Odczuwam waszą Miłość i przesyłam wam swoją Miłość!

Umiłowany Saint Germain
25 marca 2005

JAM JEST Saint Germain, JAM JEST przyszedł!

JAM JEST!

Radość naszego spotkania będzie przyćmiona smutną nowiną, którą pragnę teraz wam przekazać. Wiecie, że zastawiłem swoje ciało kauzalne po to, by ludzkość Ziemi mogła skorzystać z daru fioletowego płomienia w tym trudnym dla planety czasie.

Prawo jest takie, że energię należy zużywać rozsądnie, a ktoś musi zrekompensować uszczerbek wydatkowanej na próżno energii.

Zastawiłem swoje ciało kauzalne po to, by mieszkańcy Ziemi mieli prawo korzystania z fioletowego płomienia. Była to kolosalna możliwość, która winna była przyczynić się do skoku świadomości ludzkości. Oczyszczając tym uniwersalnym rozpuszczalnikiem karmiczne nawarstwienia, moglibyście wspiąć się na następny stopień ewolucyjnego rozwoju, unikając kataklizmów i wszelkich żywiołowych oraz technogennych klęsk i katastrof.

Tak się jednak nie stało. Fioletowy płomień był używany przez ludzkość nie tak, jak zaplanowały Wzniesione Zastępy. Jak wyjaśnił Umiłowany Surija, w chwili obecnej łaska fioletowego płomienia działa wybiórczo i tylko dla tych jednostek, które umieją wykorzystywać go, nie powodując dodatkowych uszczerbków planety.

Ktoś musiał zrekompensować szkody, energetyczne szkody spowodowane przez ludzkie niewłaściwe stosowanie energii fioletowego płomienia. Tym kimś byłem Ja. Straciłem ogromną część swojego ciała kauzalnego, energia którego była skierowana na kompensację szkód spowodowanych przez ludzkość poprzez niewłaściwe wykorzystanie energii fioletowego płomienia.

Dlatego przyszedłem, by powiedzieć o tej ofierze, którą przyszło mi ponieść dla was, lecz nie po to, by otrzymać współczucie lub wsparcie. Przyszedłem jedynie poinformować o tym, co się stało. Gdybym tak nie uczynił, to karma stworzona przez ludzkość wskutek nieprawidłowego wykorzystywania energii fioletowego płomienia, mogłaby doprowadzić do nieodwracalnych następstw dla planety Ziemia.

Przyszedłem zawiadomić was o tym smutnym wydarzeniu. Lecz nie martwcie się tym. Ten świat zawsze wymagał ofiar ze strony Wyższych Istot. Podobne ofiary ponoszono zawsze, przez całą historię rozwoju cywilizacji na planecie Ziemia.

Powiem więcej. Wiele Istot Światła ofiarowywało i nadal ofiaruje swoje ciała kauzalne po to, by momentum* Światła, momentum osiągnięć zawarte w tych ciałach zostało wykorzystane do ustabilizowania sytuacji zarówno na tej planecie, jak i na innych planetach, w innych galaktykach, gdzie sytuacja jest również niepomyślna, jak na Ziemi.

Przypuszczam, że wielu z was będzie zasmuconych tymi wieściami. Obserwowałem wielu z was podczas odmawiania dekretów fioletowego płomienia. Czyniliście to tak szczerze i tak ofiarnie, że w imię waszego dążenia, w imię waszego porywu i w imię nabytych przy tym przez was osiągnięć gotów jestem ofiarować wszystko, co posiadam, wszystkie swoje ciała i całość KTÓRY JAM JEST.

Możliwe, że wyda się wam to nierozsądne, jednak chcę przypomnieć, że my wszyscy, Wzniesione Zastępy oraz niewywyższona ludzkość stanowimy jedyno wspólne ciało Boga. Jesteśmy jednością. Jesteśmy też nieśmiertelni, dlatego niemożliwe jest umrzeć, nawet jeśli ofiarujecie wszystkie swoje ciała. Jest to misterium Boga i kiedyś zrozumiecie sens tego misterium.

Teraz mogę powiedzieć że nie ma bardziej wzniosłej przyjemności w tym Wszechświecie, nad rozkosz doświadczaną podczas składania siebie w ofierze Życiu, dla ocalenia żywych istot.

Również wy w swoim życiu składacie takie ofiary. Każdy składa taką ofiarę, jaką może złożyć zgodnie z poziomem swojego rozwoju, zgodnie z poziomem rozwoju swojej świadomości.

Ofiarujecie swój wolny czas na odmawianie dekretów fioletowego płomienia, ofiarujecie swoje przyzwyczajenia, swoje wady.

Kiedyś wejdziecie na taki stopień swego rozwoju, który pozwoli ofiarować część lub całość swojego ciała kauzalnego dla dobra Życia.

Powiem wam w sekrecie, że wszystkie ofiary, które już ponieśliście i które jeszcze poniesiecie, w istocie nie są żadnymi ofiarami, z pozycji Duchowego Świata. Ofiarujecie swoją śmiertelną część, lecz nabywacie bezcenne doświadczenie, które zabarwia waszą monadę zdumiewającymi kolorami.

Otrzymujecie dokładnie tyle, ile dajecie. Otrzymujecie więcej, bo oddajecie walutę znikomą (dosł.: ddoczesną), która jest stosowana w waszym świecie, a nabywacie bezcenne niezniszczalne skarby w Niebiosach.

I nastanie dzień, kiedy będziecie gotowi ofiarować nawet te wasze bezcenne skarby, ponieważ rozumiecie, że nie istnieje już granica oddzielająca was od Boga. Nie rozdzielicie już w świadomości tego, co przynależy wam, od tego, co przynależy Bogu, ponieważ jesteście jednością.

A jest to stan, który powinniście osiągnąć.

JAM JEST Saint Germain. Ten sam Saint Germain, którego kochacie. Ja wiem jak mnie kochacie. Odczuwam waszą Miłość. Z wzajemnością przesyłam wam swoją Miłość.

Miłość waszych serc, energia Miłości jest tym, co jest niezbędne nam, Wzniesionym Zastępom. Wasza Miłość jest dla Nas niczym najlepszy pokarm na Ziemi, jakiego możecie skosztować.

Z wzajemnością przesyłamy wam naszą Miłość. Odczuwacie tę Miłość jako błogostan. Jest to najlepsza, najwyższa przyjemność, jakiej możecie doświadczyć, znajdując się w świecie fizycznym.

Jest to tajemnica alchemii. Jest to wymiana energii pomiędzy oktawami, a jest to Boski plan dla ludzkości Ziemi. Wkrótce, już w ciągu następnej Szóstej Rasy, ludzkość zrezygnuje z ciężkiego pokarmu. Będzie odżywiała się skoncentrowaną Boską energią, wpływającą przez czakry do niższych ciał i odżywiającą je.

Wygląda to jak fantastyka, lecz tak będzie. Staniecie się rasą duchowych istot i będziecie w stanie przypomnieć sobie wszystkie swoje wcielenia na Ziemi, wszystkie, nawet najmniejsze szczegóły z każdego swojego życia. Chcę wam powiedzieć, że pierwsze, co postaracie się uczynić, to nie przypominać nigdy sobie o swoich ziemskich doświadczeniach, bowiem dla waszych subtelnych dusz wspomnienia tamtych doświadczeń będą nie do zniesienia.

To, co otacza was teraz, wyda się strasznym snem, który trwał miliony lat. Lecz sny się kończą. Życzę wam szybkiego przebudzenia do realnego życia!

JAM JEST Saint Germain i przesyłam wam swoją Miłość!

* patrz słownik

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net