Wasza Miłość i Wiara są tym, czego potrzebujecie do wykonania swojego Boskiego planu

Święty Michał Archanioł
15 kwietnia 2005

JAM JEST święty Michał, Archanioł Michał! JAM JEST przyszedłem poprzez tego posłannika Bożego.

Zastępy moich aniołów, legiony moich aniołów przyszły razem ze mną, by złożyć cześć posłannikowi.

Niech nie dziwi was taki przejaw naszych uczuć. My rzeczywiście jesteśmy bardzo radzi z tego, że możemy okazać całą niezbędną pomoc, wsparcie i ochronę naszemu posłannikowi znajdującemu się we wcieleniu.

Chcę teraz zwrócić się do tych z was, którzy nie uświadamiają sobie do końca ważności i doniosłości tego wydarzenia.

JAM JEST Michał, Archanioł Pierwszego promienia, promienia Wiary. Muszę oświadczyć wam, że pierwszym krokiem w podążaniu Drogą jest wasza Wiara. Bez Wiary nie będzie okazana wam pomoc z góry, bez Wiary nie będziecie w stanie uczynić ani jednego kroku na Drodze do Boga.

Każde wasze dzieło, które urzeczywistniacie na planie fizycznym, bez Wiary w Boga nie będzie pomyślne i będzie podobne do domu zbudowanemu na piasku.

Jedynie Wiara jest tą przewodnią gwiazdą, która wskaże drogę przez życiowe sztormy i burze, z którymi zmagacie się w swoim życiu na planie fizycznym.

Dlatego od stopnia waszej Wiary zależy, na ile udany będzie wasz kolejny krok. Jeśli wierzycie i Wiara ta jest mocna, możecie prosić o Boskie przewodnictwo w życiu i otrzymacie je w zakresie, na jaki pozwala wasza Wiara.

JAM JEST Michał Archanioł! JAM JEST przyszedłem wzmocnić (dosł.: utwierdzić) waszą Wiarę i poświęcenie Bogu. Będziecie wątpić, stale wątpicie, kiedy podążacie Drogą prowadzącą z powrotem do Boga. Prosicie o znaki i przewodnictwo, kiedy idziecie waszą Drogą. Otrzymacie znaki i otrzymacie przewodnictwo, ale nie wcześniej, niż udowodnicie swoją Wiarę i swoje poświęcenie Bogu i Wzniesionym Zastępom.

Najpierw pozbywacie się swojego ludzkiego ego, najpierw przejawiacie swoją pokorę wobec Woli Boga, a dopiero potem otrzymujecie znaki i potwierdzenie prawidłowości dokonanego wyboru.

To jest Prawo i ani ja, ani wy nie możecie go zmienić.

Dlatego wam, wszystkim wcielonym, niezbędna jest Wiara. A w ślad za Wiarą otrzymacie nadzieję i przewodnictwo.

Przejawem Wiary na planie fizycznym jest Miłość, ponieważ bez Miłości przenikającej was na wskroś, inspirującej was do działania na planie fizycznym nie można uczynić ani jednego kroku we właściwym kierunku.

Najpierw wierzycie, a potem zaczniecie odczuwać nieprzezwyciężoną Miłość i Miłość ta przejmie przewodnictwo w życiu i będzie prowadzić was przez wszystkie testy i próby.

Wasza Miłość i Wiara są tym, czego potrzebujecie do wykonania swojego Boskiego planu.

Jeżeli do realizacji waszego Boskiego planu potrzebujecie jeszcze czegoś więcej, to uważnie przeanalizujcie swoje pragnienia i dążenia. Będzie to z reguły akurat to, od czego należy uwolnić się w pierwszej kolejności.

Jeśli wam są niezbędne pieniądze lub władza, lub może jeszcze coś innego należącego do iluzorycznego świata, jak uważacie, bez czego nie możecie służyć Bogu, to jesteście na fałszywej drodze.

Zawsze będziecie mieć wszystko, co niezbędne do urzeczywistniania waszego Boskiego planu i dla służby Bogu i ludziom, jeżeli Wiara i Miłość staną się stałymi towarzyszami waszego życia.

Mądrość, Boska Mądrość jest właśnie tą cechą, którą nabywacie, kiedy żarliwie kochacie i wierzycie.

Bóg nagradza swoją Mądrością i nie tylko Mądrością, lecz również innymi darami Świętego Ducha, które schodzą na was na waszą prośbę, a nawet wtedy, kiedy nie prosicie o nie.

Cechy serca, które nabywacie w żarliwej służbie Bogu, same przyciągają do waszego świata wszystko, co niezbędne do tego, by służba była bardziej efektywna.

Jeśli jesteście na słusznej Drodze, nabywacie wszystkie Boskie cechy i doskonałości w miarę postępów na Drodze.

Jeżeli jednak ubóstwiacie przedmiot swego dążenia, to bardzo szybko schodzicie z drogi. Ludzki umysł jest do takiego stopnia przewrotny, że nawet dążenie do nabywania Boskich cech może obrócić na swój pożytek, na korzyść ego, a nie na korzyść Boga.

Dopóki znajdujecie się w gęstym świecie fizycznym, należy stale mieć się na baczności i w każdej minucie starać się rozróżniać motywy i pragnienia, które was prowadzą.

Dlatego jest tak dużo ludzi, którzy dołączyli do różnych ugrupowań i ruchów religijnych, a którzy w rzeczywistości przyszli do tych grup nie po to, by służyć Bogu, lecz by służyć swojemu ego i wielbić go.

Tak naprawdę wielbienie Boga nie wymaga od was żadnego rytuału, żadnej zewnętrznej instytucji lub trzymania się jakiegoś kościelnego dogmatu.

Czcijcie w swoim sercu. Powinniście znaleźć Boga w swoim sercu i uwielbiać tylko Jego.

Wszystkie zewnętrzne nauki, zewnętrzne grupy i zewnętrzne kościoły są przydatne tylko do tego, żebyście zrozumieli tę prostą prawdę i zwrócili się do jedynego prawdziwego Boga znajdującego się w waszym sercu.

Spójrzcie na słowa wszystkich wielkich Nauczycieli ludzkości, także na słowa zawarte w przesłaniach danych poprzez tego posłannika. Zauważycie tam jedną ogólną prawidłowość. Wszyscy wielcy Nauczyciele ludzkości, każdy w swoim języku i poprzez swoje wewnętrzne pojmowanie, nauczali jednej i tej samej wielkiej Prawdy o tym, że wszystko jest Bogiem i ten Bóg znajduje się wewnątrz każdej rzeczy i każdego przedmiotu w tym przejawionym świecie.

Odpowiednio Bóg znajduje się także wewnątrz was. Kiedy wreszcie ta Boska Prawda opanuje świadomość większości ludzkości i każdy człowiek skieruje się do tego Boga, znajdującego się wewnątrz niego samego, wtedy przejawiony świat, ta przejawiona iluzja przestanie istnieć. Wtedy ludzkość i cała Ziemia przejdą na wyższy poziom energetyczny i będą istnieć w innych, bardziej subtelnych ciałach.

Wtedy zakończy się bitwa pomiędzy siłami broniącymi iluzji, a siłami dążącymi do jej zwijania.

Jeśli znajdując się w najwyższym, dostępnym dla was stanie świadomości, uważnie popatrzycie na otaczający świat, to zauważycie, jak wokół stale zderzają się te dwie siły.

Są ludzie, którzy bronią iluzji tego świata, i wszystkie ich działania nakierowane są na jej podtrzymywanie. Są również ludzie, których działania są nakierowane na zwijanie iluzji tego świata. Zauważycie, że pierwszych jest znacznie więcej niż drugich.

Ale to tylko pozorna przewaga sił. Przewaga ta jest tymczasowa i przejawia się tylko na planie fizycznym tej planety w danym historycznym momencie. Na planie subtelnym osiągnięto ostateczną przewagę sił Światła i jest tylko kwestią czasu, kiedy to zwycięstwo będzie przejawione na planie fizycznym.

Dlatego wzajemne przeciwdziałanie obu tych sił trwa w dalszym ciągu, a moja praca i praca moich legionów niebieskiego płomienia nie staje się mniejsza.

Wszyscy nosiciele Światła, nawet jeśli są w mniejszości, są solidnie chronieni! Przewaga sił jest u tych, którzy są po stronie Boga. Tak było zawsze.

Poprzez wiarę i poświęcenie, a nie poprzez ilość, tworzone były te zmiany na Ziemi, które musiały zajść we właściwym czasie zgodnie z planem Boga.

Dlatego nie martwcie się tymczasową przewagą na planie fizycznym sił, które nazywacie ciemnymi. Ich czas naprawdę już upłynął. Jakkolwiek by nie szalały w ostatnim czasie, ich siły się już kończą.

Ja i moje legiony znajdujemy się w waszej pełnej dyspozycji. Jesteśmy gotowi na wasze wezwanie okazać całą pomoc, która może być okazana według waszej Wiary.

JAM JEST Archanioł Michał i czekam na wasze wezwania o pomoc 24 godziny na dobę, razem z moimi legionami aniołów zapewniam okazać całą możliwą pomoc!

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net