Uczucie walki nie jest boskim uczuciem

 

Ukochany Alfa

18 marca 2005

 

JAM JEST Alfa. Ja przyszedłem. Zgodnie z prawem mogę wejść do świątyni posłannika tylko z zaproszeniem.

Tatiana mnie zaprosiła. I oto mam możliwość znów rozmawiać z wami.

Życzeniem niebios jest kontynuacja rozmów poprzez tego posłannika dopóty, dopóki nie zmienią się zewnętrzne i wewnętrzne okoliczności.

Wasz świat podobny jest do błota i gdy wibracje jakiegoś człowieka zaczną wyróżniać się zbytnio z poziomu średniego, to siły opozycyjne wobec Prawa zaczynają podejmować wysiłki, by wszelkimi środkami stłumić źródła niebezpieczeństwa dla nich.

Wyższe wibracje są odbierane przez każdą istotę, która jest jakoś związana z waszym światem, jako źródło niebezpieczeństwa. Te wibracje Światła rzeczywiście niosą w sobie niebezpieczeństwo. Niszczą one wszystko, co jest niezgodne z Boskim planem i kolejnym etapem kosmicznej ewolucji.

Czas się zmienił. Jeśli wcześniej mogliśmy działać poprzez naszych posłanników i działanie to można byłoby porównać do strumyka światła, to teraz jest to raczej podobne do wodospadu Światła.

Dążymy do tego, by napełnić wasz świat możliwie największą ilością Światła. Strumień ten musi dosłownie zniszczyć wszystko, co jest niezgodne z planem Boga dla kolejnego etapu ewolucji Ziemi.

Dlatego opór jest wielki. Linia frontu przechodzi przez serca naszych posłanników.

To jest rzeczywiście wielka bitwa, wymagająca wielkiego napięcia sił.

Następuje nowy etap i nowa Kosmiczna możliwość. I (następuje) opór przeciwko tej możliwości.

Dwie siły kształtujące ten Wszechświat, które zewnętrznie wyglądają na przeciwstawne jedna drugiej, lecz w rzeczywistości po prostu uczestniczą w wykonaniu Planu Stwórcy dla tego Wszechświata.

(Pojawia się) pierwsza siła, która wspomaga przejawianie się iluzji, tworzenie przejawionych światów. I druga siła wspomagająca powrót tego przejawionego świata do stanu wyjściowego Nieprzejawionej Wszechwiedzy.

Na pierwszym etapie rozprzestrzenianie się siły wspomagającej tworzenie iluzji napotyka na opór siły, która dąży do zachowania pierwotnego pokoju.

Po przejściu przez punkt krytyczny tego Wszechświata, siły zamieniają swoją rolę i opór przychodzi ze strony siły dążącej do zachowania iluzji.

Są to siły, które w różnych systemach filozoficznych nazywano Ying i Yang, zasada męska i żeńska, siły dobra i zła.

Widzicie, że obie siły stanowią konieczne części planu Stwórcy. Uzupełniają się one nawzajem i im gęstszy jest dany świat, tym bardziej wrogie są te siły wobec siebie.

Im subtelniejszy jest dany świat, tym harmonijniej oddziaływują pomiędzy sobą te dwie siły Wszechświata.

Pokonanie iluzorycznej wrogości (pomiędzy) tymi dwoma siłami wewnątrz waszej świadomości jest podstawowym tematem udzielanej tu Nauki.

Uczucie walki nie jest Boskim uczuciem. Jest ono właściwe tylko światom gęstym. Traktat podawany o znaczeniu walki Niebios, istniejący w wielu naukach, posiada całkiem inny sens. Sens ten jest różny i zależny od poziomu świadomości istot ewoluujących.

Był etap, na którym dopuszczono interpretowanie tej bitwie jako bitwy (pomiędzy) aniołami w Niebiosach. Odpowiadało to poziomowi świadomości ludzkości na ówczesnym etapie.

Obecnie nastał moment, w którym należy zastąpić w waszej świadomości obraz rozmachujących pięściami aniołów obrazem oddziaływania dwóch przeciwdziałających sił w tym Wszechświecie.

Im bliżej Prawdy rozważacie oddziaływanie tych dwóch sił, tym mniej bolesne będzie dla was przejście waszej planety na nowym poziom rozumienia Boskiej Prawdy.

Prawidłowe rozumienie zachodzącej w tym świecie bitwy zaoszczędzi wam sporo błędów na drodze duchowej, związanej z waszym pragnieniem bronienia siłą waszego rozumienia Prawdy.

Możecie stwierdzać Prawdę, lecz nie musicie walczyć z każdym, kto waszym zdaniem rozumie tę prawdę nieprawidłowo i (doprowadzać do sytuacji gdy) tylko na podstawie waszej oceny podlegać on będzie osądowi i karze.

Pozwólcie sądzić Temu, Któremu to prawo przysługuje. Nie próbujcie waszą człowieczą świadomością. I to spraw, które jak na razie są niedostępne dla waszego rozumienia.

Żyjąc na świecie, chrońcie uczucia Miłości i Harmonii, a wszystko to będzie wam dane.

JAM JEST przyszedł specjalnie, by udzielić wam tej ważnej Nauki. I mam nadzieję, że zrozumieliście mnie.

JAM JEST Alfa, wasz Ojciec w Niebiosach.