Eksperyment Nauczycieli

 

Sanat Kumara

12 marca 2005

 

JAM JEST Sanat Kumara, przyszedłem znów poprzez mojego posłannika.

Tak się złożyło, że okoliczności w świecie zewnętrznym na razie nie pozwalają na zrealizowanie zaplanowanego i zdecydowaliśmy przełożyć nasze doświadczenie na nieokreślony czas.

Świat fizyczny jest nieprzewidywalny i nie poddaje się prognozom. Zawsze istnieje prawdopodobny scenariusz rozwoju wydarzeń, lecz na ile scenariusz ten się rozegra, nigdy nie można przewidzieć.

Zaczęliśmy te doświadczenia, by móc poprzez współpracę dwóch osób znajdujących się w przeciwległych końcach kuli ziemskiej, dzięki ich współbrzmieniu z Boską Rzeczywistością, otrzymać możliwość koordynacji ich działań, bazując na kierunkach otrzymanych z wewnątrz, z planu subtelnego. Na pierwszym etapie, eksperyment się udał.

Zdążyliśmy poprzez Lorraine przekazać Tatianie informacje o przygotowaniu się do przyjmowania ‘dyktand’.

Ona przyjęła warunki eksperymentu i z honorem wykonała pracę odbioru przesłań ze świata subtelnego.

Kolejnym etapem miał być odbiór wiarygodności tych przesłań na innym końcu kuli ziemskiej przez Lorraine. To się jednak nie udało.

Jak zawsze zadziałał stereotyp wcześniejszego zachowania. To, co nie zgadza się z własną percepcją Boskiej Rzeczywistości i własnych wibracji, jest odrzucane od zewnętrznego świadomego umysłu.

Dlatego jesteśmy zmuszeni na tym etapie ustąpić. Nie dlatego, że nie chcemy kontynuować tego doświadczenia, ale ponieważ jak zawsze natrafiliśmy na złożoności pokonania stereotypów zewnętrznej świadomości posłannika. W tym przypadku Lorraine.

Jednak nic, co wydarzyło się w tych dniach, nie jest bezsensowną stratą sił i energii.

Proszę Tatianę, by opublikowała wyniki tego doświadczenia w swoim wydaniu “Syriusza”.

Ważne jest, by ludzie otrzymali pojęcie o tym, do czego dążymy, co chcemy osiągnąć na tym etapie.

Kontynuacja tego doświadczenia będzie zależała od rozwoju dalszych wydarzeń. Postaramy się informować was poprzez naszego posłannika Tatianę o tym, co uważamy, iż trzeba doprowadzić do waszej świadomości. Teraz żegnam się z wami i pamiętajcie, że nadzieja skutecznego zakończenia tego doświadczenia nigdy nas nie opuści.

Według starożytnej mądrości, tylko świadomość, która całkowicie oderwała się od Boskiej rzeczywistości, nie może posiadać nadziei na rozwiązanie jakiegokolwiek problemu.

JAM JEST Sanat Kumara. Do nowych spotkań.