Potrzebna jest wam odporność na zło

 

Ukochana Guan In

27 marca 2005

 

JAM JEST Guan In. JAM JEST przy was dzięki temu posłannikowi.

Możliwe, że niektórzy z czytających te przesłania nie wiedzą o mnie. Znana jestem na Wschodzie. Dla mieszkańców Wschodu posiadam takie znaczenie, jakie posiada Matka Maria na Zachodzie.

W dzisiejszych czasach na plan pierwszy wysuwa się żeński początek. Dziś powinniście pokłonić się Kobiecemu Płomieniowi, żeńskiemu aspektowi Boga. Nie dlatego, że aspekt ten jest główny, ale ponieważ przez długi czas ten aspekt Boga był zaniedbywany.

Nasz Bóg jest Ojcem i Matką równocześnie. I męski i żeński aspekt posiada jednakowo ważne znaczenie. Zaniżając jeden z aspektów, naruszacie Boską harmonię i znajduje to swoje odzwierciedlenie w waszym świecie w postaci różnych przejawów dysharmonicznych, poczynając od takich w rodzinie i kończąc na różnych kataklizmach i klęskach żywiołowych.

Powinniście w swoim życiu osiągnąć równowagę obu aspektów przejawiania Boskości – Aspektu Ojca, uszanowania Woli Ojca, Woli Boga oraz aspektu Matki, aspektu pozwalającego, by ta Wola przejawiła się harmonijnie w materii.

Właśnie zaniżenie żeńskiego początku przez wiele z ostatnich tysiącleci doprowadziło do tego, że przejaw Boskiego planu na planecie Ziemi został wypaczony. I to, co widzicie wokół siebie w obecnym czasie, stanowi żałosną parodię pierwotnego planu Boga dla waszej planety.

Ja jestem Boginią Miłosierdzia i Współcierpienia i wykonuję misję wspomagania wszystkich żywych istot znajdujących się na tej planecie. Ja wypełniam swoją misję na Wschodzie, dokładnie tak, jak Matka Maria wykonuje swoją misję na Zachodzie. Nie ma różnicy w naszych misjach. Przyszłyśmy pomagać mieszkańcom Ziemi i wypełniamy naszą misję, nie zatrzymując się przed niczym.

Chcę zwrócić się do mieszkańców Rosji i wszystkich krajów, które rozumieją rosyjski, a również do mieszkańców tych krajów, na których języki przesłania te będą przetłumaczone z czasem, jak mamy nadzieję.

Zwracam się do was z prośbą o zachowania w swojej świadomości bilansu, równowagi pomiędzy żeńskim a męskim początkiem. O ile męski początek jest przeważający w waszym świecie, chciałabym byście zwracali więcej uwagi na żeński aspekt, szczególnie jeśli chodzi o mieszkańców Rosji.

Przewaga męskich wibracji prowadzi to państwo na drogę pozbawioną obfitości dla przeważającej większości jego obywateli. Najbogatsze państwo na świecie pod względem zasobów naturalnych przypadających na osobę, jest obecnie najbiedniejszym państwem pod względem zarobków na przeciętną osobę (o ile nie liczy się średniej, gdzie ujmuje się razem biednych i bogatych).

Jeżeli w Rosji byłby rozwinięty szacunek do Matki, żeńskiego aspektu Boga, czy ludzie tego państwa dopuszczaliby do tego, by stare kobiety, które oddały wszystkie swoje siły, trud, możliwości dla dobra tego państwa, które wychowały dzieci i wnuki, wiodły żałosną egzystencję, a nawet były zmuszone żebrać i szukać jedzenia wśród odpadków?

Za każdym razem, kiedy zobaczycie starą kobietę ubraną w szmaty i proszącą o litość, wiedzcie, że ja Bogini Miłosierdzia przyszłam w obrazie tej kobiety, by przebudzić Miłosierdzie i Współcierpienie w waszych sercach.

Powinniście pokłonić się przed Kobietą-Matką, która dała wam życie i która wprowadziła waszą duszę we wcielenie.

Nieważne, jak srogo i niesprawiedliwie odnosiła się do was wasza matka w dzieciństwie. Nie wiecie, jakie karmiczne relacje wiążą was z nią.

Mówię wam, że w waszym Wszechświecie działa prawo konsekwencji i sami zasłużyliście sobie na to niesprawiedliwe, jak się wam wydaje, traktowanie was przez waszą matkę. Nie wiecie, ile razy w swoich wcześniejszych życiach męczyliście, a nawet mordowaliście tę osobę, która teraz jest wcielona jako wasza matka. Uwierzcie mi, Bóg zapewnił wam najlżejszy sposób odrobienia waszych karmicznych relacji z tą osobą, która obecnie jest waszą matką.

Wydaje się wam, że wasz rząd postępuje niesprawiedliwie z wami i że zasługujecie na coś lepszego. Tak rzeczywiście zasługujecie na coś lepszego i przed Rosją stoi wielka przyszłość.

Możecie mi nie uwierzyć, lecz cała sytuacja w waszym państwie jest związana właśnie z niewystarczającym poszanowaniem kobiecego początku, kobiecego aspektu Boga. Równowaga relacji w rodzinie, pomiędzy matką a ojcem, prawidłowe stosunki w rodzinie, prawidłowa rodzinna twierdza stanowią fundament zdrowej społeczności.

Wychowanie, podstawy, które otrzymają przyszłe pokolenia w rodzinie, nie mogą być porównane z żadną wiedzą otrzymaną przez Internet, TV, lub w szkole.

Wszystkie wysiłki istniejącego przez 70 lat w Rosji reżimu, który na Zachodzie nazywali komunizmem, a w Rosji socjalizmem, były skierowane właśnie na zniszczenie rodziny.

Wszystkie wysiłki tego reżimu byli nakierowane na to, by zniszczyć rodzinę jako komórkę społeczności. Pozbawiona swojej podstawy, Rosja stała się nieodporna na wirusy propagandy o ‘wolnym sposobie życia’, która nadeszła teraz z Zachodu.

Zdrowy organizm posiada odporność przeciwko każdemu niszczącemu wirusowi. A takie wirusy dla ludzkiej społeczności stanowi propaganda na temat seksu, narkotyków, przemocy. Ponieważ organizm Rosji osłabł w ciągu tych 70 lat, nie może on wytrzymać naporu zewnętrznych infekcji i wirusów, które dosłownie zapełniły pole informacyjne państwa.

Analogia do ludzkiego organizmu jest tu pełna. Organizm powinien wyzwolić się z wirusów i toksyn wydzielanych przez te wirusy. Takie wyzwolenie może być osiągnięte poprzez procedury oczyszczające.

Nie ma sensu walczyć z wirusami. Powinniście uczynić wysiłki, by wzmocnić odporność.

Zło istnieje na tym świecie. I to zło jest wielkie. Potrzebna jest wam odporność na zło. Wtedy żaden wirus nie będzie straszny dla was.

Pierwszym krokiem, jaki trzeba zrobić, jest, by każdy członek społeczności, każda jego komórka zechciała być zdrowa, zechciała wyzwolić się od kłamstwa i propagandy.

Umiejcie odróżniać w otaczającym was życiu prawdziwe Boskie wzorce od wzorców kłamliwych, wprowadzających w was kultury śmierci i piekła.

Wypędzajcie ze swojego życia wszystko, co nie jest od Boga, całe kłamstwo, które wchodzi do waszej świadomości z ekranów telewizorów i komputerów. Szukajcie i znajdujcie wokół siebie prawidłowe wzorce. Kultywujcie je.

Tylko od was zależy, gdzie zainwestujecie zarobione przez was w taki sposób środki. Czy będziecie je wydawać do otrzymania bezsensownych przyjemności z życia czy wydacie je na to, by wasze dzieci miały dostęp do wartości kulturalnych przeszłości i teraźniejszości.

Wibracje zawarte w muzyce rosyjskich kompozytorów oraz w obrazach rosyjskich malarzy z XVIII-XIX wieku są w stanie zneutralizować wibracje śmierci wprowadzone do waszej świadomości poprzez oglądanie programów telewizyjnych i słuchanie muzyki wypełniającej radio w Rosji w ostatnim czasie.

Chrońcie wasze dzieci przed oglądaniem programów TV i słuchaniem rock muzyki. Uwierzcie mi, pożytek, jaki wynoszą, korzystając ze środków masowego przekazu, nie może się równać ze szkodą, jakiej ich dusze nieświadomie doznają.

Wykorzystujcie każdą możliwość przebywania wśród przyrody. Spędzajcie swój czas wśród przyrody. Nie przy grillu, muzyce i reklamach brzmiącymi z radioodbiorników. Słuchajcie dźwięków przyrody. Oglądajcie ptaki, drzewa. Patrzcie na chmury. Słuchajcie ciszy.

Nie możemy zmusić wszystkich ludzi do modlenia się i czytania naszych różańców, lecz możemy nakierować ich uwagę na otaczające ich w życiu przeszkody, które powinni omijać, w trosce o swoje duchowe wywyższenie się, i zastępować je bardziej doskonałymi wzorcami.

Jeżeli jest trudno wam odróżniać jakość tego, co was otacza, szukajcie pośród ludzi, jacy są wśród was, tych, którzy zdążyli zachować swoje współbrzmienie z Bogiem i dla których nie będzie większego szczęścia niż to, by przekazać wam swoje odczucia odnośnie Boskiej rzeczywistości, by przekazać wam część swoich czystych wibracji.

Udzieliłam wam wystarczająco dużo informacji do rozmyślania. Nie mam czasu stać ciągle wokół was. Dałam wam właśnie to, co jest potrzebne teraz, by wasze dusze mogły odświeżyć się i przebudzić się do Wyższej Rzeczywistości.

Czynię to wszystko z miłości i współcierpienia z wami.

JAM JEST Guan In.