Nastał czas gdy powinniście zacząć działać

 

Wywyższony Nauczyciel Igor[1]

5 kwietnia 2005

 

JAM JEST Igor, przyszedłem do was poprzez tego posłannika.

JAM JEST Igor, który jako prosty wieśniak, bilansował karmę całej Rosji podczas strasznego czasu rewolucji i wojny domowej na początku przeszłego XX wieku. Dwie siły zderzyły się w bitwie o przyszłość Rosji. Była to naprawdę bitwa pomiędzy Światłem, a ciemnością.

Lecz nie wytrzymaliśmy. Światła droga dla Rosji została przełożona, niezależnie od wszystkich moich starań i starań tych, z którymi równoważyliśmy tę sytuację, będąc we wcieleniu i starając się uczynić wszystko, co możliwe, żeby sprowadzić ofiary do minimum. Karma Rosji nie pozwoliła (na to), by przejść nad przepaścią i stanąć na nowym poziomie Rosyjskiej państwowości. Rosja stoczyła się w przepaść braku wiary na długie 100 lat.

Wciąż ten okres braku wiary nie minął. Rosja zawisła/zawisnęła pomiędzy przeszłością, a przyszłością. Nie porusza się ona ku przeznaczonej jej światłej przyszłości i nie może powrócić do przeszłości, która wydaje się jej straszna. Miliony ofiar, wojny, rewolucje, "rozkułaczanie" Kołaków[2], represje.

Powiadam wam, ani jedno państwo na świecie nie mogłoby wytrzymać takich bestialskich eksperymentów.

Wymagana była od tego narodu nieskończona cierpliwość i pokora, żeby przejść trudny odcinek drogi, nie (prze,za)łamując się.

Gdy nastały czasy pierestrojki chciało się nam odetchnąć, lecz tak się nie stało.

Bestia nie śpi, (raz) rzuciwszy Rosję na kolana, nie pozwala jej się wyprostować, wyciągnąć ramion i zrzucić z siebie bestii ignorancji, bestii braku wiary, krwiożerczej bestii, która trzyma ją w śmiertelnym uścisku.

Matka Rosja. Wiele cierpiąca Ziemia Matka. Ciemność tak gęsto owinęła Rosję, że nie widać nawet światełka. Nie widać, ku czemu podążać. Zniszczono wiarę, zniszczono moralne ideały społeczności. Całkowity brak wiary i poczucie braku wyjścia osiadły na stałe w umysłach i serca ludzi.

Siła każdego narodu znajduje się w sercach jej ludzi. Jeżeli są to podążające serca, serca kochające, serca wierzące, nie ma nic niemożliwego, czego nie można byłoby zmienić jako zewnętrznego przejawu fizycznego.

Serca gotowe do ofiarowania (nawet) swojego życia dla nadejścia szczęśliwego królestwa w ukochanym państwie.

Podczas, gdy byłem wcielony, czyniłem wszystko, co ode mnie zależało. Nie opuszczałem swojej warty modlitewnej przez całe doby, rzadko pozwalając sobie przerwy na krótki sen.

Modliłem się, modliłem i modliłem. Chciałem tylko jednego, żeby Rosja przeszła ponad przepaścią. Modliłem się do Matki Boskiej i Ojca Niebiańskiego o cud dla Rosji.

Lecz cud nie wydarzył się, mimo że brzemię zostało zmniejszone i Rosja zachowała swoją całość.

I oto po 100 latach sytuacja się powtarza. Ta sama nędza panuje w Rosji, ta sama anarchia urzędnicza. Brak mi sił patrzeć na to wszystko i znosić to. Serce moje zalewa się łzami, patrząc na cierpienie narodu tego kraju.

Jakie jest wyjście? Czy spodziewacie się ode mnie rady i zaleceń, jak postąpić?

Powiem wam szczerze, gdybym był obecnie wcielony w Rosji, nie mógłbym równoważyć jej karmy tylko poprzez modlitwy.

Co uczynicie, jeżeli zobaczycie dziecko w płonącym domu, który w każdej chwili się może zawalić? Czy będziecie się modlić i przywoływać cud, czy wejdziecie w ogień i wyprowadzicie dziecko?

Każdy decyduje za siebie w tej kwestii. Cała sprawa tkwi w czystości serca modlącego się. Jeżeli jesteście przekonani o swojej świętości, o tym, że poprzez modlitwę zdołacie zatrzymać każdą klęskę, ja chylę czoła przed waszą wiarą. I jestem z wami w waszej modlitwie. Wzmocnię waszą modlitwę poprzez swoją obecność wśród was.

Jednak, teraz potrzebne są konkretne działania na planie fizycznym. Odnosi się to szczególnie do kwestii oświaty dzieci i młodzieży. Pozbawieni ideologii jakiegokolwiek rodzaju, pozbawieni elementarnych podstaw moralności, młodzi ludzie stanowiący przyszłość Rosji nie są zdolni w dojrzałym wieku przyjąć na siebie odpowiedzialności za swój kraj.

Z powodu tymczasowej własnej korzyści i korzyści swojej rodziny obecnie są oni gotowi sprzedać całą Matkę Rosję za 30 srebrników[3], żeby otrzymać dla siebie „boskie królestwo” w krajach zachodnich.

Nie, nie może istnieć żadne Królestwo Boskie na Ziemi. Wasze osiągnięcia są odmierzane nie ilością dolarów na waszym koncie w banku zagranicznym. Wasze osiągnięcia są mierzone poprzez stopień ofiary, którą możecie złożyć dla uratowania waszych bliskich, nieszczęśliwych i potrzebujących.

U podstaw każdego państwa znajduje się obrona przed zewnętrznymi i wewnętrznymi wrogami. Do wewnętrznych wrogów zalicza się biedę i różnego rodzaju nędzę.

Dlatego, państwo, które nie dba o swoich ludzi potrzebujących opieki: dzieci, ludzi starych, nieszczęśliwych, nie jest państwem wspieranym przez Wyższe Prawo. Takie państwo jest skazane albo na obumieranie albo przekształcenie.

Proponuję wam pomoc Niebios w przekształcaniu waszego państwa. W historii Rosji istniały czasy, gdy była ona prawie opanowana przez obcych najeźdźców.

Pamiętacie tatarskie najazdy, wojnę dla ojczyzny[4] z roku 1812.

Przypomnijcie sobie Minina[5] i Pożarskiego[6], Aleksandra Newskiego[7].

Przypomnijcie sobie wojnę dla ojczyzny4 z poprzedniego wieku.

Zawsze znajdowali się ludzie, którzy za cenę nieprawdopodobnych wysiłków, za cenę nawet (swojego) życia wyzwalali państwo od obcych najeźdźców.

Powiadam wam, państwo jest obecnie opanowane przez obcych. I trudność polega na tym, że dostali się oni do kraju od wewnątrz, z samego narodu, lecz w swojej istocie są obcymi. Oni ograbiają Rosję i wywożą to co, nagrabili do Europy i Ameryki.

Narodzie Rosji, powinniście powstać znów i wszyscy razem odnieść ostateczne zwycięstwo w tej bitwie pomiędzy Dobrem a złem.

Rosja ma światłą przyszłość. Lecz wcześniej powinniście pozbyć się obcych najeźdźców, którzy opanowali władzę państwa poprzez spryt i oszustwo i zacierają ręce z każdym skradzionym milionem, umieszczonym w szwajcarskim lub amerykańskim banku.

Obiecuję wam pomoc wszystkich Wywyższonych Nauczycieli, całą pomoc Niebios w wyzwoleniu Rosji z najeźdźców, lecz powinniście powstać wszyscy razem i zrzucić z siebie niewolnictwo najeźdźców.

Nastał czas podwinąć rękawy! Nie możecie dłużej nie działać! Musicie działać! Dziecko jest w ogniu!

Matka Rosja jest w Ogniu!

Tylko ślepi i głusi mogą udawać, że nic się nie stało.

Teraz daję wam najmocniejszą broń przeciw której nie ma obrony, której nie może przetrzymać ani jeden wróg.

Wypełniam wasze serca Wiarą, Nadzieją i Dążnością. Wypełniam wasze serca Miłością do waszej Ojczyzny, do Matki Rosji.

Rozpalam płomień w waszych sercach. Mając ów płomień nie możecie dłużej nie działać.

Płomień ten nie da wam spokoju ani we dnie ani w nocy. Będziecie robić to, co wiecie, że należy robić. Będziecie robić to, po co przyszliście we wcieleniu. Będziecie udzielać ognia Wiary i Wiedzy każdemu, kogo spotkacie na swojej drodze. Będziecie robić wszystko, co w waszej mocy tak, jak podczas oblężenia waszych ojczystych miast przez wroga. Będziecie pracować bez wytchnienia, przeznaczając tylko trochę czasu na sen.

Powinniście działać!

Wstawaj Rosjo!

Powstań  Boski narodzie!

Wróg u bram!

Przed wami jest Zwycięstwo! I wyzwolenie i Radość!

Daję wam ten impuls ze swojego serca, obdarowuję was dążeniem do Zwycięstwa!

Kochani, Niebiosa na was patrzą. Nastał czas, kiedy powinniście zacząć działać!

JAM JEST Igor i jestem z wami teraz.


[1] Igor – Oświecony Mistrz. Podczas rewolucji w Rosji na początku XX wieku działał anonimowo jako posłannik Światła podtrzymując wibracje. Był uczniem Matki Marii i Archanioła Gabriela.

[2] "Rozkułaczyć" – konfiskować zamożnemu chłopstwu („kułakom”) całe majątki lub znaczną ich część

[3] Wywyższony Nauczyciel Igor nawiązuje do zdrady Judasza Iskarioty (Mat 26:15).

[4] Chodzi o wyzwoleńczą wojnę Rosji przeciwko Napoleonowi Bonapartemu, która w Polsce jest znana jako Kampania rosyjska.

[5] Kuźma Minin (?-1616) – kupiec z Niżniego Nowogrodu, podczas zamieszek w Rosji (smuta) zorganizował pospolite ruszenie ludności miejskiej i doprowadził do zdobycia Kremla zajętego przez wojska polskie

[6] Pożarski Dmytrij (1578-1641) rosyjski książę, dowódca wojsk podczas Smuty w państwie rosyjskim, kierował wraz z Mininem walką z wojskiem polskim i szwedzkim, wyzwoliciel Moskwy.

[7] Aleksander Newski (ok.1220-1263) – wielki książę włodzimierski i święty prawosławny, syn Jarosława II, wnuk Wsewołoda III Wielkie Gniazdo, obrońca Rosji – pokonał Szwedów nad Newą i rycerzy zakonu inflanckiego.