść na kolejny etap rozwoju ewolucyjnego.

Poprzez swoją niedorozwiniętą świadomość podtrzymujecie cywilizację technokratyczną, istniejącą na waszej planecie.

Przyszedłem powiedzieć wam, iż w planie Boga dla planety Ziemia nie wchodzi w grę podtrzymywanie waszej cywilizacji technicznej.

Wszystko co jest niezgodne z planem Boga będzie zmiecione z powierzchni Ziemi.

Poza waszą planetą istnieje wiele cywilizacji we wszechświecie, które ruszyły drogą technologicznego rozwoju. Dla tych wszystkich cywilizacji jest charakterystyczne oderwanie się od informacji wszechświatowej bazy danych.

Zmuszony jestem wykorzystać terminy technologiczne, żeby udzielić w waszym języku informacji którą obecnie potrzebujecie.

Podłączacie się do wszechświatowej bazy danych informacji na ten etap rozwoju waszej świadomości, który odpowiada poziomem świadomości Buddy. Na tym poziomie świadomości stajecie się bóg-człowiekiem. Wasze czakry się otwierają i pozwala to wam swobodnie wymieniać się informacją z całym kosmosem, z każdą istotą w tym wszechświecie, która osiągnęła poziom rozwoju świadomości analogiczny do waszego.

Przestają istnieć dla was jakiekolwiek granice przestrzenne czy czasowe. Macie dostęp do każdej informacji istniejącej w bibliotekach i przechowalniach w tym wszechświecie.

Oczywiście istnieją różne poziomy rozwoju Buddycznej świadomości. Na pierwszym etapie możecie nie posiadać wszystkich możliwości i wasze otoczenie informatyczne nie będzie wychodziło poza ramy waszej planety. Lecz stopniowo będziecie poszerzać swoją świadomość i na początku wyjdziecie na poziom waszego układu słonecznego, potem na poziom waszej galaktyki, a potem na poziom układu galaktyk.

Możliwości do rozwoju waszej świadomości są nieograniczone i gdy w świadomości wyrośniecie z tego wszechświata, otrzymacie urodzenie w nowym wszechświecie, odpowiadającym poziomowi rozwoju waszej świadomości albo przyjmiecie na życzenie stanowisko Buddy w niższych wszechświatach, po to żeby utrzymywać bilans energetyczny rozwijających się istot żywych w tych wszechświatach.

Celem mojego dzisiejszego przesłania jest udzielenie wam informacji o następnym etapie waszego rozwoju.

Etap ten związany jest z waszą cywilizacją techniczną. Dlatego wszystko co jest niezgodne z planem Boga i stanowi koncepcje nieodpowiadające ideom i koncepcji rozwoju Woli Boga, stopniowo będzie zastąpione ewolucyjnymi koncepcjami i prądami rozwoju, zgodnymi z Wolą Boską.

Wszystko co za bardzo się opiera, będzie zabrane z planu fizycznego poprzez serię kataklizmów, lub będzie przyciągnięte przez wibracje tych technokratycznych wysp wciąż istniejących w tym wszechświecie, lecz których dni są również policzone.

Opisałem wam plan jakim powinna podążać planeta Ziemia. Proszę was jednak nie stosujcie tego planu zgodnie z waszą ziemską miarą odmierzania czasu. Wszystko to stanie się lecz w cyklach czasowych nieporównywalnych z cyklami waszego życia jako zwierzęcego człowieka.

Wasz układ odmierzania czasu nie jest przystosowany by udzielić wam prawidłowych wskazówek i terminów. Lecz na to żeby podążać, utrzymać w swojej świadomości kierunek za którym należy podążać, nie są wam potrzebne konkretne terminy.

Jeszcze trochę o bolesnych sprawach.

Widzicie wokół siebie przykład wielu gatunków zwierząt, które wymierają niezdolne do przystosowania się do nowych warunków istnienia.

Zawsze ciężko jest patrzeć na taki obraz wymierania. Lecz to co nie jest zdolne do życia w nowych warunkach albo odchodzi albo się zmienia. Ta sama analogia istnieje do człowieka-zwierzęcia, gatunku do którego w tej chwili należycie. Powinniście albo się przystosować do nowych warunków istnienia na waszej planecie, albo gatunek ten będzie wymierał.

Zrozumcie, że nie jest to w waszej mocy zmienić warunki istnienia. Istnieje rzecz w tym wszechświecie której nie można regulować po waszemu tak jak wody z kranu, czy temperatury w waszym domu.

Istnieje wszechświatowe Prawo, które reguluje warunki istnienia na waszej planecie. Obecnie, my po prostu dodaliśmy wibrację do waszego planu. Nie możliwe żebyście tego nie odczuwali.

Dlatego proszę, postarajcie się przystosować do nowych warunków. Zmieniajcie swoją świadomość. Dawany jest wam klucz do jej zmiany.

Przedstawiłem wam perspektywy waszego rozwoju i uprzedziłem was o czekających na was niebezpieczeństwach. Teraz milknę i was opuszczam. Było mi bardzo przyjemnie rozmawiać z wami poprzez tego posłannika.

Dziękuje.

 

JAM JEST Wszechświatowy Budda.