Otwórzcie swoje serca na Boską Miłość, a przemienicie ten świat

Obecność Bezwarunkowej Miłości
7 marca 2005

JAM JEST Obecność Bezwarunkowej Miłości w twojej świątyni. Boska Miłość jest twoją główną i dominującą cechą.

Wybraliśmy ciebie jako naszego posłannika właśnie z powodu Miłości przeważającej w twoim sercu.

Przewaga sił anty-miłości w tym świecie jest zbyt duża. Bardzo to nas zasmuca.

Ze wszystkich Boskich cech największą jest Miłość. Dążenie ku miłości, pragnienie by kochać i być kochanym jest właściwe każdej żywej istocie. Z powodu przekroczenia Boskiego Prawa na skutek nadużywania wolnej woli w czasach starożytnej Lemurii i Atlantydy właśnie w tej najważniejszej cesze wprowadzono największe zniekształcenia.

Gdyby udało się nam przywrócić tę cechę, w całej jej pełni, w duszach zaledwie kilku osób, znajdujących się we wcieleniu, to wkrótce rozprzestrzenilibyśmy ją po całym świecie. To cecha, której nie można się oprzeć.

Jest ona tym, co daje natychmiastowe zestrojenie z Boską Rzeczywistością.

Bardzo często miłość mylona jest z instynktem seksualnym. Stąd też biorą się wszelkie seksualne perwersje.

Ludzka zdolność do twórczości realizuje się za pomocą przejawu twórczej mocy drogą Miłości. Ta sama twórcza moc, która uczestniczy w poczęciu dziecka, jest podstawą wszystkiego, co człowiek tworzy w swoim życiu.

Człowiek w swojej istocie podobny jest Bogu. Podstawową cechą Boga jest Miłość. Dlatego człowiek nie może nie tworzyć.

Twórcza moc przejawia się na tyle, na ile nie jest ograniczana blokadami anty-miłości wszczepionymi w świadomość człowieka z zewnątrz i utrzymywanymi wewnątrz przez jego niedoskonałą świadomość.

Doskonały Płomień Miłości przychodzi na ten świat przez waszą Obecność JAM JEST. Jednak na drodze tego strumienia Miłości stoją filtry waszych niedoskonałych myśli i uczuć, które go zanieczyszczają. Nieustannie wyrażacie Boską Miłość. Nie możecie nie przejawiać tej cechy, ponieważ jest ona właściwa całemu stworzeniu. Po prostu powinniście oczyścić filtry waszej świadomości, wasze postrzeganie Boskiej Rzeczywistości.

Otwórzcie swoje serca na Miłość, na Boską Miłość, a przemienicie ten świat.

Nie ma siły na tym świecie, która miałaby większą moc, niż Miłość.

Dlatego siły, które zdecydowały się oddzielić od Boga, przede wszystkim pasożytują na zwyrodnieniach Boskiej Miłości.

Cały przemysł seksualny, pornografia, stereotypy relacji między kobietą a mężczyzną propagowane i powielane przez środki masowego przekazu, są skierowane głównie na to, by powstrzymywać was od przejawiania Boskiej Miłości.

Wydaje się nieszkodliwym obejrzenie filmu kultywującego wasze pragnienie zaspokojenia instynktu seksualnego. Wydaje się nieszkodliwym patrzenie na obnażone kobiece ciało reklamujące przedmioty, które wcale nie są potrzebne do waszego duchowego wznoszenia.

Jednak w waszej świadomości zaistnieje nienawiść do Boskiej Miłości. Dobrowolnie wzmacniacie filtry wszczepione w świadomości i przeszkadzające wam wyrażać w życiu sedno prawdziwej Miłości.

Istnieje tak wielka różnica między pierwotnym Boskim przejawianiem Miłości a pojmowaniem jej, które weszło na trwałe od czasów upadłych cywilizacji, że nawet trudno ich porównywać.

To tak, jak życie i śmierć.

Jedną z cech świętych ludzi jest zdolność otrzymywania nektaru Boskiej Błogości do swego serca. Nie ma takiej przyjemności na tym świecie fizycznym, która mogłaby dorównać otrzymaniu Pańskiej Błogości.

Tylko czyste serca są w stanie otrzymać tę Błogość.

Strumień Boskiej energii, strumień Boskiej Miłości przechodzi przez wszystkie wasze ciała, pieszcząc was. Czujecie ekstazę w każdej czakrze, w każdym energetycznym centrum.

Nawet największej przyjemności seksualnej, jakiej możecie doświadczyć w świecie fizycznym, nie można porównać z przeżyciem Błogości wysłanej przez Boga.

Zastanówcie się, czy tak naprawdę jest nieszkodliwe oglądanie filmów pornograficznych, dopuszczanie się przekleństw, bycie w towarzystwie ludzi pozwalających sobie na nieczyste myśli i występki wobec kobiet, i w relacji między płciami.

Każda taka negatywna wibracja sprzyja waszemu oddzieleniu się od Boskiej Miłości.

Kontemplujcie kwiaty, przyrodę, uśmiechy dzieci. Nieustannie chrońcie swoją miłość przed wszelkimi przejawami anty-miłości. Chrońcie waszych bliskich, wasze dzieci. Od tego, jakie wyobrażenie o Miłości otrzyma nowe pokolenie, zależy przyszłość waszej planety.

Prawdziwa Miłość zaczyna się od szanowania kobiety, Matki. Uczucia, które macie wobec własnej Matki, mogą wpłynąć na całe wasze życie. Najbardziej szczęśliwe są te rodziny, w których utrzymała się tradycja poszanowania Matki jako strażniczki domowego ogniska.

Niech wasza świadomość nigdy nie będzie obarczona niedoskonałymi myślami skierowanymi przeciwko Matce, przeciwko żeńskiej zasadzie. Na tym świecie wszyscy jesteście matkami, zarówno mężczyźni jak i kobiety. Wcieliliście się, by opanować jakość Boskiej Matki. Dlatego prawidłowy stosunek do kobiety, Matki, będzie warunkiem skutecznego przyswojenia przez was jakości Boskiej Matki. Bez opanowania tego nie możecie pojąć Ojca i Syna.

Życzę wam osiągnięcia jakości Boskiej Miłości w obecnych wcieleniach.

JAM JEST Obecność Bezwarunkowej Miłości i głaszczę was promieniami mojej Miłości.

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net