Przed nami są wielkie możliwości realizacji planów Boga wobec planety Ziemia

Umiłowany Cyklopea
7 kwietnia 2005

JAM JEST Cyklopea. JAM JEST przyszedłem teraz poprzez tego Posłannika.

JAM JEST Elochim Cyklopea. JAM JEST przyszedłem, ażeby dać Boską Wizję sytuacji na planecie w najbliższym czasie.

Jestem twórcą świata form i byłem tym, który urzeczywistniał Boską Wizję przy stwarzaniu przejawionego świata form.

We wszystkim, co przejawione, miałem swój udział. Uczestniczyłem we wszystkich stadiach przejawiania materialnego Wszechświata. Jestem tym, który zachowuje w swojej świadomości Boską Wizję tego Wszechświata i plan Boga wobec niej.

Przystępuję do przedstawienia swojej Wizji.

Przejawiony świat formy w całej swej różnorodności okazuje się konieczną częścią stworzenia, gdy tylko wibracje Boskiej Pierwotnej Energii, leżące u podstaw tego Wszechświata, obniżą się do minimalnej wartości, najniższej częstotliwości widma, dopuszczalnej dla tego Wszechświata.

Znajdujecie się obecnie w najniższym punkcie przejawionego Wszechświata. Wasze wibracje znajdują się w najniższym punkcie. Temu punktowi odpowiada wasz przejawiony świat.

Znajdujecie się na tym świecie, ponieważ swoimi wibracjami wpasowujecie się w otaczający was świat. Z tego powodu, wszystko co was otacza wydaje się wam realne. Możecie to widzieć, możecie to dotknąć. Jest to wasz świat.

Jednak ten otaczający was świat podobny jest do tej części góry lodowej, która znajduje się nad powierzchnią wody. A ciało fizyczne stanowi tylko nieznaczną część was samych, tę część, której wibracje odnoszą się do najniższej częstotliwości przejawienia Boskiej Energii.

Natomiast bardziej subtelne ciała, które otaczają ciało fizyczne i nie mogą być dostępne dla fizycznego wzroku, posiadają wibracje znacznie wyższej częstotliwości. Te subtelne struktury w znacznym stopniu określają wasze przejawianie się w świecie fizycznym.

Te subtelne ciała, wasze subtelne struktury energetyczne są połączone pomiędzy sobą, a także z waszym ciałem fizycznym poprzez układ centrów energetycznych, czyli czakrami*.

Wiecie, że wzdłuż kręgosłupa zlokalizowanych jest siedem podstawowych centrów energetycznych, połączonych z waszym ciałem emocjonalnym, ciałem mentalnym i ciałem eterycznym. W rzeczywistości liczba tych centrów rozmieszczonych wzdłuż kręgosłupa jest znacznie większa. Są także inne centra energetyczne położone w innych częściach ciała. Poprzez te centra odżywiane jest Boską Energią ciało fizyczne.

Żadnej tajemnicy nie odkryję, jeśli powiem, że u większości wcielonej ludzkości nie ma połączenia pomiędzy ciałami subtelnymi a ciałem fizycznym, a skutkiem tego ich centra energetyczne nie funkcjonują. Podstawową przyczyną, z powodu której wasze centra energetyczne nie funkcjonują, jest wasza karma, gęsta jak melasa energia, która polepiła wasze centra energetyczne i przeszkadza im przepuszczać Boską Energię. W najlepszym wypadku u ludzi są otwarte lub częściowo otwarte tylko najniższe czakry, które pozwalają im czasami odczuwać wibracje Boskiej Energii podczas rozkoszowania się przyrodą, muzyką lub służbą kościelną.

Jednak większość ludzkości w ogóle nie ma możliwości otrzymania Boskiej Energii bezpośrednio poprzez swoje czakry.

Wiecie, że cały ten świat wyraża wyłącznie Boską Energię, wibrującą na różnych częstościach. W rzeczywistości, w tym Wszechświecie nie istnieje nic oprócz Boskiej Energii.

Dlatego, kiedy człowiek nie może otrzymywać Boskiej Energii poprzez swoje czakry, on faktycznie oddziela się od Boga i Boskiej Rzeczywistości. Skazuje siebie na śmierć, ponieważ traci połączenie z Boską Rzeczywistością.

Dlatego, umiłowani, istnienie ciała fizycznego bez więzi z subtelniejszymi planami przejawienia Boskiej Rzeczywistości skazuje was na śmierć w końcu cyklu waszego życia fizycznego.

Wybór, jakiego każdy z was dokonuje w tym złożonym dla planety czasie, w swej istocie zawiera się w pytaniu o życie czy śmierć.

Mam nadzieję, że wystarczająco wyraźnie wyjaśniłem istotę zachodzących procesów.

Jeśli odrzucacie Boską Rzeczywistość, jeśli wybieracie oderwane istnienie w fizycznym, iluzorycznym świecie, to dosłownie skazujecie siebie na śmierć.

Właśnie dlatego na pierwsze dla was miejsce wysuwa się pytanie o wybór: który świat wybieracie? Iluzoryczny, otaczający was świat czy świat Boski? To, co doczesne, czy to, co wieczne?

I te dusze, które wybierają istnienie w świecie fizycznym, wybierają ten świat, skazują swoją część subtelną, część nieśmiertelną na niebyt.

Bo nie może istnieć tylko ta część góry lodowej, która jest nad powierzchnią wody.

Istnieje albo cała góra lodowa, albo wcale nie ma góry lodowej.

Mam nadzieję, że bardzo jasno wyraziłem swoją myśl.

Jeżeli nie dacie Bogu możliwości przejawienia siebie przez was, to jakie znaczenie wy macie dla Boga?

Wszyscy okazujecie się częściami składowymi jedynego organizmu Boga i jeżeli zdrowy organizm nie będzie pozbywał się martwych, nieżywotnych komórek, to skazuje siebie na śmierć.

Nawet nie zauważacie, jak wasz organizm co minutę uwalnia się od obumarłych komórek, wszystkiego, co jest w nim nieżywotne.

W tym przypadku analogia pomiędzy waszym organizmem a Wszechświatem jest pełna.

Sami dokonujecie wyboru, to wy kierujecie wektor swojej uwagi na iluzję lub na rzeczywisty Boski Świat.

Wielokrotnie powtarzano wam w przesłaniach podawanych poprzez tego posłannika, że nastąpiła zmiana cykli. Rozpoczęto cykl zwijania świata iluzorycznego. Rozpoczęto cykl podwyższenia wibracji świata fizycznego, rozpoczęto cykl przejścia Boskiego przejawienia na bardziej subtelny plan.

I nie możecie powiedzieć, że o tym nie słyszeliście. Mieliście możliwość całkowicie świadomie swoją zewnętrzną świadomością dokonać wyboru. Większa część mieszkańców Ziemi do tej chwili dokonała już tego wyboru.

Dlatego w najbliższym czasie będzie zachodziło przyspieszone różnicowanie ludzi na tych, co wybrali Boga i tych, co wybrali świat iluzoryczny.

Będziecie obserwować przejawianie ukrytych wcześniej zdolności i duchowych darów u jednych oraz jawną degradację u drugich.

Ludzie, którzy skazali się na oderwanie od Boskiej Energii, nie będą w stanie, w najbliższym czasie przejawiać siebie na tym świecie, ponieważ będą oni pozbawieni źródła energii. Dłużej zabierać energii od innych nie będą w stanie, a swojej energii nie mają.

Ludzie, którzy wybrali Boga, uzyskają dostęp do Boskiej Energii i będą w stanie przejawiać tę energię poprzez swoją istotę i tworzyć dzieła Boga w gęstym świecie.

Umiłowani, nie możecie targować się z Bogiem, nie możecie więcej użytkować energii modlitwy do nabywania dóbr w świecie fizycznym. Targ jest skończony.

Zalecam tym, którzy wciąż nie dokonali świadomego wyboru Boga, pospieszcie się z tym wyborem.

Zostawcie umarłym grzebanie ich umarłych!** Mamy wielkie możliwości urzeczywistniania planów Boga dla planety Ziemia. Niech was nie peszy jawna niesprawiedliwość i najrozmaitsze nadużycia, które widzicie wokół siebie. Noc jest najciemniejsza przed świtem.

A lada chwila zaświta i już po kilku pokoleniach poczujecie, jak zmienia się planeta.

To, co przekazałem, nie zawiera żadnej nowej wiedzy. Wszystko to słyszeliście już wielokrotnie z innych źródeł. Możliwe, że trochę odmieniłem wasz punkt widzenia. Będę się cieszył, jeśli ten nowy punkt widzenia pomoże osiągnąć wam Boskie Spojrzenie na zachodzące wokół was zmiany w świecie fizycznym oraz da wam Boskie Spojrzenie na te imponujące perspektywy, które oczekują tę planetę w przyszłości.

JAM JEST Cyklopea.

* patrz słownik

** Mat 8.22

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net