Kultywujcie uczucie Miłości w swoim sercu

Umiłowany Dżwał Khul (Djwhal Khul)
18 kwietnia 2005

JAM JEST Dżwał Khul przyszedłem na promieniu Miłości poprzez tego posłannika.

Tak, ukochani, JAM JEST przyszedłem do was dzisiaj, żeby utwierdzić Miłość.

Ze wszystkich cech, ze wszystkich Boskich cech Miłość okazuje się najważniejsza.

Światy stwarzane są Miłością. A jeśli nie odczuwacie radości w swoim życiu, jeśli przygniatają was ciężkie myśli i uczucia, to po prostu odczuwacie brak Miłości w swoim jestestwie.

Czy ważne jest, czy jesteście kochani, czy nie? Miłość jest tą siłą, która znajduje się w głębi waszego jestestwa. Ona zawsze jest z wami, dopóki otrzymujecie Boską Energię z jej Źródła.

Dlatego najmniejszy brak uczucia Miłości wprowadza was w nieharmonijny stan świadomości. Miłość przenika całe Stworzenie i organicznie wplata się w wasze życie, i w życie wszystkich żywych istot.

A liczne problemy tego świata, albo prawie wszystkie, wynikają z brakiem Miłości.

Przyszedłem doradzić wam, jak umocować fokus Miłości w swoim sercu.

Obiecajcie mi wykonywać to ćwiczenie każdego dnia, w każdej wolnej chwili. Ćwiczenie to nie wymaga żadnego wyszkolenia ani żadnych dodatkowych przygotowań i warunków. Możecie wykonywać je w domu, w pracy, znajdując się między ludźmi w zaludnionych miejscach.

Więc, powinniście mieć zawsze przed oczyma obraz ukochanego człowieka. Bardzo dobrze rozumiem, że wielu z was może powiedzieć, że nie odczuwają miłości do nikogo na tym świecie. Mylicie się. Jesteście zobowiązani kochać. Jesteście zobowiązani znaleźć w swojej świadomości obraz, do którego odczuwacie miłość.

Teraz nie mam na myśli, że obowiązkowo powinien być to obraz waszego ukochanego czy ukochanej. Ale uważnie poszukajcie w głębi swego serca. Znajdźcie ten obraz, do którego jesteście zdolni odczuwać Miłość.

To może być wasza matka lub ojciec, wasz współmałżonek lub dzieci, to może być Mistrz, z którym macie więź na wewnętrznych poziomach.

Jeśli wasze serce jest tak urażone, że samo wspomnienie o ukochanych wyzwala łzy w oczach i litość do siebie, to mimo wszystko szukajcie dalej tego obrazu, na którym możecie zaczepić się świadomością i odczuwać Miłość.

Niech to będzie nawet domowy zwierzak lub ulubiona roślina.

Kultywujcie uczucie Miłości w swoim sercu.

Najważniejszym zadaniem w waszym życiu jest bezwzględne przywrócenie sobie uczucia Miłości.

Jeśli znajdujecie się wśród ludzi, spróbujcie odczuwać miłość do tych, którzy was otaczają. Kochacie ludzi nie za to, co oni wam zrobili czy mogą zrobić, odczujcie niczym nie uwarunkowaną Miłość.

Nawet jeśli nie uda się wam być długo skupionym na swoim uczuciu Miłości, to powinniście znaleźć chociażby 2-3 minuty w ciągu dnia, żeby doznawać tego uczucia Miłości.

Kultywujcie w sobie to uczucie.

I nadejdzie taki dzień, kiedy będziecie w stanie doznać takiego wszechogarniającego, bezprzyczynowego uczucia Miłości do wszystkiego co was otacza, do wszystkich ludzi żyjących na Ziemi, do samej Ziemi, do przyrody, obłoków, nieba, deszczu, słońca.

Przepełni was uczucie Miłości i uczucie Jedności ze wszystkim, co was otacza. To wy jesteście tym wszystkim jednocześnie. Zrozumcie, że to wasza świadomość, wasza ludzka świadomość oddziela was od całego otoczenia, lecz wasza natura i natura całego otoczenia są jednakowe.

Wszystko jest Bogiem. A nasze oddzielenie się od Jedności z Bogiem istnieje tylko w naszej świadomości.

Porozmawiamy teraz trochę o czymś innym. Chcę skorzystać z tej możliwości i udzielić wam pewnej wiedzy, czyli informacji, która będzie pożyteczna właśnie w tym czasie.

Znajdujecie się we wcieleniu na Ziemi w tym złożonym czasie, kiedy w świecie zachodzi podział. Zmieniły się kosmiczne cykle i na Ziemię przyszły nowe energie. Energie Miłości, Jedności. Energie te przynosi wpływ planety Wenus, mojej ojczystej planety.

Każda żywa istota odczuwa na sobie wpływ tych energii.

Jednak nie dla wszystkich energie te okazują się dobroczynnie. Są istoty w waszym świecie, które na tyle naruszyły swoją więź z Boskim Źródłem, że już nie są zdolne do przyjęcia tych energii. One są martwe. I dokładnie tak, jak słońce świeci dla wszystkich roślin i wywiera na nie dobroczynny wpływ, sprzyjając ich rozwojowi i żywotności, słońce oświetla także obumarłe, uschnięte rośliny. I pod wpływem słońca rośliny te jeszcze bardziej usychają i stają się przydatne jako opał w piecu.

Dlatego wszystko, co obumarłe, będzie w krótkim czasie zebrane i spalone w kosmicznym piecu.

Dobry ogrodnik dogląda sadu i we właściwym czasie spala uschnięte drzewa, nie dopuszczając, żeby infekcja rozprzestrzeniła się z nich na zdrowe rośliny.

Mówię to z żalem. Lecz jest to prawda, z którą stykacie się w życiu. Straty będą i każdy sam sobie wybiera drogę. W każdej minucie waszego pobytu na Ziemi dokonujecie wyboru. Wybieracie albo Boga i Życie, albo wybieracie śmierć. Tyle razy słyszeliście o tym, że nastąpi czas oddzielenia ziaren od plew. Tyle razy słyszeliście o tym, że chwasty powinny być oddzielone i spalone.

Nikt, nawet ci, którzy są bardzo daleko od Boga, nie mogą powiedzieć, że nie słyszeli tej frazy choćby raz w życiu.

Więc, czemu się dziwicie? Nastał termin. A ludzie, którzy nie mogą przyswoić nowych wibracji, nie mogą dokonać przejścia na nowy poziom świadomości, trafią w ręce ogrodnika, który zatroszczy się o ich dalszy los.

Ogrodnikiem w naszym Wszechświecie jest sam Pan Bóg.

Dlatego wam nie ma o co się niepokoić. Wszystko dzieje się według Woli Boga i wszystkie terminy, i wszystkie prace związane z tymi terminami będą wykonane dokładnie według Boskiego planu. Co macie robić w tym czasie? Uczcie się od natury. Pojedźcie do lasu i zobaczcie, co się tam dzieje.

Są tam uschnięte drzewa i spróchniałe pnie, ale są też i młode pędy. I życie trwa. Brzęczą pszczoły, śpiewają ptaki, kwitną kwiaty. Panuje pełna harmonia. Każdy z was jest unikalnym kwiatem w tym lesie. Dlatego powinniście po prostu kwitnąć i odczuwać Miłość do całego otoczenia.

Bierzcie przykład z otaczającej przyrody. Każdy kwiatek po prostu kwitnie. On nie walczy z uschniętymi drzewami ani ze spróchniałymi pniami. Wszystko podporządkowane jest Boskiemu Prawu, wszystko dzieje się zgodnie z Boskim Prawem.

I proszę mi wierzyć – są we Wszechświecie służebnicy, którzy powołani są do wypełnienia pracy polegającej na oczyszczaniu Wszechświata ze wszystkiego, co martwe i co nie chce dostosować się do ustalonego Prawa.

Słyszeliście o czasie żniw. Czy myśleliście, że czas żniw się zbliża? Lecz dlaczego nikt z was nie zaniepokoił się, kiedy czas żniw nastał. A żniwa są w pełnym toku.

I wszystko zachodzi tak naturalnie, że ludzie nawet nie zauważają tych żniw. Wszystko dzieje się we właściwym terminie i w pełnej zgodności z Wyższym Prawem.

Dałem wam dzisiaj bardzo dużo pożytecznej wiedzy. Pomimo tego, że wiedza ta jest podana przeze mnie w bardzo łagodnej formie, wielu z was z żalem będzie słuchało o zdarzeniach zachodzących na Ziemi.

A jednak wzywam was do częstszego doznawania uczucia Miłości do wszystkiego, co żyje, ponieważ tylko Miłość jest w stanie tworzyć cuda w waszym życiu i życiu otaczających ludzi.

Jeśli kochacie to znaczy, że żyjecie! A to jest najważniejsze.

JAM JEST Dżwał Khul byłem z wami dzisiaj.

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net