Zakończyli się mroczne czasy dla Rosji!

 

Mikołaj Roerich

14 kwietnia 2005

 

JAM JEST Mikołaj Roerich, Wywyższony Nauczyciel Mikołaj Roerich. Przyszedłem do was przez tego posłannika.

Radosne jest odczucie że doszło do naszego spotkania.

Sporo wysiłków zastosowano przez Wywyższonych Nauczycieli, żeby doszło do obecności posłannika w Rosji.

Wiecie, że podczas mojego wcielenia, wielokrotnie próbowaliśmy powrócić na ziemię rosyjską. Za każdym razem okazywało się to niemożliwe z wielu różnych powodów, przy czym największa przyczyna była ze strony ogromnego oporu ciemnych sił, które zajęły Rosję i utrudniały każdą możliwość naszej obecności w kraju.

Wiecie jak ważne jest mieć pochodnię, skupienie Światła na terytorium państwa takiego jak Rosja, znajdującego się w sercu wcielonego człowieka.

Wiecie jak trudne było dostać to skupienie Światła w Rosji.

Jest to naprawdę wielkie zwycięstwo dla sił Światła!

Nie możecie nawet wyobrazić sobie jak może się zmienić przyszłość Rosji, jeśli uda się wam zachować to skupienie Światła, uchować go i zapalić od niego wiele innych Pochodni, tak na terytorium Rosji jak i na terytorium okolicznych państw.

Radujemy się. Niebiosa się radują. Niebiosa świętują jak po zwycięstwie!

Utworzenie tego skupienia Światła nie było przypadkiem lecz wynikiem ciężkiej pracy w ciągu ostatnich 150 lat.

Wiecie że żaden z posłanników Wielkiego Białego Bractwa nie potrafił przebywać przez dłuższy czas na terytorium tego wielkiego kraju. Możecie sobie wyobrazić ile wysiłków włożono abyście mieli możliwość otrzymania tych dyktand.

Naprawdę, znaczenie tego wydarzenia nie może być zrozumiane od razu przez świadomość „nosicieli światła”[1].

Podczas naszego krótkiego postoju na terytorium Rosji w latach 20-tych poprzedniego wieku, jak wiadomo, dwukrotnie przeszliśmy przez Omsk. Pierwszy raz było to w drodze do Moskwy, a drugi raz – w drodze powrotnej, podczas opuszczania terytorium Rosji.

Niewielu wie, że gdy byliśmy w Omsku, założyliśmy tu skupienie Światła, kryształ z energii świetlnej, który działał przez cały ten czas na poziomie subtelnym.

W ten sposób przygotowaliśmy drogę. Wiecie iż ta posłanniczka została urodzona w Omsku i całe swoje życie przebywała w Omsku, otrzymała na poziomie subtelnym pomoc z naszego skupienia Światła, z naszego kryształu, który pozostawiliśmy w tym miejscu prawie sto lat temu.

Tak staje się historia, stąd biorą się wydarzenia na Ziemi. Nie mięliśmy żadnej gwarancji że eksperyment ten uda się, że nie będzie on przerwany, tak jak wielokrotnie przerywano nasze próby stworzenia skupienia Bractwa w fizycznej świątyni ludzi, zamieszkujących Rosję.

Opowiadam to tak szczegółowo, żeby docenić otwarte możliwości. Nie wszystko co wydarza się na planie fizycznym, odzwierciedla to co zachodzi na planie subtelnym. Bowiem na planie subtelnym Nowa Rosja jest od dawna zbudowana. Zbudowano ją dzięki wysiłkom najlepszych synów i córek Matki Rosji. Ile świątyń, ile świetnych projektów istnieje na planie eterycznym nad Rosją. Projekty te, natchnione przez Boga, gotowe są do realizacji na planie fizycznym.

Przed świtem, noc jest najciemniejsza.

Rosja uparcie, jak nieujeżdżony koń odrzucała od siebie mnóstwo ważnych misji sił Światła. Wybrała ona ciężką drogę. Przez wszystkie te lata terytorium Rosji brzmiało jękami milionów „strumyków życia”, które dostały w pełnej mierze karmiczną zapłatę za swoje nieposłuszeństwo wobec Woli Boskiej.

Naród się namęczył. Zatrzymał się. Jak byś się nie chował, nie ma możliwości uchylić się przed planem Boga dla tego kraju. Nastał czas na rozpoczęcie realizacji tego planu.

Nastał czas kosmicznej realizacji możliwości tego kraju. Obecnie na Ziemi wcieleni są właśnie ci, którzy powinni zrealizować zamiary z planu eterycznego na planie fizycznym Ziemi.

Wiecie, że zawsze jest trudno wspiąć się samemu na nieosiągalny szczyt. Gdy jednak jednemu się uda, to wielu za nim będzie mogło dostać pomocną rękę i skorzystać z przykładu aby również wspiąć się na ten szczyt Boskiej świadomości.

Hej, Rosjo, czyżby nastał twój czas? Jakżesz nie, skoro nastał!

Z przodu jest wciąż dużo niespodziewanych zakrętów, niebezpieczne wzniesienia i strome urwiska, lecz „nosiciele światła” Rosji sięgnęli już tego punktu, skąd widać drogę na szczyt.

Etap pracy który teraz czeka na realizację Boskiego planu na planie fizycznym, będzie wymagał całej waszej siły i zdolności.

Zakończyły się mroczne czasy dla Rosji!

W swoich sercach odczuwacie już nadejście jutrzejszego dnia.

Głęboko w sercach rosyjskich ludzi zawsze żywe było marzenie o jasnej przyszłości, która powinna nastąpić. W sercach rosyjskich ludzi zawsze istniała wiara że nadejdzie cud, który zbawi Rosję.

Wielokrotnie właśnie cud ratował Rosję.

Nastaje teraz czas cudów.

Za pomocą waszych serc, waszych umysłów, rąk i nóg zbudowany będzie Złoty Wiek w Rosji. Kraj ten zawsze był odmienny od innych krajów i zawsze robił wrażenie swoją nieprzewidywalnością. Zawsze w umysłach najlepszych przedstawicieli tego narodu żyła nadzieja, że istnieje jakaś szczególna droga, która się naraz ujawni i droga ta na pewno będzie związana z Bogiem.

Jestem pełen radości i przeczucia nadchodzącego świtu, a po nim mocno-słonecznego dnia dla Rosji!

Byłem z wami dziś. Cieszę się z naszego spotkania.

 


[1] Określenie na ludzi zajmującymi się rozpowszechniania i stosowania wiedzy udzielanej przez Wielkiego Białego Bractwa