Weźcie za podstawę swojej działalności Boskie idee, przekazywane przez Mistrzów

 

Mistrz Godfre

21 kwietnia 2005

 

JAM JEST Godfried. Przyszedłem przez tego posłannika. Być może nie znacie mnie. Jestem bardziej znany w Ameryce, kraju, który bardzo lubię, i w którym przeszło dużo moich wcieleń. Byłem przy powstawaniu tego państwa i zawsze dążyłem do podtrzymywania zasad demokracji i wolności.

 

Wszystko może ulec zmianie, ale demokracja i wolność powinny zostać jako podstawa tego kraju. I dopóki zasady te zostaną niezachwiane, kraj ten będzie rozkwitał.

 

Właściwie nie ma niczego bardziej ważnego na obecnym etapie historycznego rozwoju od zasad wolności i demokracji, które powinny być podstawą wszystkich państw, istniejących obecnie na świecie. Wolność i demokracja stają się gwarantami tego, że kraj nie stoczy się w totalitaryzm i będą zabezpieczone korzystne warunki życia dla każdego mieszkańca kraju, a nie tylko rządzącej elity.

 

W pełni zdaję sobie sprawę, że zwracam się dzisiaj głównie do mieszkańców Rosji i tych krajów, które w ostatnich czasach mało widziały w otaczającej ich rzeczywistości nie tylko wolności i demokracji, ale i bodaj by w oddaleniu przypominającego wolność i demokrację.

 

Jeśli człowiek rodzi się w więzieniu i spędzi większą część swego życia w więzieniu, to sytuacja wolnego człowieka może być na tyle niedostępna percepcji jego świadomości, że opowieści tych, którzy przyszli zza granicy więzienia, być może, wyda się mu bajką.

 

Wolność to przede wszystkim stan umysłu, stan duszy człowieka. I jest tym, ku czemu powinniście skierować się całą swoją istotą.

 

Uwierzcie mi, im prędzej Rosja i otaczające ją kraje w nadchodzącym czasie zaczną realizować zasady wolności i demokracji w życiu, tym szybsze i skuteczniejsze będzie osiągnięcie Boskich planów dla tych krajów w najbliższych dziesięcioleciach. Połączenie wolności i demokracji z głęboką prawdziwą wiarą w Boga jest tym, co w zbliżającym się czasie będzie przeważać w Rosji i otaczających krajach.

 

Wiem, że obecnie przyjmujecie moje słowa jak bajkę. I możliwe, że nie nadajecie moim słowom większego znaczenia. Czyż mało wam mówią Wywyższeni Mistrzowie, a to tak różni się od tego, co was otacza, że wydaje się, że nie ma to żadnej styczności z wami i waszym życiem.

 

Mylicie się, ukochani, wszystko, co wam mówimy, każde wypowiedziane przez nas słowo staje się dla was bardzo ważne. Rozumiem, że taka obfitość dyktand może rozproszyć wasze postrzeganie licznych ukazywanych przez nas całkiem konkretnych rzeczy. Dlatego obiecajcie mi, że będziecie wielokrotnie czytać te dyktanda. Będziecie każdego dnia w najbliższym czasie czytać po jednym dyktandzie, przekazanych przez tego posłannika. Będziecie rozważać każde słowo tych dyktand. I zrozumiecie, że nie ma ani jednego słowa, wypowiedzianego zbytecznie. Nie ma niczego z tego, co wam polecamy, co nie stałoby się nadzwyczaj ważne w tym momencie, właśnie dla waszych krajów, a szczególnie dla Rosji.

 

Prosimy, abyście bardzo uważnie podchodzili do słów tych dyktand. A ja was proszę o udzielanie specjalnej uwagi ćwiczeniom i zaleceniom Mistrzów, które w obfitości są wam dane.

 

Ukochani, to sprawa waszej wiary. O ile wierzycie, że Wywyższone Zastępy zdolne są rozmawiać z wami i dawać wam swoje nauczanie, na tyle przyspieszona będzie realizacja planu Boga dla Rosji w najbliższym czasie.

 

Nie chciałbym teraz wspominać smutnych niedawnych doświadczeń Ameryki. Ale spójrzcie, w przeciągu całego XX wieku Wywyższone Zastępy dawały swoje zalecenia, swoje nauki narodowi tego kraju. Był to bezprecedensowy wylew Światła i Boskiej Mądrości.

 

I powstaje odczucie, że dyktanda Mistrzów były przyjmowane przez licznych, jeśli nie powiedzieć prawie wszystkich, jak kolejne rozrywkowe przedsięwzięcie. Niczym podobne bejsbolowi czy teatralnemu przedstawieniu.

 

Proszę, ukochani, odnoście się poważnie do danej wam przez Boga możliwości nowej dyspensy.

 

Tylko od was samych i od tego, jak przyjmujecie wszystko, co jest przedstawione w tych dyktandach, i o ile będziecie w stanie przetworzyć to w swoim życiu, zależy pomyślność i szybkość przeobrażeń dla narodów waszych krajów.

 

Dla Boga nie ma niczego niemożliwego, ukochani, i Bóg może dać wam najlepszą władzę i najlepsze warunki w waszych państwach.

Ale jeśli w swojej świadomości nie jesteście gotowi przyjąć tej Boskiej łaski, to ta łaska, ta dyspensa zatrzyma możliwość i nie będzie mogła zaistnieć w waszym świecie.

 

Wszystkie zbawienne zmiany w zewnętrznych okolicznościach waszego życia i zmiany warunków egzystencji wewnątrz waszych krajów wyznaczane są tylko poziomem waszej świadomości i tym, na ile w swojej świadomości gotowi jesteście przyjąć zasady Boskiego zwierzchnictwa dla waszego kraju i Boskiej pomocy.

 

Dlatego mówię wam wciąż na nowo. Bierzcie te dyktanda. Czytajcie je. Jest to ten instrument, który jest zdolny zmienić waszą świadomość, dać wam impuls i kierunek podążania na najbliższe dziesięciolecia.

 

Jeszcze wspominacie jak w nie tak dawnych historycznie czasach zmuszano was do streszczania materiałów waszych partyjnych zjazdów i dzieł ojców marksistowskiej ideologii.

 

Sekret jest prosty. Ludzka świadomość jest bardzo ruchliwa i niestateczna i po to, żeby coś w niej zalęgło się trzeba wielokrotnych powtórzeń aż do nauczenia się na pamięć.

 

Sądzicie, że opinia Mistrzów ma dla was mniejsze znaczenie, niż słowa ludzi, których czytaliście i uczyli dziesięcioleciami?

 

Po to, żeby zaszła zmiana otaczającego was życia potrzebna jest zmiana waszej świadomości. Otrzymaliście dostateczną ilość nauk. I w najbliższym czasie wasze zadanie będzie polegało na tym, żeby rozprzestrzenić te nauki dla możliwie szerokiego kręgu osób chętnych do przyjęcia i przyswojenia tych nauk.

 

Ale przede wszystkim powinniście przyswoić te wiedzę sami.

Zmienicie swoją świadomość, i tylko potem zmieni się otaczający was świat. Tak skonstruowana jest ludzka świadomość, że potrzebne jest jej nieustanne nauczanie z zewnątrz, zewnętrzne punkty orientacyjne, do których powinna się kierować.

 

Możecie nazwać to ideologicznymi tendencjami, ja bym wolał, żebyście nazwali to Boskimi przewodnimi zasadami.

Idee poruszają światem. Dlatego proszę, przyjmijcie za podstawę swojej działalności te Boskie idee, które dają wam Mistrzowie. Nie ma nic złego, jeśli staniecie się opętanymi włączaniem Boskich przewodnich zasad w swoje życie. Przynajmniej to opętanie będzie bardziej pożyteczne dla waszych dusz, niż kierowanie się do przychodzących zmyślonych wartości tego świata.

 

 

I znowu, jak zawsze, stoi przed wami kwestia wyboru. Co wolicie? Wybrać ten świat z jego fałszem i złotymi cielcami czy wybrać Boski świat? Wybrać iluzję czy Boską Rzeczywistość?

Dokonujecie tylko tego jednego wyboru przez całe swoje życie i z życia na życie.

 

A wracając do wartości wolności i demokracji, to chciałbym abyście i w tych wartościach rozróżniali odcienie, właściwe temu światu i właściwe Boskiemu Światu.

 

I jak wiele byście nie mówili, że Rosja staje się wolnym demokratycznym krajem, ona nie będzie takim krajem, dopóki cecha wolności, Bożej wolności nie wyrośnie w waszych sercach, a z waszych serc nie rozejdzie się na cały kraj i na cały świat.

 

JAM JEST Godfre był z wami dzisiaj. Obdarzam was impulsem Wolności z mojego serca.