Zakładamy nasz fokus Światła na Ziemi Rosji

Umiłowany Lanello (Mark Prophet)
6 kwietnia 2005

JAM JEST Lanello przyszedłem do was poprzez tego posłannika.

Czy mnie pamiętacie? JAM JEST tym, który założył organizację The Summit Lighthouse w Ameryce w roku 1958.

Założyłem tę organizacje, kierując się instrukcjami El Morii i innych Wzniesionych Mistrzów, którzy wspierali tę organizację przez prawie 40 lat istnienia, aż do chwili, gdy El Moria zaprzestał swego sponsorowania jej w roku 1997.

Powinienem wam przekazać nową wiadomość, dotyczącą naszego sponsorowania organizacji istniejących obecnie w Ameryce.

Możliwe, że już wiecie, iż istnieje kilka organizacji w różnych stanach, w tym w Montanie, które ogłosiły się spadkobiercami samej The Summit Lighthouse, a ludzie, założyciele tych organizacji, ogłosili siebie posłannikami.

Nastąpił moment, kiedy powinienem pomóc wam rozwiać mętlik w umysłach, związany z obecnością aż tylu organizacji i posłów.

Chętnie dam wam wskazówkę, jak powinniście ustosunkować się do wszystkich tych organizacji.

Ubolewam, ale sytuacja w Ameryce jest taka, że ani jedna organizacja nie jest sponsorowania przez Wzniesionych Mistrzów, ani jedna osoba, która ogłosiła siebie posłannikiem Wielkiego Białego Bractwa, nie jest nim w rzeczywistości.

Odmówiono dalszego wsparcia dla każdej organizacji, która znajduje się na terytorium Ameryki.

Zbyt dużo Światła, zbyt dużo energii zużyto przez Wzniesione Zastępy do stworzenia takich organizacji jak Most Wolności, Ruch JAM JEST i wreszcie The Summit Lighthouse. Wyzwolono poprzez te organizacje bardzo dużo Światła. Taka ilość Światła w tak historycznie krótkim czasie nie była wyzwolona nigdy w historii rozwoju Ziemi.

Ludzie w Ameryce mieli możliwość bycia obecnymi przy bezpośrednich kontaktach ze Wzniesionymi Mistrzami, mającymi miejsce dosłownie na ich oczach. Mieli możliwość odczuwać Światło uwalniane podczas przesłań.

Oni dosłownie wchłaniali, pili i pili to Światło.

Napoiliśmy spragnionych, daliśmy im wiedzę dokładnie w takim stopniu, w jakim można było ją dać w danej chwili i w danym konkretnym kraju.

I jaki otrzymaliśmy rezultat? Wielkiej tajemnicy nie odkryję, mówiąc, że ludziom, którzy pili przez dziesięciolecia Światło przesłań, udało się 90% tego Światła wykorzystać na wewnętrzne kłótnie i waśnie.

Czy możecie sobie wyobrazić, co czuli Wzniesieni Mistrzowie obserwując, jak Światło wlewane z miłością w serca ludzi, przekształcało się w popiół osądzania, zawiści, zazdrości i innych negatywnych uczuć właściwych ludziom?

Umiłowani, możecie tylko wyobrazić sobie, co czuliśmy, obserwując wypaczanie z taką miłością dawanej Świetlistej Energii.

Bezprecedensowa łaska Niebios przepadła na ziemi Ameryki. Powinienem stwierdzić ten smutny fakt. Ani jedna organizacja, przynajmniej w przewidzianej przyszłości, nie będzie obdarowana wsparciem Wzniesionych Zastępów.

Próbowaliśmy wielokrotnie umocować fokus Światła na terytorium Ameryki, ale za każdym razem odnosiliśmy porażkę z powodu nieprzewidywalnych i nierzeczywistych części naszych wcielonych zwolenników.

JAM JEST Lanello przyszedłem powiadomić was o tym smutnym fakcie.

Odchodzimy z Ziemi Ameryki i przemieszczamy nasz fokus Światła na Ziemię Matki – Rosję.

Wiecie, że pierwotny zamysł Wielkiego Białego Bractwa polegał na umocowaniu fokusu Światła właśnie w Rosji do realizacji planów Bractwa w tym kraju, ukochanym kraju Boga.

Jednakże, przeciwstawienie ze strony sił ciemności było tak wielkie, że musieliśmy ustąpić. Przez cały XX wiek nie mogliśmy działać na terytorium Rosji ze względu na powstałe tam karmiczne okoliczności. Zapewne wiecie, że Ja i Elżbieta (E. C. Prophet) byliśmy wcieleni jako carewicz Aleksy i carówna Anastazja*, lecz nasza misja została przerwana już na samym początku z powodu rewolucji i następującym po niej rozstrzelaniem rodziny carskiej.

Ciężka karma tego czynu legła na cały naród Rosji. To, co obecnie obserwujecie w tym kraju – spustoszenie jak podczas wojny, gdy brak jawnych działań wojennych na planie fizycznym – okazuje się skutkiem karmy spowodowanej rozstrzelaniem rodziny carskiej.

Rosja w swojej historii obroniła się przed wieloma wrogami. Ja zawsze miałem współczucie do mężnych ludzi tego kraju. Lecz nigdy jeszcze temu krajowi nie przyszło zmierzyć się z niewidocznym wrogiem. Wrogiem, który przeniknął do serc i umysłów ludzi i zmusza ich do czynienia rzeczy, które w żadnym wypadku nie dadzą się pogodzić z Boskim zamysłem dla tego kraju.

Znów przemieszczamy nasz fokus na Ziemię Matki – Rosję.

Zwracam się teraz do mieszkańców Matki Rosji, którzy mogą mnie usłyszeć i mogą przeczytać to przesłanie.

Macie przed oczami przykład Ameryki. Macie przed oczami przykład Rosji, czyli tych działań, których się w przeszłości dopuściła w stosunku do posłanników Boga, reprezentantów Hierarchii Światła.

Sytuacja na planecie Ziemia okazuje się tak nieprzewidywalna, że nie możemy zawczasu przepowiedzieć, na ile pomyślne okażą się nasze wysiłki tym razem.

Jednak mogę was upewnić, że sukces dzieła obecnie rozpoczętego przez Mistrzów całkowicie i w pełni musi zostać wsparty waszym osobistym wysiłkiem.

Tak, zainwestowaliśmy dużo Światła w ziemię Ameryki i nie zebraliśmy na tej ziemi niczego wartościowego. Każda nowa łaska jest udzielana na znacznie surowszych warunkach i ze znacznie większymi ograniczeniami.

Oto teraz winniście podjąć działania bez posiadania organizacji, na której Mistrzowie mogliby umocować fokus, bez posiadania środków pieniężnych, bez niczego, oprócz swoich rąk, swoich nóg, swoich głów i poświęcenia swoich serc.

Są to surowe warunki i surowa próba dla nosicieli Światła tego kraju.

Ale mogę zapewnić, że obecnie na terytorium Rosji są wcieleni najlepsi przedstawiciele Światła, najlepsi synowie i córki Boga.

Każdy z nich poczyta za zaszczyt wypełnienie swojej Boskiej Misji bez względu na to, w jak surowych warunkach przyszłoby działać teraz na terenie Rosji.

Macie Posłannika i macie możliwość otrzymania pouczeń od tego i od innych Mistrzów.

Tak naprawdę macie wszystko, żeby rozpocząć działania.

Karmiliśmy synów i córki Boga w Ameryce prawie przez cały XX wiek.

Teraz jesteśmy zmuszeni powrócić na ziemię Rosji i znaleźć oparcie w sercach jej synów i córek, którzy nie otrzymali tak dużo Światła, nie dostali tak dużo naszej troski i opieki, a którzy okazują się całkiem dojrzałymi dziećmi Światła, którzy są zdolni działać w każdych okolicznościach, w najsurowszych warunkach, właściwych temu krajowi.

Dostaliście swoje testy, dostaliście swoje egzaminy, nie znajdując się w cieplarnianych warunkach The Summit Lighthouse. Otrzymaliście swoje oświecenie poprzez samo życie w warunkach Rosji.

I wytrzymaliście w tak ciężkich warunkach.

To, co w warunkach Ameryki było łatwo urzeczywistnić na mocy zasad wolności i demokracji, założonych u podstaw tego kraju przez Saint Germaina, w warunkach Rosji zawsze udawało się z wielkim trudem.

Bardzo wielu synów i córek Boga zginęło w gułagach i szpitalach psychiatrycznych. Przytrafiło się wam przejść przez surowe próby, ale to zahartowało wasze serca.

Zakładamy nasz fokus Światła na Ziemi Rosji. Teraz wyłącznie od was samych i od waszych wysiłków zależy, jak będziecie w stanie wykorzystać nasze wsparcie.

Otwieramy wam Drogę, lecz podążycie nią na własnych nogach.

JAM JEST Lanello. Przyszedłem obwieścić was o nowej łasce dla Rosji, która już się zaczęła!

* Aleksy M. Romanow (1904-1918) – carewicz rosyjski, następca tronu. Anastazja N. Romanowa (1901-1918) – najmłodsza córka cara Mikołaja II Romanowa. Została rozstrzelana wraz z całą rodziną.

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net