Powrót do strony głównej 
 Liczba przeslań 119

 UWAGA, nie należy czytać więcej niż dwa przesłania dziennie. Wyjasnienie znajduje się w przesłaniu z 14.01.2010r

Data Tytuł Autor
Marzec - Czerwiec 2005r. Pierwszy cykl przesłań
30 Czerwca 2005 Gratuluję wam udanej realizacji tego ważnego eksperymentu związanego z osadzeniem ważniejszej i aktualnej informacji na fizycznym planie  Mistrz Moria
29 Czerwca 2005 Czy jesteście gotowi wstąpić na Drogę?  Umiłowany Kut Humi
28 Czerwca 2005 Nie możecie targować się z Bogiem  Umiłowany Jezus
27 Czerwca 2005 O nowym Boskim zmiłowaniu Umiłowany Morija
26 Czerwca 2005 Każdy z was wpływa na sytuację na planecie Ziemi Umiłowany Lanelo
25 Czerwca 2005 Wykorzystajcie tą daną wam przez Boga możliwość przejścia szkolenia i otrzymania wskazówek Sanat Kumara
24 Czerwca 2005 Nauka o karmie bierności Umiłowany Kut Humi
23 Czerwca 2005 O możliwości ulżenia karmy następnego miesiąca i listach do Rady Karmicznej  Umiłowany Surja
22 Czerwca 2005 Powinniście podążać Wyższą Drogą Gautama Budda
21 Czerwca 2005 Wasza świadomość jest jedynym ograniczeniem waszej Boskiej Wolności Umiłowany Moria
20 Czerwca 2005 Zbliżcie się, zapalcie swoje pochodnie i nieście Światło ludziom z planety Ziemi! Umiłowany Lanelo
19 Czerwca 2005 Nauka o wolności Umiłowany Moria
18 Czerwca 2005 Doświadczenia nagromadzone przez waszego Duch są tym, co pozostanie z wami JAM JEST, TYM KIM JEST
17 Czerwca 2005 Nauka o żmii kusicielce i żmii mądrości Pan Majtreja
16 Czerwca 2005 Przygotujcie się do wschodu Słońca Wiedzy, Słońca Wiary, Słońca Boskiej Świadomości nad ziemią Rosji  Umiłowany Babadzi
15 Czerwca 2005 Wydarza się tylko to co dopuszczacie w swojej świadomości Sanat Kumara
14 Czerwca 2005 Nauka Buddy i pomnażanie świadomości Buddy Umiłowany Kut Humi
13 Czerwca 2005 Odrodzenie Rosji jako Matki stanie się wkrótce  Umiłowana Matka Boska Maria
12 Czerwca 2005 Nowy etap da wam możliwość poczucia siebie jako znajdujących się jednocześnie w dwóch światach Pan Surija
11 Czerwca 2005 Chciałbym przyjść i przytulić każdą z 144 000 Chrystusowych istot, które są obecnie we wcieleniu na planecie Ziemi Umiłowany Lanelo
10 Czerwca 2005 Godzina zwycięstwa nastąpiła! Potężne Zwycięstwo
9 Czerwca 2005 Obecnie Rosja przeprowadza sprzątanie generalne  Umiłowany Moria
8 Czerwca 2005 Nauka o uzdrawianiu Umiłowany Jezus
7 Czerwca 2005 Istnieje odcinek na Drodze, którego nie będziecie mogli pokonać sami bez przewodnika Umiłowany Kut Humi
6 Czerwca 2005 Nauka o dobrej karmie Umiłowany Kut Humi
5 Czerwca 2005 Powinniście nauczyć się nie odczuwać żadnych negatywnych uczuć wobec waszych wrogów Umiłowany Jezus
4 Czerwca 2005 Cierpliwie czekamy na wasze przebudzenie i na waszą gotowość Gautama Budda
3 Czerwca 2005 Życzę wam zwycięstwa! Umiłowany Lanelo
2 Czerwca 2005 Przypominam wam, jak spotkać się ze mną i jak trafić do mojej Mistycznej Szkoły Pan Majtreja
1 Czerwca 2005 Przesłanie do ludzkości Ziemi Umiłowany Alfa
31 Maja 2005 Nauka o karmie Umiłowany Kut Humi
30 Maja 2005 Wierzę w wielką przyszłość Rosji i chciałbym dać każdemu z was cząstkę swojej wiary  Umiłowany Mikołaj Roerich
29 Maja 2005 Możecie usunąć całą niedoskonałość waszego świata za pomocą Miłości Umiłowany Lanelo
28 Maja 2005 Wasz świat podlega zmianie i zmiana ta może być dokonana tylko poprzez zmianę waszej świadomości Umiłowany Jezus
27 Maja 2005 Nauka o miłości i próbach życiowych Pan Majtreja
26 Maja 2005 Nauka o karmie ubóstwa i bogactwa Pan Surija
25 Maja 2005 Zapalcie swoje pochodnie i idźcie, dawajcie swój ogień światu  Umiłowany Moria
24 Maja 2005 Zmieniajcie swoją świadomość, zmieniajcie swoje myślenie, zmieniajcie swój obraz życia  Umiłowany Lanello
23 Maja 2005 Nasze zadanie - nasycić Ziemię nowymi wibracjami, nową świadomością i nowym stosunkiem do świata  Gautama Budda
22 Maja 2005 Droga poświęceń, o której nauczam, to droga pełna pokory przed Wolą Boga, pełna samooddania i samopoświęcenia  Umiłowany Jezus
21 Maja 2005 Powinniście działać, działać i działać  Umiłowany Moria
20 Maja 2005 Będę z każdym z was do czasu, dopóki wszyscy nie wrócicie do domu  Sanat Kumara
19 Maja 2005 Postarajcie się utrzymywać stan wewnętrznego pokoju i harmonii przez większą część dnia  Umiłowany Kut Humi
18 Maja 2005 Nauka o praktyce medytacji  Amitabha
17 Maja 2005 Zalecenia, które chciałbym wam dać  Sanat Kumara
16 Maja 2005 Nauka o posłannictwie, walce i roli Summit Lighthouse  Umiłowany Lanello
15 Maja 2005 Nastał czas, kiedy z całą pełnią Boskiej Prawdy musicie zwrócić się do Wyższej części siebie  JAM JEST, KTÓRY JAM JEST
14 Maja 2005 Dążenie, wytrwałość i oddanie. Są to te cechy, które są potrzebne naszym uczniom  Umiłowany Moria
13 Maja 2005 Otwórzcie swoje serca na bezgraniczną miłość Niebios  Umiłowany Helios
12 Maja 2005 Nauka o energii Matki Boskiej  Umiłowany Paweł z Wenecji
11 Maja 2005 Nauka o prawdziwych i fałszywych posłannikach  Sanat Kumara
10 Maja 2005 Wyznaczam was dyżurnymi na planecie Ziemia  Umiłowany Surija
9 Maja 2005 Plan Boga dla Rosji to Wspólnota Świętego Ducha  Mikołaj Roerich
8 Maja 2005 Przychodzimy, żeby rozbudzić waszą Boskość  Umiłowany Kut Humi
7 Maja 2005 Cierpliwie czekam, kiedy każdy z was będzie gotowy przyłączyć się do Hierarchii Światła i być jej placówką tam, gdzie znajduje się bezpośrednio teraz  Sanat Kumara
6 Maja 2005 Wasze zadanie - oddzielić siebie od tego świata i pozwolić Bogu przebywać w was  Pan Majtreja
5 Maja 2005 Dla tych z was, którzy są gotowi postępować z Wolą Boga, będę tak bardzo troskliwą niańką, jakiej nie znajdziecie w fizycznym świecie  Umiłowany Moria
4 Maja 2005 Mądry człowiek szuka Boga w swoim sercu  Umiłowany Melchizedek
3 Maja 2005 Żyjecie w zadziwiająco błogosławionych czasach. Macie możliwość bezpośredniego wewnętrznego wzrostu  Potężny Kosmos
2 Maja 2005 Każdy wasz akt służenia wszystkim żywym istotom zmniejsza prawdopodobieństwo kolejnego groźnego kataklizmu  Gautama Budda
1 Maja 2005 Wziąłem na siebie grzechy świata, ale głównym, co zrobiłem to ukazałem wam Drogę  Umiłowany Jezus
30 Kwietnia 2005 Postarajcie się przystosować do nowych warunków. Zmieniajcie swoją świadomość  Wszechświatowy Budda
29 Kwietnia 2005 Możecie otrzymać do dyspozycji potężniejsze narzędzie Boga  Umiłowany Moria
28 Kwietnia 2005 Wejdę do waszej świątyni i będę działać poprzez was  Umiłowany Moria
27 Kwietnia 2005 Jeśli rzeczywiście chcecie cokolwiek zmienić w swoim życiu, powinniście częściej rozmyślać o swojej świadomości  Umiłowany Surija
26 Kwietnia 2005 Nauka o bliźniaczych płomieniach  Umiłowany Kut Humi
25 Kwietnia 2005 Przyszliście na ten świat działać. Wykonujcie swoje obowiązki  Umiłowany Moria
24 Kwietnia 2005 Powinniście wypędzić całą ciemność z Rosji poprzez siłę swoich serc, poprzez siłę swojego przykładu  Wywyższony Nauczyciel Mikołaj
23 Kwietnia 2005 Cały sens praktyki modlitewnej - w podnoszeniu waszej świadomości  Padma Sambhava
22 Kwietnia 2005 Najlepszym propagowaniem będzie wasz dobry przykład  Bogini Wolności
21 Kwietnia 2005 Weźcie za podstawę swojej działalności Boskie idee, przekazywane przez Mistrzów  Mistrz Godfre
20 Kwietnia 2005 Podstawowym zadaniem, jakie wypełniacie na Ziemi jest podniesienie świadomości Ziemian  Budda Rubinowego Promienia
19 Kwietnia 2005 Modlitwa działaniami zawsze była i pozostanie jedną z najwyższych form modlitwy  Ojciec Pio
18 Kwietnia 2005 Kultywujcie uczucie miłości w swoim sercu  Umiłowany Djwhal Khul
17 Kwietnia 2005 Powinniście stać się elektrodami, przez które zajdzie nasycenie Światłem planu fizycznego planety Ziemia  Umiłowana Pallas Atena
16 Kwietnia 2005 Największy pośród was - to ten, który bardziej służy innym  Umiłowany Vairochana
15 Kwietnia 2005 Miłość i wiara są wszystkim, co potrzebne do wykonania Boskiego planu Święty Michał Archanioł
14 Kwietnia 2005 Zakończyli się mroczne czasy dla Rosji!  Mikołaj Roerich
13 Kwietnia 2005 Proces osiągania Boskiej Prawdy jest procesem stałym Wielki Boski Kierownik
12 Kwietnia 2005 Musicie odnaleźć wszystkich żołnierzy Światła znajdujących się we wcieleniu i przypomnieć im o ich misji Pan Lanto
11 Kwietnia 2005 Przygotujcie swoje świątynie na nadejście mesjasza Jan Chrzciciel
10 Kwietnia 2005 Jedna wasza wibracja Miłości i Współczucia jest zdolna ugasić piekielny ogień, w którym pali się wiele dusz na tej planecie  Umiłowany Hilarion
9 Kwietnia 2005 Dam wam moją Mantrę  Pan Kriszna
8 Kwietnia 2005 Kierunek ku niebiosom leży wewnątrz was Babadżi
7 Kwietnia 2005 Przed nami są wielkie możliwości do zrealizowania planów Boga wobec planety Ziemi Umiłowany Cyklopea
6 Kwietnia 2005 Kierujemy nasz punkt skupienia Światła na ziemię Rosji Umiłowany Lanelo
5 Kwietnia 2005 Nastał czas gdy powinniście zacząć działać Nauczyciel Igor
4 Kwietnia 2005 Dwa cykle są opisane przeze mnie w Apokalipsie - cykl zejścia w materię i cykl wyjścia z materii Umiłowany Jan (Apostol)
3 Kwietnia 2005 Nauka o Wspólnocie  Gautama Budda
2 Kwietnia 2005 Przyszłość Rosji związana jest z odbudową tradycji prawdziwej wiary  Pan Sziwa
1 Kwietnia 2005 Nastał czas nowego Wyjścia, który powinniście dokonać w swojej świadomości  Mojżesz
31 Marca 2005 Powinniśmy dać możliwość Bogu, by się przejawiał przez nas Konfucjusz
30 Marca 2005 Umysł cielesny powinien ustąpić miejsca Boskiemu Umysłowi Zaratustra
29 Marca 2005 Wasza planeta wchodzi w cykl, prowadzący do rozstania się z iluzjami Umiłowany Serapis Bej
28 Marca 2005 Zapraszam was do mojej Mistycznej Szkoły Pan Majtreja
27 Marca 2005 Potrzebna jest wam odporność na zło Umiłowana Guan In
26 Marca 2005 Niech w bliskiej przyszłości czytanie moich różańców będzie najważniejszym zadaniem w waszym życiu Matka Boska (Maria)
25 Marca 2005 Odczuwam waszą Miłość i przesyłam wam Miłość swoją! Umiłowany Saint Germain
24 Marca 2005 Powinniście starać się kontrolować swoje myśli i uczucia Kut Humi
23 Marca 2005 Przyszedłem przebudzić waszą świadomość z długiego snu Gautama Budda
22 Marca 2005 Ziemia przechodzi teraz przez krytyczny i przełomowy czas Sanat Kumara
21 Marca 2005 Zwracam się do tych z was, którzy czują szczególną bliskość ze mną Umiłowany Jezus
20 Marca 2005 Nastał czas kiedy w swojej świadomości powinniście wyrzec się jakiegokolwiek przejawiania walki  Umiłowany Moria
19 Marca 2005 Po prostu zabraliśmy dzieciom zapałki  Umiłowany Surija
18 Marca 2005 Uczucie walki nie jest boskim uczuciem Umiłowany Alfa
17 Marca 2005 Umiejcie rozróżnić rdzeń Prawdy  Gautama Budda
16 Marca 2005 Dalekie Światy są otwarte w celu zwiedzania i czekają na was  JAM JEST TYM, KIM JAM JEST
15 Marca 2005 Ukazujemy wam Drogę Sanat Kumara
14 Marca 2005 Pijcie z nektaru Boskiej energii Umiłowany Surija
13 Marca 2005 Wiarygodność informacji dochodzących na plan fizyczny Sanat Kumara
12 Marca 2005 Eksperyment Nauczycieli Sanat Kumara
11 Marca 2005 Przesłanie Ukochanego Alfa do Lorraine Michaels Umiłowany Alfa
10 Marca 2005 Powinniście wznieść piramidę Boskiej Rzeczywistości w waszej świadomości Gautama Budda
9 Marca 2005 Nigdy się nie starzejcie w kwestiach poznania Boskiej Prawdy Umiłowany Surija
8 Marca 2005 Nastał czas powrotu do Ojcowskiego Domu Umiłowany Alfa
7 Marca 2005 Otwórzcie swoje serca na Boską Miłość i zmieńcie ten świat Obecność Bezwarunkowej Miłości
6 Marca 2005 Wszyscy jesteśmy jedną całością i mamy wspólne Źródło Obecność Jedynego
5 Marca 2005 Różana Droga JAM JEST KTÓRY JAM JEST
4 Marca 2005 Czas zmiany Sanat Kumara

Powrót na górę strony