Powinniście wznieść piramidę Boskiej Rzeczywistości we własnej świadomości

Pan Gautama Budda
10 marca 2005

JAM JEST Pan Świata, Gautama Budda, przyszedłem dziś poprzez tego posłannika, która daje mi możliwość przemawiać przez nią.

Od czasu mojego wcielenia na tej planecie jako królewicza Siddharty, przychodziłem tu wielokrotnie i byłem obecny w świątyniach tych, którzy przygotowali się na moją obecność. Nadal to robię. Stopień osiągnięć Buddy pozwala wam rzutować swoją obecność na wiele indywiduów, znajdujących się w różnych systemach światów.

Dlatego część mnie może jednocześnie być obecna w wielu osobach na tej planecie.

Muszę was poinformować, iż jestem obecny również w tym posłanniku, nawet jeśli będzie wydawało się to wam dziwne. Stopień mojej obecności jest uzależniony od poziomu osiągnięć człowieka w danym wcieleniu i może on zmieniać się od czasu do czasu. Bieżący stopień mojej obecność w Tatianie wynosi 50%. To bardzo wysoki stopień, który pozwala jej osiągnąć 33 poziom eteryczny, z którego przyjmuje te dyktanda.

Chcę uchylić nieco rąbka tajemnicy, jak zachodzi ten proces.

Najpierw podnosimy wibracje posłannika, wtłaczając energię Światła do czakramów. Wtedy wszystkie ciała koordynują się i zaczynają współbrzmieć z Wyższą Rzeczywistością Bytu. Kiedy stopień współbrzmienia z Boską Prawdą osiągnie najwyższy, możliwy w danych okolicznościach poziom, rozpoczynamy przesyłanie energii, będącej nośnikiem informacji, do niższych ciał posłannika.

Podobne jest to do tego, jakbyśmy wypełniali jakieś naczynie energią Światła.

Pojemność tego naczynia jest ograniczona przez osobisty stopień osiągnięć posłannika. Następnie energia ta przekształca się w formę dostępną do odbioru. Jest to postać myśli i widzialnych obrazów powstających w fizycznym mózgu posłannika, które mogą zostać wypowiedziane lub zapisane. Podczas spisywania tych myśli i obrazów jest wykorzystywany wewnętrzny język posłannika i charakterystyczne dla niego zwroty.

Dlatego początkowo czysta energia, zawierająca w sobie absolutną Prawdę, na tym etapie przekształcania jest zabarwiana światopoglądem posłannika i ograniczana jego zewnętrzną świadomością.

Opisuję tak szczegółowo mechanizm, który wykorzystujemy do przekazywania tych przesłań, abyście zrozumieli, że nie mamy przed wami żadnych tajemnic. Jesteśmy gotowi odkryć przed wami wszystkie tajemnice Kosmosu. Tu pojawia się pytanie, czy wasza świadomość jest gotowa przyjąć te tajemnice, czy ona wytrzyma?

Dlatego za każdym razem część Prawdy jest przekazywana w postaci słów, a część w postaci energii, którą zawiera tekst przesłania. Pomaga to nam obejść waszą zewnętrzną świadomość i zwrócić się wprost do tej części waszej osobowości, która nigdy nie zapomniała o swym Źródle, i przebudzić tę waszą część.

Podstawowy cel, jaki pragniemy osiągnąć, przekazując wam za pośrednictwem posłannika te dyktanda, polega na przebudzeniu waszej pamięci o was samych i przeniesieniu tej głębinowej pamięci do waszej zewnętrznej świadomości.

Zauważyliście, że przesłania te są formułowane bardzo prostym językiem. One nie zawierają żadnych zawiłych wykładów czy przemądrzałych prawd, a to dlatego, że w swej istocie Boska Prawda jest bardzo prosta i jest dostępna nawet świadomości dziecka. Ściślej mówiąc, jest dostępna właściwie tylko świadomości dziecka.

Tak zwane życiowe doświadczenie, które zdobywacie podczas swojego pobytu na Ziemi, z reguły utrudnia zrozumienie tej Prawdy.

Wasze życiowe doświadczenie jest tym, co pozwala wam istnieć w warunkach fizycznej iluzji. Jednak do zrozumienia Boskiej Prawdy należy akurat zrezygnować z tego fizycznego, zdobytego przez was doświadczenia.

Jest to zdolność, którą będziecie musieli opanować. Powinniście ciągle odczuwać w sobie obecność obu tych aspektów – duchowego i fizycznego. Musicie ciągle pamiętać, że duchowy aspekt stanowi waszą główną część. Fizyczna część jest tymczasowa i potrzebujecie jej tylko na pewnym etapie osobistej ewolucji.

Kiedy utożsamienie się z waszą prawdziwą duchową istotą osiągnie pewien punkt krytyczny, zaczniecie stopniowo tracić swoją nierealną część. Wasze ciała będą stawały się coraz mniej gęste i stopniowo pozbędziecie się swoich fizycznych ciał. Jednak powinniście rozumieć, że nie jest to przemiana natychmiastowa. Jest to proces trwający setki tysięcy i miliony lat. Równocześnie ze zmianą waszych ciał fizycznych będzie zmieniać się otaczająca sytuacja w waszym świecie fizycznym. W istocie, jest on zwierciadłem, w którym odbija się waszą świadomość.

Dlatego za setki tysięcy lat będziecie istnieć w innym, mniej gęstym świecie. Stanie się to dopiero wtedy, kiedy zmienicie swoją świadomość.

Zatem rozumiecie, że wszystko to, co jest zbytnio przywiązane do rzeczy tego iluzorycznego świata, nie będzie w stanie istnieć w nowej rzeczywistości, która jest planem Boga dla tej planety, dokładnie tak samo jak i dla innych planet i światów.

I naprawdę, tacy ludzie będą podobni do zeszłorocznej trawy, która nie będzie w stanie istnieć w nowym świecie i powinna zostać spalona w kosmicznym piecu.

Przychodzimy znowu i znowu, aby przebudzić waszą świadomość do zrozumienia nowej epoki, nowego czasu.

Bez ustanku będziemy powtarzali wam te same prawdy. Będziemy robić to stale, aż utożsamicie się z nieśmiertelną częścią was samych, aż przestaniecie trzymać się kurczowo starego świata, swojego starego fizycznego domu, który służył wam wiernie, w którym mieliście możliwość otrzymania wszystkiego, co niezbędne do rozwoju waszych dusz.

Teraz nastała pora na przeprowadzenie się do nowszego, doskonalszego domu. Właśnie teraz nastąpił ten etap, w którym powinniście zbudować ten dom dla siebie.

Budowanie owo odbywa się wewnątrz was poprzez zmianę waszej świadomości i jest ono naprawdę imponujące. Powinniście wznieść piramidę Boskiej Rzeczywistości we własnej świadomości.

I już to robicie, już wznosicie tę piramidę, czytając te przesłania, otrzymując niezbędną informację w postaci słów i energii koniecznych do przeobrażenia świadomości.

Cieszę się z tego spotkania i życzę sukcesów na waszej drodze.

JAM JEST Gautama Budda i żywię nadzieję na spotkanie z wami w najbliższej przyszłości poprzez tego posłannika.

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net