Macie wypędzić z Rosji całą ciemność siłą swoich serc, siłą swojego przykładu

Wzniesiony Mistrz Mikołaj
24 kwietnia 2005

JAM JEST Wzniesiony Mistrz Mikołaj. Znacie mnie. JAM JEST rosyjski car Mikołaj II Romanow, obecnie Wzniesiony Mistrz Mikołaj.

Jestem bardzo wzruszony naszym dzisiejszym spotkaniem i możliwością zwrócenia się do was, do wszystkich żyjących w Rosji i w tych krajach, które kiedyś nazywały się Rosją.

Mówię, a łzy napełniają moje oczy. Tak dużo chciałbym powiedzieć. Chciałbym powiedzieć to, co najważniejsze, co koniecznie musicie wiedzieć w tej historycznej chwili. To, czego nie widzicie, lecz co realnie dzieje się na planie subtelnym nad Rosją.

Mnóstwo Niebiańskich Sił teraz skupiło swoje twórcze wysiłki nad terytorium tego kraju. Potężna moc zgromadzona jest na Niebiosach nad Rosją.

Jesteśmy gotowi do działań. Wszystko jest gotowe, ostatnie przygotowania są zakończone. Boska możliwość, zamysł Niebios dla Rosji jest gotowy do osadzenia na planie fizycznym.

O, jest to całkowicie imponujący zamysł! Wszystko, co jest nam teraz potrzebne, to wasza pomoc w osadzaniu tego zamysłu na planie fizycznym. Wiecie, o tym, żeby nastąpiło osadzenie Boskiego zamysłu na planie fizycznym, musimy posiadać pewną liczbę oddanych nam indywiduów, znajdujących się we wcieleniu, zupełnie i całkowicie oddanych Woli Boskiej.

Rozumiemy, jak trudno wam wytrzymywać wściekły nacisk ze strony tych sił, które przeczuwając swój koniec i dlatego działają otwarcie, wcale nie troszczą się o ukrycie swych bezbożnych działań choćby pod płaszczem ideologii lub jakiegoś innego maskowania swego bezwstydu.

Tak zachowuje się śmiertelnie ranna bestia, która, przeczuwając swój bliski zgon, z szaloną złością swej bezsilności gotowa jest burzyć i niszczyć wszystko na swojej drodze.

Siły, które obecnie znajdują się u władzy w Rosji, podobne są do tej śmiertelnie rannej bestii i wydaje się, że nic nie może ich powstrzymać czy przywołać do rozsądku.

Jednak jest plan Boga dla tego kraju i plan ten będzie urzeczywistniony. Odroczenie na kilka dziesięcioleci lub nawet na całe stulecie jest nieistotne, ponieważ to niewielki okres historyczny. Wiecie, że ja i wielu członków mojej rodziny byliśmy wcieleni dla ważnej misji pod koniec XIX na początku XX wieku.

Ale wtedy bestia była jeszcze silna. Znajdowała ona wsparcie w narodzie Rosji, wykorzystując ignorancję ludzi zamieszkujących ten kraj. Ignorancja jest tą wadą, poprzez którą działają najbardziej złośliwe siły na tej planecie. Ignorant staje się ślepym orężem w rękach sił ciemności.

Jak boleśnie było mi uświadamiać własną bezsilność w okresie mego zrzeczenia się tronu i następującego potem haniebnego aresztu i trzymania pod strażą. Ja kocham Rosję. Kocham Rosję całym swoim sercem, całą swoją istotą. Byłem gotowy ofiarować siebie, złożyć w ofierze siebie i swoją rodzinę, żeby tylko dać ludziom z tego kraju możliwość otrzymania swojej szansy na świetlaną przyszłość.

Wiecie, że znałem swój los, wiedziałem o męczeńskiej śmierci, która czekała mnie i moje dzieci. Było wiele dróg zachowania swego życia i ucieczki za granicę, lecz odrzuciłem je wszystkie.

Świadomie przyjąłem ten krzyż, to ukrzyżowanie. Najtrudniej było mi pokonać opór tej części mnie, która próbowała za wszelką cenę uratować dzieci. Lecz ja przyniosłem w ofierze swoje dzieci. Dokładnie tak, jak Abraham gotowy był złożyć w ofierze swojego syna. Do ostatniej chwili miałem nadzieję, że Bóg uchyli rękę losu, jeśli nie ode mnie, to przynajmniej od moich dzieci. Lecz niestety, wydarzyło się najstraszniejsze.

Święte, niewinne zostały wydane męczeńskiej śmierci. I tamta chwila była sygnałem dla najwścieklejszych sił ciemności, żeby wylazły z ukrycia i skierowały się ku władzy.

Cała ciemność wyłoniła się na zewnątrz. Wszystko, co wcześniej usiłowało zachować przyzwoitość i chowało się po kątach, powyłaziło na zewnątrz. Były to bachanalie plugastwa. I te bachanalie trwają do tej pory. Jeśli wcześniej narzucali na siebie ideologiczną maskę ukazującą troskę o potrzeby narodu, to teraz nie fatygują się jakimkolwiek usprawiedliwianiem swojego bezprawia.

Smutno jest patrzeć na to wszystko, co dzieje się w Rosji. Sami wiecie, że kiedy choroba weszła do organizmu, to po kryjomu toczy go, aż zupełnie on osłabnie i umrze.

W Rosji wydarzyło się to, że wszystkie złe siły, całe plugastwo, cała choroba wyszły na zewnątrz. I już ponad wiek Rosja trzęsie się w gorączce. Lecz ja wierzę w potęgę tego kraju, wierzę w jego naród, ja wiem, iż wcześniej czy później choroba zostanie pokonana.

Zanim Bóg da nową możliwość temu krajowi, musi on przejść katharsis, oczyszczanie. Po oczyszczeniu należy okazać skruchę i tylko wtedy będzie otworzona świetlana droga dla narodów Rosji.

Mogłem sprzeciwiać się. Mogłem oszczędzić swoją rodzinę i wszyscy mogliśmy pozostać przy życiu. Lecz jaki sens miałoby moje życie bez Rosji? Wybrałem drogę rezygnacji z walki. Rezygnacji z przemocy. Wybrałem drogę Chrystusa i pozwoliłem ukrzyżować siebie i całą moją rodzinę.

Stałem się Wzniesionym Mistrzem, osiągnąłem swoje wzniesienie. Lecz moje dzieci, moje córki dotychczas są we wcieleniu. Dwie z nich zostały posłannikami Wielkiego Białego Bractwa. Jedna na terytorium Ameryki, druga – na terytorium Rosji.

Gdyby powtórzyć moje życie od nowa, to znów wybrałbym ukrzyżowanie dla siebie i mojej rodziny.

Wiecie, że Jezus poprzez swoją męczeńską śmierć przyjął na siebie karmę ludzkości. Cierpiał on za grzechy ludzi. Wszyscy święci we wszystkich czasach przyjmowali na siebie grzechy ludzkości, część planetarnej karmy, żeby zmniejszyć ciężar i żeby ludzkość mogła wyprostować się i spojrzeć ku Niebiosom.

Teraz nadeszła wasza kolej. Na was, obecnie wcielonych, spoczywa odpowiedzialność za przyszłość Rosji, za przyszłość całej planety, ponieważ Rosja według planu Boga winna wskazać drogę wszystkim innym krajom.

Opisuję sytuację, w jakiej się znajdujecie, tak jak widzę ją z mego wzniesionego stanu świadomości.

Widzę, że już niewiele czekania pozostało. Lecz właśnie teraz, jak nigdy wcześniej, potrzebne są wszystkie wasze wysiłki.

Wszystko w Rosji się pomieszało. Ziarno pomieszane jest z kąkolem. Jakby specjalnie wszystko przekształciło się w mieszaninę. Ogromna bestia przemieszała wszystko na swojej drodze i wciąż niszczy.

Lecz teraz wszystko stało się jawne i macie możliwość oceny po owocach.

Teraz widzicie, kto kim jest.

Lecz proszę was, zaniechajcie walki. Podążajcie drogą wskazaną przez Jezusa, drogą, którą ja wybrałem w ostatnim wcieleniu. Musicie koniecznie zrezygnować z przemocy.

Macie wypędzić z Rosji całą ciemność siłą swoich serc, siłą swojego przykładu.

Należy, aby każdy z was przemienił się w potężny generator Dobra i Światła. Wtedy tam, gdzie jesteście, nie będzie więcej miejsca dla ciemności.

Niech uciekają z Rosji. Niech zabierają to, co nagrabili, i niech uciekają. Bóg nigdy nie pozostawi Rosji, dopóki wcielony jest choćby jeden święty.

A obecnie we wcieleniu jest bezprecedensowa ilość świętych.

Pamiętajcie, iż nawet, jeśli odnosicie widzialną porażkę na planie fizycznym, to odnosicie gigantyczne zwycięstwa na planie subtelnym.

Jesteście nieśmiertelni. Ofiarując swoje fizyczne ciało tylko utwierdzacie Życie. Utwierdzacie zasady Dobra i Światła na tej planecie.

Pomnażajcie Światło! Twórzcie Dobro!

Będą was prześladować. Będą was poniżać przez nędzę.

Błagam was, wytrzymajcie to wszystko, tak jak wytrzymaliście w ciągu całej ciężkiej historii tego kraju.

Niewiele pozostało, umiłowani. Wytrwajcie.

Czasy się zmieniły i to, czego wy nie widzicie, ja widzę ze swojego wzniesionego stanu. Mówię wam, Rosja jest wielkim krajem. Jej potęga obecnie jest skoncentrowana na planie subtelnym.

Wiecie, że plan Boga, zamiar Boga będzie urzeczywistniony mimo wszelkiego oporu sił ciemności.

Obojętnie, ile będzie wściekała się zraniona bestia, koniec jest już przesądzony.

I niewiele pozostało czekania. Wytrwajcie, umiłowani.

Okażę wam swoją pomoc. Okażę całą pomoc, jaką będzie mi dozwolone okazać. Zwracajcie się do mnie po pomoc w swoich modlitwach.

I niech wasze serca wypełnią się radością wynikłą z przeczucia zbliżającego się wielkiego zwycięstwa!

JAM JEST Mistrz Mikołaj przebywam z każdym nosicielem Światła w Rosji.

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net