Umiejcie dostrzec istotę Prawdy

Pan Gautama Budda
17 marca 2005

JAM JEST Budda Gautama. JAM JEST przybyły ponownie. Czasy się skróciły, więc chcę przekazać najważniejsze.

Niech nie krępuje was słowna powłoka, w którą obleczone są nasze przesłania. Słowa są ubraniem Prawdy, dokładnie tak, jak listowie jest odzieżą drzew. Przychodzi jesień i liście opadają, by wiosną pojawić się ponownie.

Również tak jest ze słowami. Prawda przyobleka się słowami, byście mogli zachwycać się jej Istotą. Ale przychodzi czas, kiedy te słowa więdną, podobnie jak jesienne listowie, a dzieje się tak tylko po to, aby nowa Prawda przejawiła się w następnym etapie kosmicznego cyklu. Z tego powodu nie ma sensu przywiązywanie się do słów, w które ubrana jest Prawda. Umiejcie za fasadą różnych nauk i systemów religijnymi rozpoznać Jedyną Prawdę i nie przywiązujcie się do słów.

Przywiązanie to do tego lub innego systemu jest podobne do przywiązania do ubiegłorocznego listowia.

Umiejcie dostrzec istotę Prawdy.

Teraz Prawda przychodzi przez tego posłannika. Nie wiemy, co będzie dalej. Zbyt nieprzewidywalny jest świat, w którym żyjecie, dlatego daje się wam kierunek w postaci energii, magnesu, który pozwoli wam w przyszłości, znajdować ziarnka Prawdy, porozrzucane w różnych Naukach i wierzeniach.

Pamiętajcie o tym, że Prawda jest jedna, a jej załamania w świadomości ludzi są różne i określone poziomem ich rozwoju.

Podobnie jak drzewa tracą liście jesienią, tak tracicie swoje fizyczne ciała, ale tylko po to, aby znów przyjść na ten świat, znów urodzić się i otrzymać nowe ciało. Mądry człowiek, doświadczający tego życia, myśli o swoim przyszłym życiu. Rozumie on, że każdy wybór, postępek, działanie, myśl czy uczucie określają jego przyszłość w tym życiu i określają okoliczności jego następnego żywota.

Będzie bardzo pożytecznie dla waszego rozwoju, jeśli w każdym momencie waszego życia będziecie się zastanawiali, jak to, czego dokonujecie, odbije się na waszym przyszłym żywocie. I nie dążcie do otrzymania nagrody za swoje szlachetne czyny w tym życiu. Dążcie do otrzymania nagrody w następnym życiu. To minimalne zadanie stojące przed wami.

Ci z was, którzy mają bardziej poszerzoną świadomość, rozumieją, że stanowicie nieodłączną część Boga, tworzycie ciało Boga, dokładnie tak, jak wszystkie żywe stworzenia na Ziemi. Z tego powodu przestaje mieć znaczenie otrzymanie nagrody i w przyszłym życiu.

Widzicie swój cel w pomaganiu wszystkim żywym istotom, ponieważ równocześnie jesteście każdą z tych żywych istot. A stanowiąc jedyny organizm z całym Stworzeniem, nie możecie dalej twierdzić, że narząd lub układ organizmu, do którego należycie, jest najważniejszy.

Jeśli serce albo nerki waszego organizmu będą mówić, że są najważniejsze i zasługują na szczególne traktowanie, wtedy odbije się to na całym organizmie i odczuje on to jako chorobę.

We Wszechświecie oddzielenie od innych żywych istot istnieje tylko w waszej świadomości i jest ono charakterystyczne tylko dla danego etapu ewolucyjnego rozwoju.

Im bardziej rozwinięta jest świadomość człowieka, tym mniej dostrzega on sprzeczności w różnych systemach religijnych, tym większą jedność odczuwa z każdą żywą istotą.

Spróbujcie doszukiwać się sprzeczności i zła we wszystkim, co was otacza – właśnie tak działa tak zwana egoistyczna, skupiona na sobie świadomość. Tym samym, do takiego stopnia zniżycie swoje wibracje, że przyciągniecie do swego życia z zewnętrznego świata najbardziej niskie jego przejawy. Będziecie nieszczęśliwi i otaczający was ludzie także będą nieszczęśliwi.

Jeśli zastanowić się, to większość ludzi tak właśnie postępuje. Zauważają oni w swoim otoczeniu przeważnie wady. I to jest naturalne, ponieważ ich świadomość jest na tyle niedoskonała, że widzi dookoła tylko minusy. Z tego powodu tacy ludzie są swojego rodzaju generatorami niedoskonałości, generatorami iluzji. Są gigantycznymi wytwórcami iluzji, wprost wyczynowcami produkcji niedoskonałych myśli i uczuć, niedoskonałych emocji i działań.

Ale kiedyś należy zaprzestać takich działań.

A ponieważ w waszym świecie działa prawo wolnej woli, to jedynie sami możecie zapragnąć zmiany tej sytuacji. Tylko sami możecie spróbować zmienić siebie i swój stosunek do otaczającego świata.

Przepędźcie ze swego umysłu i serca wszystko, co rozdziela, co zmusza was potępiać innych, szukać niedoskonałości i sprzeczności we wszystkim. Zaprzestańcie w swojej głowie stałe poszukiwania na zewnątrz tych, którzy, z waszego punktu widzenia, wam przeszkadzają.

Mogą to być sąsiedzi, reprezentanci innych światopoglądów, upadłe anioły, światowe zło.

Tak, wasz świat obfituje w niedoskonałość. Lecz kiedy stale skupiacie uwagę na niedoskonałości, wtedy dobrowolnie podlewacie swoją Boską energią chwasty niedoskonałej ludzkiej świadomości.

Patrzcie, co podlewacie, na co wydatkujecie daną od Boga energię.

Stale zachowujcie swoje wibracje na maksymalnie możliwym poziomie. Rzeczywiście, bardzo trudne jest stale zachowywać swoją świadomość w czystości, znajdując się pośród niedoskonałości. Lecz musicie to robić. Wykorzystujcie wszystko, co tylko pomaga we wznoszeniu świadomości.

Wiersze. Muzyka. Przyroda. Zabawa z dziećmi. Kwiaty.

Podlewajcie energią swojej uwagi tylko doskonałe wzorce.

To nie oznacza, że powinniście odizolować się od świata. Przebywajcie w świecie, znajdujcie się w niedoskonałym przejawieniu, lecz nie dajcie tej niedoskonałości zawładnąć sobą, waszą świadomością, waszą duszą.

Gdy zaczynacie skupiać się na doskonałych Boskich przejawach, wtedy podnosicie swoje wibracje. Stajecie się szczęśliwym człowiekiem. Lecz pamiętajcie o obowiązku pomocy wszystkim żywym istotom. Prawo tego Wszechświata jest takie, że wyższe służy niższemu.

Ten, kto posiada wystarczająco poszerzoną świadomość, zobowiązany jest pomagać swoim młodszym braciom i siostrom.

W tym możemy służyć wam za przykład. Popatrzcie, ile energii i wysiłku wydatkujemy na pomoc wam w otwarciu lotosu rozumienia Boskiej Prawdy.

Wszystko, co powiedziałem, znaliście już wcześniej. Powinniście tylko zrobić małą rzecz – postępować w życiu zgodnie z otrzymaną wiedzą.

JAM JEST wasz brat Gautama.

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net