Podstawowym zadaniem, jakie wypełniacie na Ziemi, jest podniesienie świadomości Ziemian

Budda Rubinowego Promienia
20 kwietnia 2005

JAM JEST Budda Rubinowego Promienia przyszedłem poprzez tego posłannika. JAM JEST piastujący stanowisko Buddy jako urząd na Rubinowym Promieniu.

Przyszedłem udzielić pewnej wiedzy związanej z Hierarchią Rubinowego Promienia.

Wiecie, że wiele lat temu, miliony lat wstecz, licząc według miar ziemskich, Mistrzowie należący do Hierarchii Rubinowego Promienia zstąpili na fizyczny plan planety Ziemia. Wcieliliśmy się w ciała ludzi. Każdy z nas uzyskał możliwość przebywania w wielu ciałach jako część należąca do Wyższych ciał ludzi.

Były jednostki, które ze względu na swój rozwój i swoje wibracje, nie mogły nas przyjąć. Były także jednostki, które otrzymały znaczną część Istot Światła jako część składową siebie. Ale były i takie, które otrzymały bardzo maleńką iskrę.

Tak urządzony jest ten Wszechświat i taka jest droga ewolucji wszystkich żywych istot w tym Wszechświecie, że następują terminy kiedy Wyższe Istoty oddają swoje momentum* osiągnięć jako służbę życiu i łączą się z jego niższymi formami, aby dać im niezbędny dla rozwoju Boskości impuls.

Wiecie, że głową Hierarchii Rubinowego promienia jest Sanat Kumara, a przyszedł on do was z planety Wenus w trudnym dla Ziemi czasie. Stąd wynika więź pomiędzy planetą Wenus a Ziemią. Nasze ewolucje bardzo ściśle są ze sobą powiązane. Praktycznie każdy rdzenny Ziemianin ma w składzie swojego Wyższego ciała część Wenusjanina. Ta nowa wiedza i zrozumienie, co teraz przekazuję, bardzo prosto wyjaśnia znany wam fakt zejścia 144 tysięcy Wenusjan w ciała ludzi. Wiedzieliście lub słyszeliście o tym wcześniej. Ja postaram się rozszerzyć i skonkretyzować tę wiedzę.

Wcielanie Mistrzów w ciała ludzi następowało różnie. Bardzo rzadko i w bardzo dawnych czasach Wysoki Mistrz mógł przebywać w ciele człowieka całą mocą swojego Światła. Z reguły jeden Mistrz z Wenus dawał swoje Światło i osiągnięcia bardzo wielu Ziemianom. Proces ten jest podobny do tego, jak bierzecie kawałek masła i dzielicie go na kawałeczki, żeby włożyć w różne porcje kaszy. Dlatego ci Mistrzowie, których znacie jako Wzniesionych Mistrzów, mają znaczną cześć siebie wcieloną w różnych ludzi. Dopóki człowiek mający w sobie cząstkę Mistrza podlega prawu karmy i zmuszony jest wcielać się na Ziemi, Mistrz nie może porzucić Ziemi i stać się Istotą Kosmiczną. Jest On przywiązany do planety i waszych ciał.

Wiecie, że każdy z was należy do któregoś z promieni i każdy z was odczuwa więź z którymś z Mistrzów. Teraz wiecie, dlaczego macie tę więź. Dopóki ostatni człowiek znajdujący się we wcieleniu nie pokona swego ego, swojej karmy i nie osiągnie poziomu świadomości Wzniesionej Istoty, do tej pory Wzniesieni Mistrzowie będą znajdować się na Ziemi i służyć ludzkości.

To bardzo tajemna i bardzo specyficzna wiedza.

Wiecie że w swej istocie w tym Wszechświecie wszystko jest Bogiem. I każdy z was przedstawia sobą zaledwie cząsteczkę, komórkę, atom tego Boskiego ciała. W miarę tego, jak wznosicie swoją świadomość, to zaczynacie rozumieć, że nie ma różnicy między wami i wszystkim żywymi istotami, i że jesteście gotowi ofiarować siebie dla dobra wszystkich żywych istot. Im macie wyższy poziom osiągnięć, im zajmujecie wyższy stopień w hierarchii kosmicznej, tym prostsze jest ofiarowanie siebie życiu we Wszechświecie. Takie jest prawo tego Wszechświata. Wyższe ofiaruje siebie niższemu, żeby dać możliwość rozwoju niższym przejawom życia i osiągnięcia wyższego poziomu świadomości. Z tego powodu, gdy Wielcy Nauczyciele przychodzą we wcielenie na Ziemię, to uczą, że ten, kto posiada większe osiągnięcia, staje się większym sługą dla wszystkich.

Jakość serca zmusza człowieka posiadającego wyższy poziom świadomości, by złożył siebie w ofierze dla rozwoju świadomości stojących niżej na stopniach ewolucyjnej drabiny. A kiedy osiągacie stopień Buddy, wtedy możecie obdarzać sobą, obdarzać swoją obecnością miliony żywych istot.

Są Wzniesieni Mistrzowie, którzy przywiązali się do Ziemi, są także Kosmiczne Istoty, którym domem jest cały Kosmos, cały Wszechświat i oni mogą według własnego życzenia i zgodnie z Kosmicznym Prawem rzutować części siebie do wielu żywych istot, aby oświecić je dodatkowymi impulsami Światła, aby obdarzyć dodatkowym rozumem istoty znajdujące się na niższych etapach ewolucyjnego rozwoju.

Ja, Budda Rubinowego Promienia, posiadam możliwość przebywania w ciałach wielu Ziemian. Posiadam podzielność świadomości i mogę jednocześnie być wcielony w ciałach tysięcy i milionów a zarazem pozostawać we wzniesionym stanie świadomości.

Jest to cecha, którą wam należy zdobyć. Powinniście stale uświadamiać sobie, że wasz pobyt na Ziemi jest tymczasowy, a głównym celem, który macie osiągnąć na Ziemi, jest podniesienie świadomości Ziemian, doprowadzenie świadomości mieszkańców Ziemi do poziomu Wzniesionego stanu świadomości.

A dalej, kiedy nie będziecie już związani ziemskimi dogmatami i ograniczeniami, waszej świadomości ukażą się przeurocze perspektywy.

Ewolucja jest bezgraniczna.

Dzisiaj spróbowałem odrobinę rozszerzyć horyzonty waszego światopoglądu. I być może ktoś z was z zadowoleniem przyjmie wiedzę już dawno znaną na podświadomym poziomie o obecności w was Wzniesionego Mistrza, a komuś innemu wyda się to zbyt fantastyczne. Wszyscy znajdujecie się na różnych etapach rozwoju swojej świadomości.

A ponieważ te przesłania dawane są bardzo szerokiemu audytorium, to dałem okruszek nowej wiedzy na bardzo dostępnym poziomie.

Kiedy postępujecie na waszej Drodze, jesteście związani z wieloma istotami na wewnętrznych poziomach, wtedy wasze osiągnięcia udzielają się na subtelnym planie natychmiast tysiącom i milionom. Ale kiedy staczacie się w swojej świadomości do poziomu jaskiniowca, to także wywieracie wpływ na tysiące i miliony żywych istot.

Nigdy nie należy obawiać się, że pójdziecie niewłaściwie. Nigdy nie bójcie się eksperymentować. Nigdy nie bójcie się popełniać błędów.

Zawsze otrzymacie pomoc na swojej drodze i zawsze możecie o tę pomoc prosić.

Samotni nie jesteście. Znajdujecie się pod należytą opieką i ochroną. Ale tylko dopóty, dopóki pragniecie postępować po Drodze i szanujecie Prawo, które istnieje w tym Wszechświecie. Ale jeśli z własnej wolnej woli pragniecie oddzielić się od tego Wszechświata i żyć według swoich własnych praw, to nikt wam tego nie zabroni.

Jednak w tym przypadku wasza wolność będzie sięgać do określonej granicy, poza którą grozi stan niebytu. Proszę zrozumieć mnie właściwie, nie chcę was straszyć i napędzić wam strachu. Tak naprawdę, nawet wtedy, gdy stajecie się na tyle niebezpieczni dla planów Boga wobec tego Wszechświata, że grozi wam niebyt, to nigdzie nie znikniecie. Wy, jako energia, kontynuujecie istnienie, tylko z waszej świadomości znikają zapisy, które nie są zgodne z Boskim planem. Wtedy zaczynacie swoją ewolucję z najniższego poziomu, ponownie wznosząc się po stopniach ewolucji, które przesuwają się w nieskończoność.

JAM JEST Budda Rubinowego Promienia i posyłam swój Rubinowy Promień tym z was, którzy gotowi są go przyjąć. Rubinowy Promień stanowi skoncentrowane wyrażenie Miłości i jest w stanie rozbudzić waszą świadomość i otworzyć przed wami perspektywy dalszej Drogi.

JAM JEST Budda Rubinowego Promienia.

* patrz słownik

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net