Ziemia przechodzi teraz krytyczny i przełomowy czas

Sanat Kumara
22 marca 2005

JAM JEST Sanat Kumara, znów przyszedłem poprzez mojego posłannika.

Słowny opis nadchodzących wydarzeń, zawsze niewystarczająco je odzwierciedla, a także w dużej mierze nadaje mu przybliżony i prawdopodobny charakter.

Wszystkie wydarzenia w ich prawdopodobnym kształcie zostały określone już w chwili początku stworzenia.

W waszym świecie istnieją takie pojęcia jak Zodiak i znaki Zodiaku. Dla człowieka znającego język gwiazd cała teraźniejszość i przyszłość jest zapisana w tym polu informacyjnym złożonym z przejawionych gwiazd. Gdybyście władali doskonale językiem gwiazd, to moglibyście odczytać przyszłość waszej planety, zapisaną uniwersalnym językiem tego Wszechświata.

Wątpię jednak, żeby w waszych czasach znalazł się choćby jeden świecki astrolog, zdolny zrozumieć ten język.

Prawdziwa wiedza, będąca kluczem do języka gwiazd i pozwalająca przewidywać przyszłość, jest ukryta przed współczesną ludzkością. Podobnie jak ukryta jest wiedza pozwalająca przewidywać śmierć oraz poznać swoją przeszłość i przyszłość.

Przeszłość i przyszłość jednak są kształtowane przez teraźniejszość, przez każdą minutę i sekundę teraźniejszości. W waszym świecie obowiązuje ograniczenie czasu i przestrzeni. W wyższych światach nie ma takich ograniczeń, z tego powodu doskonała matryca (matrix) stworzenia może przejawiać się we współrzędnych czasoprzestrzennych na wiele różnych sposobów, prawdopodobieństw, które określane są poprzez wasze cominutowe wybory.

Dlatego plan rozwoju Wszechświata, który zawiera plan rozwoju waszej planety, może być modyfikowany w pewnym przedziale, który jednak ma swoje ramy. Jeżeli ewolucja jakiejś planety rozwija się na granicy korytarza, określonego dla niej przez Wyższy Plan, wtedy wkracza cała Hierarchia Istot Kosmicznych, by odpowiednio skorygować jej ewolucję.

Zdarzało się to wielokrotnie na waszej planecie. Ewolucja dochodziła do jakiegoś krytycznego punktu i potem powracała do dawnego, bezpiecznego koryta.

Niebezpieczeństwo dla ewolucji jest związane ze stopniem zerwania więzi z Siłami Wyższymi, z Hierarchią Wszechświata, z Bogiem, z Boskim Prawem.

Istnieją określone, krytyczne chwile w historii zarówno Ziemi, jak i każdej innej planety, określone przez Zodiak i spowodowane przez cykle kosmiczne, gdy kierunek, pole informacyjne Prawa Kosmicznego jest porównywane do kierunku ewolucji życiowych strumieni zamieszkujących planetę. W takich momentach, jeśli odchylenie od określonego kierunku rozwoju przekracza punkt krytyczny, następuje korekta w rozwoju planety.

Dzieje się tak w waszych dniach. Ewolucja planety odchyliła się od trajektorii określonej Kosmicznym Prawem i wymaga korekty.

Przychodzimy okresowo przez różnych proroków i posłanników, by przypomnieć o istnieniu Prawa i konieczności wypełniania go.

Wszystkie proroctwa o końcu świata oraz o różnych klęskach, które ogłaszano w przeszłości jak również obecnie, są prostym przypomnieniem o konieczności podporządkowania się Prawu istniejącemu w tym Wszechświecie.

Prawo to będzie przestrzegane niezależnie od waszej chęci wypełnienia go lub nie.

Zadanie Sił Wyższych zawsze sprowadzało się do tego, by utrzymać ludzkość na skraju przepaści, aby sama siebie nie zniszczyła.

Pomoc, którą okazywano i która dalej jest okazywana, polega na poszerzenia świadomości ludzkości, polega na pokonaniu wewnętrznych ograniczeń typowych dla ludzi, a także jest pomocą związaną z wznoszeniem na następny poziomu rozwoju świadomości.

Ziemia przechodzi teraz przez krytyczny i przełomowy czas. Zadanie jakie stoi przed ludzkością to uświadomienie sobie tego, że oprócz planu fizycznego istnieją również bardziej subtelne plany oraz uświadomienie tego, że człowiek w swojej istocie jest Wielką Kosmiczną Duchową Istotą. Potencjał człowieka jest ogromny.

Opanowanie go nastąpi nie wcześniej, nim człowiek przezwycięży swoje cechy, przywiązujące go do planu fizycznego.

Kiedy obserwujemy niektórych z was, z naszego wzniesionego poziomu, doznajemy czasami takich odczuć jak wy - obserwując mrówki.

Zapewne obserwowaliście w swoim życiu mrówkę niosącą wielki ładunek w kierunku mrowiska. Ze swego poziomu lepiej widzicie, która droga jest najlepsza, a także to, że drogę można było skrócić i z mniejszym wysiłkiem dotrzeć do mrowiska.

Jeśli będziecie obserwować mrówki, zrozumiecie nasze odczucia, których doznajemy obserwując wasz rozwój.

Dokładnie tak jak wy nie zabieracie się za pracę mrówki, tak i my nie możemy przyjąć na siebie wykonania zadań stojących przed wami.

Możemy udzielić pewnej pomocy i okazujemy ją stale, lecz tylko w ramach określonych przez Prawo.

Jednym z tych aspektów pomocy, okazywanej przez nas, jest przypominanie o kosmicznych terminach oraz o tym, kim w rzeczywistości jesteście.

Wasz potencjał jest ogromny. W odróżnieniu od mrówki, która w tej Manwantarze - tym okresie rozwoju Wszechświata nie zdoła osiągnąć ludzkiej formy rozwoju, wy będziecie mieli sposobność przejawić swoją prawdziwą Boską naturę jeszcze przed ukończeniem tej Manwantary*.

Dlatego podjęliśmy tak wiele wysiłków, by zapobiec zniszczeniu fizycznej platformy tej Ziemi, która przygarnęła was i która zapewniła wam bezpieczne warunki przeżycia i rozwoju.

Każdy kataklizm, każda klęska żywiołowa przejawia się jako następstwo waszej niedoskonałej świadomości. I rzeczywiście, zbieracie płody (owoce) swojego nieposłuszeństwa, egoizmu i uporu, spotykając się twarzą w twarz z tymi przejawami żywiołu.

Pole informacyjne ludzkości i informacyjne pole Ziemi są bardzo ściśle związane i przeplecione.

Z tego powodu każda niedoskonała myśl wpływa na całą planetę, otaczając kulę ziemską i wchodząc w rezonans z podobnymi niedoskonałymi myślami i uczuciami.

Dokładnie tak samo dzieje się z myślami skierowanymi na Pomyślność, Dobro, pozytywne myślokształty i emocje stabilizują całą planetę i przyczyniają się do prostowania osi Ziemi.

Żebyście mogli spokojnie istnieć i rozwijać się, miliardy Kosmicznych Istot gotowe są służyć dzień i noc bez wytchnienia, by zrównoważyć i zapobiec licznym możliwym katastrofom i kataklizmom.

Na tym też polega pomoc, jaką możecie okazywać Wzniesionym Mistrzom.

Medytujcie na Dobro, Pomyślność, Miłość. Zachowujcie wewnętrzny spokój i opanowanie. Każdy z was powinien stać się punktem oparcia dla Ziemi, przewodnikiem Światła, poprzez który realizowałoby się równoważenie tej planety i napływ potrzebnego Światła, by Ziemia mogła przejść na następny poziom.

Obserwuję z radością osiągnięcia wielu z was. I szczerze cieszę się z waszych osiągnięć na Drodze.

Zgodnie z Prawem Kosmicznym nie mogę przyjść i uścisnąć ręki każdemu. Lecz wy możecie w swoich subtelnych e ciałach dosięgnąć mojego poziomu, a ja przytulę każdego z podchodzących do mnie i uścisnę jego rękę.

JAM JEST Sanat Kumara

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net